ဘယ်လိုဖယ်ဒရယ်စနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးကြမလဲ

  • ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်အကြောင်း

    ဘယ်လိုဖယ်ဒရယ်စနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးကြမလဲ

    ဘယ်လိုဖယ်ဒရယ်စနစ်မျိုးကိုကျင့်သုံးကြမလဲ သရဝဏ်(ပြည်)   အချို့ကဖယ်ဒရယ်ဟုခေါ်သည်။ နိုင်ငံခြားသားများကတော့ဖက်ဒရယ်ဟုခေါ်သည်။ အချို့ကဖယ်ဒရယ်မူဟုခေါ် သည်။ အချို့ကဖယ်ဒရယ်စနစ်ဟုခေါ်သည် မည်သို့ပင်ရှိစေ သူ့မူရင်းကတော့ Federalism ဟူသော အင်္ဂလိပ်စာ လုံးမှလာသည်။ ဖက်ဒရယ်သည် ကတိစကားဟူသော လက်တင်ဘာသာ (Foedus ) မှဆင်းသက်လာသည်။…

    Read More »
Back to top button