မော်ကွန်း

ႀကိဳးစင္ျပင္ထားတယ္


ၾကည့္ထား

မ်က္စိေဒါက္ေထာက္ျပီးၾကည့္ထား

ျမန္မာျပည္တနံတလ်ားမွာ အေကာင္ေတြျခစားလို႔

လံုးပါး ပါးသြားတဲ့ သဃံဇာတေတြကိုၾကည့္ထား

ေတာေတြကိုၾကည့္ထား

ေတာင္ေတြကိုၾကည့္ထား

ျမစ္ေခ်ာင္း အင္းအိုင္နဲ႔ ေက်ာက္သံပတၱျမား

သဘာ၀ရဲ႕ အဆီအႏွစ္ေတြကိုၾကည့္ထား

ၾကည့္ထား

ဘ၀တူေတြကိုၾကည့္ထား

ေနာက္ဆို ခင္ဗ်ားတို႔ က်ဳပ္တို႔လည္းလံုးပါး ပါးသြားမွာ

စား .  . စား .  .  .

၀ေအာင္စား

ျပည္သူ႕ ဘ႑ာနဲ႔ ထမင္း၀ေအာင္စား

လယ္ယာေျမေတြကိုစား

ေရနံေတြကိုစား

ဓာတ္သတၱဳေတြနဲ႔ ဂတ္ေငြ႔ေတြကိုစား

လက္ပံေတာင္းကိုစား

ဖားကန္႔ကိုစား

သံလြင္ ကိုစား

ခ်င္းတြင္းျမစ္ကိုစား

ဧရာ၀တီကိုေရာင္းစား

ႏိုင္ငံအႏွံ႔ ခင္ဗ်ားတို႕စိတ္ၾကိဳက္စား

သဃံဇာတဆိုတာ ခင္ဗ်ားတို႔ မယားပါသား

ေနျပည္ေတာ္မွာ ထိုင္ျပီးေတာ့စား

ရန္ကုန္ကေန ေရာင္းစား

လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိုင္ၿပီးေတာ့စား

ခရိုနီေတြက ပိုင္ရာဆိုင္ရာေတြ ကိုင္ကိုင္ၿပီးေတာ့စား

“ မင္း တစ္ေယာက္ က်ဳပ္တို႔” တိုင္းျပည္ကိုေရာင္းစား။

တအိအိဖဲ့ စား

တျမွဳပ္ျမွဳပ္နဲ႔ စား

ၿမိန္ေရယွက္ေရနဲ႔ စား

ၿပီးရင္ေတာ့လား . . . . . . . . . . . .

ၾကပ္ၾကပ္သတိထား

ခင္ဗ်ားတို႔ ၾကပ္ၾကပ္သတိထား၊

အသိတရားေတြ ကိုယ္မွာကပ္ထား

သရဏဂံုတင္ထား

သက္ေပ်ာက္ဆြမ္း ကပ္ဖို႔ျပင္ထား

ကိုယ့္ေသတြင္းကိုယ္တူးထား

ဒီမွာ က်ဳပ္တို႔ျပည္သူေတြက

ခင္ဗ်ားတို႔အတြက္ ႀကိဳးစင္ျပင္ထားတယ္ သိလား. . . . . . . . . . ။

                                                                              ေမာင္မိုးယံ(သကၠယ္)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button