သတင်း

NCA လက္မွတ္ထုိးရာတြင္ အားလံုး ပါဝင္မွသာ အဓိပၸါယ္ရွိမည္ဟု UNFC ဒုဥကၠဌ ဆို

ဝင္းေဇာ္နုိင္

.တစ္ႏုိင္ငံလံုးပစ္ခတ္တုိက္ခုိက္မႈ ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္  (NCA) ကို ေနာက္တစ္ႀကိမ္ လက္မွတ္ေရး ထိုးရာတြင္ လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား အားလံုးပါဝင္မွသာ အဓိပၸါယ္ ရွိိမည္ဟု ညီညြတ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖက္ဒရယ္ေကာင္စီ (UNFC ) ဒုဥကၠဌ ႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

.NCA စာခ်ဳပ္ကို ၿပီးခဲ့သည့္ သမၼတ ဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္၊ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၁၅)ရက္တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ (၈) ဖြဲ႔က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ ယခုအစိုးရသစ္ လက္ထက္တြင္ က်န္ရွိေနေသးေသာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕မ်ား NCA ကို လက္မွတ္ေရးထိုးဖြယ္ ရွိသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေနရာ အားလံုးပါ၀င္မွသာ အဓိပၸါယ္ရွိသည့္ လက္မွတ္ေရးထိုးမႈမ်ိဳး ျဖစ္မည္ဟု ႏုိင္ဟံသာက ဆိုျခင္းျဖစ္သည္။

.“လက္မွတ္ထိုးတဲ့အခါက်ရင္ အားလံုပါဝင္ဖို႕လိုပါတယ္ ။ ခ်န္ထားတဲ့ပံုစံမ်ဳိးက အသြင္မေဆာင္ဘူး အဓိပၸါယ္မရွိဘူး။ သူတို႕ကိုဆက္တိုက္ေနမယ္ဆိုရင္ ဒါအဓိပၸါယ္မရွိဘူး ။ တိုင္းရင္းသားေတြကို ခြဲျပီးေတာ့မွ ေခ်မႈန္းတယ္ဆုိတဲ့ သေဘာထားမ်ဳိး သက္ေရာက္ေနတယ္” ဟု ဦးႏုိင္ဟံသာက ေျပာသည္။

.ၾသဂုတ္ ၃၁ ရက္မွ စက္တင္ဘာ ၃ ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံ (၂၁) ရာစု ပင္လံု ပမထအစည္းအေဝးအျပီးတြင္ NCA လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ တုိင္းရင္း သားမ်ား၊ လက္မွတ္မေရးထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားက ေရွ႕ဆက္လုပ္ေဆာင္မည့္ ျငိမ္းခ်မ္း ေရးညီလာခံတြင္ အားလံုးပါဝင္ေရးအတြက္ NCA လက္မွတ္ထုိးရန္ အေရးၾကီးေၾကာင္း ေျပာၾကားၾကသည္။

.NCA စာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးေရးအတြက္ တုိင္းရင္းသားမ်ားဘက္က ေတာင္းဆိုထားသည့္ အဖြဲ႕အတုိင္းဆိုပါက ၁၃ ဖြဲ႕ လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ က်န္ရွိေနျခင္းျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ဘက္မွ အသိအမွတ္မျပဳေသးသည့္ အဖြဲ႕မ်ားလည္း ရွိေနသည့္ အတြက္ အားလံုးပါ၀င္ လက္မွတ္ေရးထိုးေရးမွာ စိန္ေခၚမႈ တစ္ခု ျဖစ္ေနျခင္းျဖစ္သည္။ လက္မွတ္ေရးထုိးျပီးပါကအမ်ိဳးသားအဆင့္ႏုိ္င္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရာတြင္ အားလံုးပါ၀င္ႏိုင္မည္ ျဖစ္သည္။

.လက္မွတ္မထုိးရေသးသည့္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕သည္လည္း NCA စာခ်ဳပ္ျဖစ္ ေျမာက္ေရးတြင္ ့ပါဝင္ေရးဆြဲခဲ့ၾကေသာ္လည္း လက္မွတ္ထုိးသည့္အခ်ိန္္မွသာ အားလံုးမပါဝင္သည့္အတြက္ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ၾကျခင္း ျဖစ္သည္။

.“ ထိုးခါနီးမွ ၈ ဖြဲ႔ပဲထိုးတယ္၊က်န္တဲ႔အဖြဲ႔ေတြ မထိုးတာ ထိုးလိုက္ရင္ ျငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးရင္ ပိုအဆင္ေျပသြားတာေပါ့။ တိုင္းရင္းသားေတြဘက္က ဒီအခြင့္အေရးက အခြင့္အေရးပဲ ။နွစ္ခါမလာဘူး၊ အဲဒီအခြင့္အေရးကိုရေအာင္ယူရမယ္ ” ရွမ္းတိုင္းရင္းသားမ်ားဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ဥကၠဌ ဦးစိုင္းအိုက္ေပါင္းက ေျပာသည္။

 

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button