ဆောင်းပါးမော်ကွန်း

၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္ ပင္လံုက်ိန္စာ

ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒသည္ ႏိုင္ငံတစ္ခု၏အသည္းႏွလံုးျဖစ္သလို ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္ ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေသာႏိုင္ငံအျဖစ္ ေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေအာင္ ထိန္းေက်ာင္းေပးေသာ ပဲ့ကိုင္လည္းျဖစ္ပါသည္။ ဖြဲ႕စည္း အုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေကာင္းဆိုသည္မွာ ယင္းႏိုင္ငံရွိျပည္သူမ်ား ေကာင္းစြာသေဘာေပါက္နားလည္ၿပီး လက္ခံ လို္က္နာႏိုင္ေသာ ဥပေဒျဖစ္ဖို႔လိုအပ္ေပသည္။ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒေကာင္းရွိၿပီးသားႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္ အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ ျပည္သူမ်ားလက္ခံၿပီး ေကာင္းမြန္ေသာဥပေဒရွိၿပီးျဖစ္၍ ႏိုင္ငံ၏ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရး၊ လူမႈေရး၊ က်န္းမာေရးမ်ားကို ဥပေဒပါနည္းစနစ္မ်ားႏွင့္ အရွိန္အဟုန္ျပင္းစြာေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ ၿပီး ျပည္သူမ်ားေလးစားလက္ခံႏိုင္ေသာ ဥပေဒမရွိေသာႏိုင္ငံတြင္ မည္သည့္အစိုးရတက္လာသည္ျဖစ္ေစ၊ ႏိုင္ငံ အတြက္အလုပ္လုပ္ေပးရာတြင္ အခက္အခဲေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္ ရင္ဆိုင္ရတတ္ပါသည္။

အေမရိကန္ႏွင့္ဥေရာပႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ေကာင္းမြန္ေသာဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒရွိၿပီးသားျဖစ္၍ မည္ သည့္အစိုးရတက္သည္ျဖစ္ေစ၊ အေျခခံဥပေဒပါအတိုင္းနင္းေလွ်ာက္ၿပီး တိုင္းျပည္အဖက္ဖက္မွတိုးတက္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္အေစာဆံုးေသာအေျခခံဥပေဒသည္ ၁၉၄၇ခုႏွစ္တြင္ ေရးဆြဲခဲ့ၾကပါသည္။ ယင္းဥပေဒ၏အၾကမ္းဖ်င္းအေျခခံမူအား ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ဘိလပ္(လန္ဒန္)မွ အျပန္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ေရးဆြဲခဲ့ သည္ဟုလည္း ဖတ္ရႈၾကားသိခဲ့ရပါသည္။ သို႔ေသာ္ေလယာဥ္ေပၚတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းေရးဆြဲခဲ့ေသာ အေျခခံ ဥပေဒအၾကမ္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူတကြအၿမဲယွဥ္တြဲေနထိုင္ႏုိင္မည့္ ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေျခခံမူမ်ား ျဖစ္ေပ သည္။ သို႔ေသာ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ အေသးစိတ္အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲေသာအခါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရည္မွန္းခဲ့ေသာ ပင္လံုအေျခခံ၊ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ပါ အႏွစ္သာရမ်ား ထည့္သြင္းေရးဆြဲခဲ့ျခင္းမရွိေတာ့ေခ်။ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ မခ်ဳပ္မီ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ကယားစသည္တို႔သည္ ဗမာေတြကို လံုးဝယံုၾကည္မႈမရွိၾက။ ကခ်င္ေခါင္းေဆာင္က ငါတို႔ အဂၤလိပ္ကၽြန္ျဖစ္ၿပီး ဗမာကၽြန္ေတာ့ မျဖစ္ခ်င္ေတာ့ဘူးဟုဆိုကာ ပင္လံုစာခ်ဳပ္လက္မွတ္ေရးထိုးရန္ ျငင္းဆိုခဲ့သည္။ ဗုိလ္ခ်ဳပ္က ကၽြန္ေတာ့္ကိုယံုပါ၊ ကၽြန္ေတာ္ကေျပာသလုိလုပ္တတ္ပါတယ္၊ အခုစာခ်ဳပ္ပါအတိုင္းျဖစ္ဖို႔၊ ဗမာကၽြန္မျဖစ္ ဖို႔ ကၽြန္ေတာ္တာဝန္ယူပါသည္ဟု ကတိေပးမွ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယံု၍ အားလံုးလက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္တြင္လည္း တုိင္းရင္းသားတို႔ရဲ႕ လိုလားခ်က္ျဖစ္တဲ့ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာ (၃)ရပ္ကို ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုပံုစံ တိက်ျပတ္သားစြာ ထည့္သြင္းလွ်က္ ျပည္တြင္းျပည္ပအသိသက္ေသမ်ားေရွ႕ေမွာက္တြင္ လက္မွတ္ ေရးထိုးမွတ္တမ္းတင္ခဲ့ၾကပါသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႏွင့္ အာဇာနည္ေခါင္းေဆာင္မ်ား လုပ္ႀကံခံရၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ဦးႏု၊ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္း၊ ဦးဘေဆြႏွင့္ အသိပညာရွင္မ်ား၊ ဥပေဒပညာရွင္မ်ားမွ ၁၉၄၇ခု အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲခဲ့ၾကသည္။ ဦးေက်ာ္ၿငိမ္းသည္ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို မလိုလားသူပီပီ “ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္” ဟာ တိုင္းရင္း သားေတြက ဗမာေတြကို ျပန္ခ်မဲ့စနစ္ပဲဟု ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ပါသည္။ ဦးဗေဆြကလည္း တိုင္းရင္းသားေတြက ရပိုင္ ခြင့္ေတြေတာင္းဆိုရင္ ဗမာေတြကလည္းေတာင္းဆိုရမယ္၊ တုိင္းရင္းသားေတြကို တာဝန္မယူႏိုင္ေတာ့ဘူးဟု ေျပာဆို ခဲ့ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ဒီလူေတြ အေျခခံဥပေဒေရးဆြဲပိုင္ခြင့္ရွိလာတဲ့အခါ ပင္လံုစာခ်ဳပ္ အႏွစ္သာရေတြျဖစ္တဲ့ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ပါမလာေတာ့သည့္အျပင္ တိုင္းရင္းသားေတြအေပၚ ဗိုလ္က်စိုးမိုးမႈေတြေၾကာင့္ အေထြ ေထြမေက်နပ္မႈ ျဖစ္လာရာမွ တိုင္းရင္းသားေတြဟာေနာက္ဆံုးအဆင့္ လက္နက္ဆြဲကိုင္ေတာ္လွန္လာၾကတာ အခုဆုိ ရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံဟာ ကမာၻမွာ လက္နက္ကိုင္သူပုန္အမ်ားဆံုးႏုိင္ငံျဖစ္လာခဲ့ရသည္။

နဝတ၊ နအဖ လက္ထက္ ယခင္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳး(၈)မ်ိဳးရွိခဲ့သည္ကို (၁၃၅)မ်ိဳးအျဖစ္ေျမွာက္ပင့္ေမြးျမဴၿပီး ေသြးခြဲစနစ္ျဖင့္ တိုင္းရင္းသားေတြကို ၿဖိဳခြဲလုိက္တယ္။ ဒါဟာဗမာေတြအတြက္ေကာင္းေပမဲ့ ႏိုင္ငံအတြက္ေကာင္းသာလကၡဏာမဟုတ္ေခ်။ ဦးေနဝင္းကို တပ္မွဴးတစ္ေယာက္က ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရွမ္းျပည္မွာ သူပုန္ေတြေတာ္ေတာ္ေသာင္းက်န္းေနတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အျပတ္ ရွင္းမွ ရမယ္ေျပာေတာ့ ဦးေနဝင္းက မင္းေတာ္ေတာ္မိုက္တဲ့သူပဲ ဒီေကာင္ေတြကို အျပတ္ရွင္းလုိက္ရင္ ငါတို႔ဘာလုပ္ ေတာ့မွာလဲဟု ရီစရာလုိလို အတည္လိုလို ေျပာခဲ့ဖူးပါသည္။ အခုဆို “ဝ” လူမ်ိဳးလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ကို ႏွစ္(၃၀) ေလာက္ေမြးျမဴထားလုိက္တာ “ဝ” ေတြဟာ ျပည္နယ္အဆင့္ေတာင္းဆိုေနတဲ့အျပင္ ေနာင္ဆိုႏိုင္ငံအဆင့္ ျဖစ္လာ မည္။ အလြန္ဆံုးေနာင္ (၁၀)ႏွစ္အတြင္း အသိအမွတ္ျပဳလာရေတာ့မည္။ ယခုေတာင္ ႏွစ္(၃၀)ျပည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး “ဝ” တပ္မေတာ္ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားကို ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ပုဂိၢဳလ္မ်ား သြားေရာက္ျခင္းသည္ တရားဝင္အသိအမွတ္ျပဳရာ ေရာက္၏ဆိုလွ်င္ မမွားႏုိင္ေပ။ ဒါေၾကာင့္တိုင္းရင္းသားေတြ ေတာင္းဆိုခ်က္ကို အတင္းအၾကပ္ဖက္ခ်ည္ထားလွ်င္ အတင္းအၾကပ္ရုန္းထြက္ၾကလိမ့္မည္။ ေပးသင့္ေပးထုိက္သည္ကိုေပး၍ ဖက္ဒရယ္ဒီမိုကေရစီစနစ္ျဖင့္ ညီညႊတ္မွ်တ စြာ ခ်ီတက္ပါက ႏိုင္ငံေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲႏိုင္ေပမည္။

ပင္လံုစာခ်ဳပ္အေပၚရိုးသားၿပီး တိုင္းျပည္အေပၚ သစၥာရွိ၊ ေစတနာရွိ၊ သမာဓိရွိတဲ့ ပုဂၢိဳလ္ေတြ သေဘာတူေရး ဆြဲထားခဲ့တဲ့စာခ်ဳပ္ျဖစ္ပါသည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္ပါအခ်က္အလက္ေတြကို လ်စ္လ်ဴရႈၿပီး အေျခခံဥပေဒကို ေရးဆြဲလွ်င္ ပင္လံုေခါင္းေဆာင္ေတြအေပၚ သစၥာေဖာက္ရာေရာက္ကာ ပင္လံုက်ိန္စာသင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အေျခခံဥပေဒကုိ ၁၉၄၇ခုႏွစ္၊ ၁၉၇၄ခုႏွစ္၊ ၂၀၀၈ခုႏွစ္မ်ားတြင္ (၃)ႀကိမ္ေရးဆြဲျပ႒ာန္း အုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ ယင္း(၃)ႀကိမ္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာဥပေဒမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား လိုလားခ်က္ျဖစ္တဲ့ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ ဥပေဒျပဳခြင့္၊ တရားစီရင္ခြင့္တို႔ လံုးဝပါမလာခဲ့သည့္အတြက္ ယေန႔တိုင္ တိုင္းျပည္မၿငိမ္းခ်မ္းႏိုင္ေသးဘဲ ျဖစ္ေနရ သည္။

ကမာၻမွာေရာေဒသအတြင္းမွာပါ အလြန္ေနာက္က်က်န္ခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါသည္။ သိလွ်က္ႏွင့္မိုက္တြင္းနက္ေနၾက သည္။ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အထူးသျဖင့္ ဗမာႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ား ယံုၾကည္မႈကင္းမဲ့ေနၾကသည္။ ယခင္ကပင္ ဗမာေတြ အေပၚ အယံုအၾကည္မရွိေသာတိုင္းရင္းသားမ်ားသည္ ွဗမာအမ်ားစုႀကီးစိုးထားရာ တပ္မေတာ္မွ ဗိုလ္က်ႀကီးစိုး ခ်ယ္လွယ္မႈေၾကာင့္ ရရာလက္နက္ျဖင့္ ေတာ္လွန္ပုန္ကန္လွ်က္ရွိေနၾကသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို ေတာင္း ဆိုေနၾကျခင္းလည္းျဖစ္သည္။ ယေန႔ေခတ္လိုအခါမ်ိဳးတြင္ တိုင္းရင္းသားတို႔ ခြဲထြက္မည္ကို အေၾကာင္းျပ၍ မိမိတုိ႔ အခန္းက႑ကို မရွိမျဖစ္ပံုစံ ေဖာ္ေဆာင္ေနရင္ တိုင္းျပည္အလြန္နစ္နာမည္ျဖစ္ပါသည္။ ထြက္ေျပးမွာေၾကာက္လို႔ လည္ပင္းတအားညွစ္ထားရင္ေတာ့ တအားရုန္းထြက္မည္ျဖစ္ပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ႏွစ္ကာလ ၾကာျမင့္စြာ မိမိတို႔ လိုလားခ်က္မ်ားကို လက္နက္ဆြဲကိုင္ေတာင္းဆိုေနေသာ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္မ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား ခြဲ ထြက္မွာ စိုးရိမ္လြန္ကာ ေတာင္းဆိုခ်က္မ်ားအား နည္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ အင္အားသံုးပယ္ခ်ေနေသာ တပ္မေတာ္တို႔အား ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္ လက္ထက္မွစတင္ကာ ေဒၚေအာင္ဆန္းစု ၾကည္လက္ထက္ထိ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ၂၀၁၅ ေအာက္တုိိဘာ (၁၅)ရက္ေန႔မွ စတင္၍ ယေန႔ထိ တစ္ဖက္ႏွင့္တစ္ဖက္ စိတ္ရွည္သည္းခံစြာ ေဆြးေႏြးမႈေၾကာင့္ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား ရရွိေနၿပီးျဖစ္ ပါသည္။ တပ္ခ်ဳပ္ႀကီးမွလည္း ၂၀၂၀တြင္ အၿပီးသတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရေစရမည္ဟု ကတိျပဳထားေသာ္လည္း ေဆာက္ျဖစ္မွ ေက်ာင္းဒကာအျဖစ္ ခံယူရမည္ျဖစ္သည္။ ၂၁ရာစု ပင္လံုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ သူ႕ဖက္ကိုယ့္ဖက္ လိုရာမ်ား ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းၿပီးစီးပါက ယင္းညွိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈ ရလာဒ္သည္ပင္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံု အေျခခံဥပေဒအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚလာႏုိင္၍ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒအား အင္တိုက္အားတုိက္ပြတ္တိုက္ကာ ျပင္ဆင္ရန္မလိုအပ္ဟုထင္ပါသည္။ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ဖြဲ႕စည္းေရးကို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးတြင္ ပံုေဖာ္ထည့္သြင္း၍ မရ ႏိုင္။ သို႔ပါ၍ျမန္မာတစ္ႏုိင္ငံလံုး ၿငိမ္းခ်မ္းသာယာေရး တိုင္းရင္းသားမ်ား၏ဆႏၵျပည့္ေရးအတြက္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕၊ လႊတ္ေတာ္၊ ပါတီမ်ားအားလံုး ေစတနာမွန္ျဖင့္ စိတ္ရွည္စြာ PEACE & NCA တြင္ ဝိုင္းဝန္းအေျဖရွာသင့္ေပသည္။ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒတြင္ ဥပေဒကန္႔သတ္ခ်က္မ်ားရွိ၍ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္း သားမ်ားအတြက္ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ထည့္သြင္းရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေခ်။

အကယ္၍တပ္မေတာ္က ေရးဆြဲထားေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတ အရည္ အခ်င္းႏွင့္ တပ္မေတာ္၏ အခန္းက႑မ်ားကို ျပင္ဆင္လုိလွ်င္ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၏ (၇၅%) ေက်ာ္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ဆႏၵခံယူပြဲ က်င္းပ၍ မဲဆႏၵေပးပိုင္ခြင့္ ရွိသူအားလံုး၏ ထက္ဝက္ ေက်ာ္ရရွိမွသာ ျပင္ဆင္လိုေသာဥပေဒကို ျပင္ဆင္ပိုင္ခြင့္ရွိသည္။ လႊတ္ေတာ္တြင္တိုင္းရင္းသားေရးအတြက္ တပ္မ ေတာ္၏ ခြင့္ျပဳခ်က္မရဘဲျပင္ဆင္ရန္မျဖစ္ႏိုင္၊ တပ္မေတာ္မွလည္း တုိင္းရင္းသားတို႔အေပၚလံုးဝ အယံုအၾကည္မရွိ၊ တိုင္းရင္းသားတို႔ႏွင့္ တန္းညွိမခံေပ၊ ယခင္တပ္မေတာ္အစိုးရလက္ထက္က တိုင္းရင္းသားတို႔၏ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ဘာသာ၊ သာသနာမ်ား ညိဳးမွိန္ေပ်ာက္ကြယ္ခဲ့ရသည္။ ဒါေၾကာင့္ တပ္မေတာ္လႊမ္းမိုးထားရာလႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမွ တုိင္းရင္းသားတို႔အတြက္ မည္သည့္ရလာဒ္ေကာင္းမွ ေပၚထြက္လာစရာအေၾကာင္းမျမင္၊ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒတြင္ မလိုအပ္ေသာတပ္မေတာ္၏အခန္းက႑ကို ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တပ္မေတာ္ဟု ဖြဲ႕စည္းၿပီး ေရြးေကာက္ခံအစိုးရ၏လက္ေအာက္တြင္ ထားရွိေသာ ဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျပ႒ာန္းႏိုင္မွသာ လွ်င္ တိုင္းရင္းသားႏွင့္ျပည္သူတို႔အားလံုး ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တခ်က္မ်ား အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္၄င္းကိုျပင္ဆင္ရန္ တပ္မေတာ္က သေဘာမတူက လံုးဝျပင္ဆင္၍မရႏုိင္ေအာင္ ဥပေဒမ်ားျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားရွိပါသည္။ ေနာက္ဆံုးတပ္မေတာ္မွ သေဘာတူအဆိုတင္သြင္းထားခဲ့ေသာ ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ဝန္ႀကီး ရာထူးအား အႏိုင္ရပါတီမွ ရယူပိုင္ခြင့္သည္ပင္လွ်င္ အဆံမရွိေသာအေျမွာက္ ပမာ ရာထူးသာျဖစ္သည္။ ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္မ်ားအား ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ဝန္ႀကီးထက္ ႏွိမ့္ထားျခင္းသည္ ျပည္နယ္မ်ားအား အယံုအၾကည္မရွိ၍ လုပ္ပိုင္ ခြင့္ေပးမထားျခင္းျဖစ္သည္။ တိုင္းရင္းသားမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔၏ ကိုယ့္ၾကမၼာကိုယ္ဖန္တီးခြင့္အား ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒတြင္ ရွာေဖြမယ့္အစား အပစ္အခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ အင္တိုက္အား တိုက္ပါဝင္ၿပီး မိမိတို႔လိုခ်င္ေသာ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို အေက်အလည္ေဆြးေႏြးညွိႏိႈင္းအေျဖရွာသင့္ပါသည္။

NCAတြင္ အစိုးရ၊ လႊတ္ေတာ္၊ တပ္မေတာ္၊ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ား၊ ပါတီကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ အရပ္ဖက္လူ႕အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားပါဝင္ၿပီး တပ္မေတာ္အား အသားေပးထားမႈမရွိသလို ဥပေဒႏွင့္ကန္႔သတ္ထားျခင္းလည္းမရွိေခ်။ အမ်ား ေရွ႕တြင္ညွိႏိႈင္း၍ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား တပ္မေတာ္မွဆန္႔က်င္ေနပါက တပ္မေတာ္၏  ပံုရိပ္ဆိုးဆိုးဝါးဝါး ပ်က္စီးသြားႏိုင္သည္။ သမၼတေဟာင္းဦးသိန္းစိန္လက္ထက္ ၂၀၁၅ခု၊ ေအာက္တိုဘာ (၁၅)ရက္ေန႔တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးကို တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ (၈)ဖြဲ႕ျဖင့္ သမိုင္းဝင္လက္မွတ္ ေရးထိုးႏိုင္ခဲ့ပါ သည္။ ယင္းစာခ်ဳပ္အရ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးမႈ၊ ညီလာခံက်င္းပႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဆြးေႏြးမႈ ပူးတြဲေကာ္မတီကို ဖြဲ႕စည္းႏိုင္ခဲ့သည္။ ယခုအခါ ယင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံကို ႏိုင္ငံေတာ္အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္မွ ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ရာစု ပင္လံုအမည္ေျပာင္းလဲကာ ဥကၠ႒ တာဝန္ယူလွ်က္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္  လ (၃၁)ရက္ေန႔မွ စက္တင္ဘာလ(၃)ရက္ေန႔အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ယင္းညီလာခံသည္ တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ား။ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားအတြက္ မိမိတို႔ႏိုင္ငံေရး လိုလားခ်က္မ်ားကို တရားဝင္ ေဆြးေႏြးညွိႏႈိင္းအေျဖရွာႏိုင္ေသာ ရွာေဖြရေကာင္းေသာ တရားဝင္ညီလာခံႀကီးျဖစ္ေပသည္။

ပစ္ခတ္တိုက္ခုိက္မႈရပ္စဲေရးၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို အေျခခံသည့္ ျပည္ ေထာင္စုကုိ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲ ရလာဒ္မ်ားႏွင့္အညီ တည္ေဆာက္ရန္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲမွ ရရွိလာေသာ ဆံုး ျဖတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္အညီ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒကို ျပင္ဆင္ျဖည့္စြက္ ပယ္ဖ်က္ၿပီး ဒီမိုကေရစီႏွင့္ဖက္ဒရယ္ကို အားျဖည့္ထားသည့္ တိုင္းရင္းသားမ်ား အစဥ္တစိုက္ ေတာင္းတခဲ့သည့္တန္းတူညီမွ်မႈကို အာမခံသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခ ခံဥပေဒကို အတည္ျပဳေရးဆြဲရန္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ျမန္မာႏိုင္ငံသားအားလံုးႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအပါအဝင္ ဆႏၵမ်ား ျပည့္ဝေစရန္ တစ္ခုတည္းေသာလမ္းေၾကာင္းမွာ NCA သာျဖစ္ပါသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒမွ ျမန္မာ ျပည္သူျပည္သားမ်ားႏွင့္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ဥပေဒမ်ား ျပင္ဆင္ရမည္ဆိုလွ်င္ “ႏိုင္ငံေတာ္၏ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ တပ္မေတာ္ကပါဝင္ထမ္းေဆာင္ႏိုင္ေရး” တို႔ကို အစဥ္တစိုက္ဦးတည္သည္ဆိုသည့္ အခန္း(၁)ပုဒ္မ-၆(စ)ျပင္ဆင္ရမည္။ အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရးျဖစ္ေစ၊ ပါတီႏိုင္ငံေရးျဖစ္ ေစ၊ ႏိုင္ငံေရးရာႏိုင္ငံေရးပဲ ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေရးတြင္လက္နက္ႏိုင္ငံေရးလုပ္ေနပါက လက္နက္မကိုင္ေသာႏိုင္ငံေရး လုပ္သူမ်ားႏွင့္ ပဋိပကၡျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။ လက္နက္မကိုင္သူႏိုင္ငံေရးသမားမ်ားအတြက္လည္း လံုၿခံဳမႈ မရွိႏိုင္။ ၄င္းအျပင္ အခန္း(၄) ပုဒ္မ-၁၀၉(ခ)တြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္ သြင္းသည့္ ၁၁၀ဦးထက္မပိုေသာ ျပည္သူ႕လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား ပုဒ္မ-၁၄၁(ခ) သက္ဆုိင္ရာျပည္ေထာင္စု နယ္ေျမမ်ားအပါအဝင္ တိုင္းေဒသႀကီး(သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္တစ္ခုစီတြင္ ကိုယ္စားလွယ္ (၄)ဦးက်စီျဖင့္ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ဥပေဒႏွင့္အညီ အမည္စာရင္းတင္သြင္းသည့္ တပ္မေတာ္သားကိုယ္စားလွယ္ (၅၆)ဦး စသည္တို႔သည္ အခန္း(၉) ပုဒ္မ-၃၉၁(ခ)တြင္ ျပ႒ာန္းထားေသာ လူတစ္ဦးသည္ မဲဆႏၵနယ္တစ္ခုတြင္ ဆႏၵမဲ (၁)မဲ သာ ေပးပိုင္ခြင့္ရွိသည္ဟူေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္လည္း မကိုက္ညီသလို ေရြးေကာက္ခံ ဒီမိုကေရစီ စနစ္ႏွင့္လည္း ကိုက္ညီမႈမရွိေခ်။

ထို႔ေၾကာင့္ ၄င္းဥပေဒပုဒ္မမ်ားအား ျပင္ဆင္ခြင့္ရရွိပါမွ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မ်ား အဆင္ေျပ မည္ျဖစ္ပါသည္။ တိုင္းႏွင့္ျပည္နယ္မ်ားတြင္ ေရြးေကာက္ခံအႏိုင္ရပါတီမွ အစိုးရဖြဲ႕ပိုင္ခြင့္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ကို ေရြးခ်ယ္ပိုင္ ခြင့္ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္သည္ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္၊ တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကို  ခန္႔ပိုင္ခြင့္ဥပေဒကိုလည္း ေကာင္း၊ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဌာနႏွင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႕အား ျပည္နယ္တိုင္းဝန္ႀကီးခ်ဳပ္၏ ပိုင္ခြင့္ေအာက္တြင္ထားရွိေသာ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း၊ ျပည္နယ္တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားမွ သဘာဝသယံဇာတမ်ားႏွင့္ အျခားဝင္ေငြမ်ားကို ျပည္နယ္ဝန္ ႀကီးခ်ဳပ္ကိုယ္တိုင္ သိရွိၿပီး ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အခ်ိဳးက်ခြဲေဝသည့္ ဥပေဒကိုလည္းေကာင္း ထည့္သြင္းျပင္ဆင္ ႏိုင္မွသာလွ်င္ အထုိက္အေလ်ာက္အားျဖင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ားသည္ လူ႕အဆင့္အတန္း၊ လူ႕ဂုုဏ္သိကၡာျဖင့္ ေနႏိုင္ မည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ ေဖာ္ျပပါလိုအပ္ေသာႏိုင္ငံတည္ေဆာက္ရာတြင္ အဟန္႔အတားျဖစ္ေနေသာ ဥပေဒမ်ားကို ပယ္ဖ်က္၍ ျပင္ဆင္ျဖည့္စြပ္ရန္ လိုအပ္ေသာဥပေဒမ်ားကို ထည့္သြင္းႏိုင္မွသာ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားအားလံုး ေရရွည္တည္တံ့ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမည္ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ရာတြင္ တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ရာႏႈန္းျပည့္လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို “PEACE AND NATIONWIDE CEASE FIRE” ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈရပ္စဲေရးႏွင့္ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံတြင္ မိသားစုပ မာ ရင္းႏွီးခ်စ္ၾကည္စြာ အတူတကြ ညွိႏိႈင္းအေျဖရွာႏုိင္မွသာလွ်င္ အစိုးရတပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ မ်ားအပါအဝင္ ျပည္ေထာင္စုေနတိုင္းရင္းသားအားလံုးသည္ အားလံုးႏိုင္ (WIN. WIN) ေရႊျပည္သစ္ႀကီးဆီသုိ႔ အေရာက္လွမ္းႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္အေနႏွင့္လည္း အမ်ိဳးသားႏိုင္ငံေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရးတို႔တြင္ ပါဝင္ေနစရာမလိုေတာ့၍ မူလလုပ္ငန္းတာဝန္ကိုသာ သီးသန္႔လြတ္လပ္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္၍ ေခတ္မွီၿပီး ျပည္သူေလးစားခ်စ္ခင္တန္ဖိုးထားေသာ တပ္မေတာ္ႀကီးအျဇစ္ မလြဲဧကန္ျဖစ္ေပၚလာမည္ျဖစ္ပါသည္။

သို႔ရာတြင္ NLDႏွင့္တပ္မေတာ္တို႔သည္ ျပဒါးႏွင့္သံလို တစ္လမ္းစီျဖစ္ေနသမွ် “ေရႊျပည္သစ္”ဆီသို႔ အလွမ္းေဝးေနဦးေပမည္။ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အားလံုးက ဥပေဒတစ္ခုျပင္ဆင္ေရးအတြက္ သေဘာတူေသာ္လည္း တပ္မေတာ္သား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦး သေဘာမတူပါက အတည္မျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒက အသာစီး ရရွိထားသည္ကို သတိျပဳရမည္ျဖစ္ပါသည္။ တပ္မေတာ္မွလည္း NLD အလိုက် ေထာက္ခံေပးမည့္ပံုမေပၚသည့္အျပင္ လႊတ္ေတာ္တြင္ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးဆြဲေရးေကာ္မရွင္ဖြဲ႕သည္ကို တပ္မေတာ္မွ အသည္းအသန္ကန္႔ကြက္ေန သည္ကို ၾကည့္ျခင္းအားျဖင့္ ရလာဒ္ေကာင္းမ်ား ထြက္ေပၚလာရန္အေၾကာင္းမရွိပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ပင္လံုစိတ္ဓာတ္၊ ပင္လံုစာခ်ဳပ္၏ အႏွစ္သာရမ်ား ေပ်ာက္ဆံုးေနသမွ် ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ “ပင္လံုက်ိန္စာ”သင့္ေနဦးမွာ ျဖစ္သလို ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးမူလည္း ဗမာႏွင့္တိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ပါ အားရေက်နပ္ေလာက္ဖြယ္ရာအျဖစ္ အေျဖမ်ား ထြက္ေပၚလာေစရန္အေၾကာင္း မရွိပါေၾကာင္း။

 

အာကာထက္ (ေက်ာက္ျဖဴ)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button