နိုင်ငံတော်ရပ်တည်ချက်သဘာဝနှင့် တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်

 • အတွေးအမြင်

  နိုင်ငံတော်ရပ်တည်ချက်သဘာဝနှင့် တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်

  နိုင်ငံတော်ရပ်တည်ချက်သဘာဝနှင့် တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ် စည်းနရီ  “နိုင်ငံတော်သည် တရားဝင် အကြမ်းဖက်မှုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသည့်အဖွဲ့”ဟု မာ့စ်ဝီဘာက ဆိုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအရ တော်လှန်ရေးဟူသည် အမြဲတမ်း နိုင်ငံတော်၏ အင်္ဂါရပ်များကို ပြောင်းလဲလှန်ထုတ်ရန် စဉ်းစားချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝအားဖြင့်၊ ဖွင့်ဆိုချက်အားဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့်…

  Read More »
 • အတွေးအမြင်

  နိုင်ငံတော်ရပ်တည်ချက်သဘာဝနှင့် တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ်

  နိုင်ငံတော်ရပ်တည်ချက်သဘာဝနှင့် တော်လှန်ရေးဖြစ်စဉ် စည်းနရီ  | အတွေးအမြင်  “နိုင်ငံတော်သည် တရားဝင် အကြမ်းဖက်မှုကို လက်ဝါးကြီးအုပ်ထားသည့်အဖွဲ့”ဟု မာ့စ်ဝီဘာက ဆိုခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံရေးအရ တော်လှန်ရေးဟူသည် အမြဲတမ်း နိုင်ငံတော်၏ အင်္ဂါရပ်များကို ပြောင်းလဲလှန်ထုတ်ရန် စဉ်းစားချက်ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် သဘာဝအားဖြင့်၊…

  Read More »
Back to top button