သတင်းဆောင်းပါး

ျမန္မာ့အနာဂတ္ တရုတ္လက္ဝယ္ (သို႔) တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈ

မင္းရန္ႏုိင္

မ်က္ေမွာက္ေခတ္ကာလတြင္ ႏိုင္ငံအေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ား၌ ေျပာဆိုေဆြးေႏြးလာရသည့္ အေၾကာင္းအ ရာတစ္ခုရွိသည္။ ထိုအရာမွာ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု (One Belt One Road – OBOR) ဟူ၍ ျဖစ္ သည္။ ထိုအေၾကာင္းအရာမွာ ႏိုင္ငံေပါင္းစံု စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ပူးေပါင္းပါဝင္ႏိုင္မည့္ နည္းလမ္းျဖစ္ ေသာေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတကာက စိတ္ဝင္စားလာျခင္း ျဖစ္သည္။

          ရပ္ဝန္တစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အစီအစဥ္ကို တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ သမၼတရွီက်င့္ဖ်င္က ၂၀၁၃ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေဖာ္ထုတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးကို အာရွေဒသႏွင့္ ဥေရာပေဒသအၾကား ပူးေပါင္းေဆာင္ ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္။ ေတာင္တ႐ုတ္ပင္လယ္၊ ေတာင္ပစိဖိတ္သမုဒၵရာ၊ အိႏိၵယသမုဒၵရာမ်ားႏွင့္ တစ္ဆက္တည္း ရွိသည့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ား၊ ပင္လယ္သမုဒၵရာကြၽန္းႏိုင္ငံမ်ား၊ အေရွ႕အာဖရိကႏိုင္ငံမ်ား၊ ေျမထဲပင္ လယ္ေျမာက္ပိုင္းႏိုင္ငံမ်ားအၾကားတြင္လည္း စီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ျဖစ္သည္။

          အေရွ႕အာဖရိကရွိ ကင္ညာႏိုင္ငံသည္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းလမ္း၏ အစိတ္အပိုင္းတစ္ခုျဖစ္၍ ျပည္ တြင္းဆိပ္ကမ္းမ်ား အဆင့္ျမႇင့္တင္သြားရန္၊ ႏိုင္႐ိုဘီၿမိဳ႕ႏွင့္ မြန္ဘာဆာၿမိဳ႕အၾကား မီးရထားလမ္း ေဖာက္လုပ္ သြားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေတာင္အာရွေဒသတြင္ တ႐ုတ္-ပါကစၥတန္ စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတို႔သည္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ နယ္နိမိတ္ခ်င္းထိစပ္ေနၿပီး ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ အေရးပါေနသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ယင္းအစီအစဥ္တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံကို တရုတ္ႏိုင္ငံက ပါဝင္ေစလိုသည္။ ထိုသို႔ ဆႏၵ ရွိသည့္အတြက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ႏိုဝင္ဘာလတြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ က်င္းပသည့္ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးအဆင့္ အစည္း အေဝးသို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီး မစၥတာဝမ္ယိ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ ယင္းအစည္းအေဝးကာလအတြင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ႏုိင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ေတြ႔ဆံု၍ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍ တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အဆိုျပဳခဲ့သည္။

“အဆိုျပဳခ်က္အေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံ အဆင့္ျမႇင့္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ သေဘာတူညီခ်က္ကို ရရွိခဲ့ပါတယ္” ဟု တရုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ ပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး မစၥတာဝမ္ဂ်န္ရွန္းက တရုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍ ႏွစ္ႏုိင္ငံသတင္းမီဒီယာ ပူးေပါင္းေရးခရီးစဥ္တြင္ ေျပာဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ ဒီဇင္ဘာလတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕သို႔ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သြားေရာက္စဥ္ တရုတ္ ႏုိင္ငံသမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုခဲ့သည္။ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ရွီက်င့္ဖ်င္က တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ ေဆာက္ေရးအတြက္ ထပ္မံအဆိုျပဳခဲ့သည္။ ရလဒ္အျဖစ္ ႏွစ္ႏိုင္ငံစီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးအတြက္ စီးပြားေရးစႀကႍတစ္ခု တည္ေဆာက္ရန္ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။

စီးပြားေရးစႀကႍ တည္ေဆာက္မႈအျဖစ္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏုိင္ငံ မူဆယ္ၿမိဳ႕၊ မူဆယ္မွ မႏၱေလး၊ မႏၱေလးမွ အေရွ႕ဘက္တြင္ ရန္ကုန္အထိ၊ အေနာက္ဘက္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ျဖဴၿမိဳ႕အထိ ဆက္သြယ္ရန္ျဖစ္သည္။ အဆိုပါ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္းကို တရုတ္ႏိုင္ငံက အဂၤလိပ္အကၡရာ “Y” ေျပာင္းျပန္ စီမံကိန္းအျဖစ္ တင္စားထားသည္။ ထိုစီမံကိန္းမွာ တရုတ္သမၼတ ရွီက်င့္ဖ်င္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေနသည့္ (One Belt & One Road-OBOR) ၊ ျမန္မာအေခၚ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု ပိုးလမ္းမႀကီးစီမံကိန္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံ တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာဆိုသည္။

တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍတည္ေဆာက္ရန္ ႏွစ္ႏုိင္ငံအဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔၏ ေထာက္ခံမႈမ်ားစြာ ရရွိထားေသာေၾကာင့္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ပိုမုိက်ယ္ျပန္႔စြာ ေဆာင္ရြက္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း တရုတ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သူတို႔၏ သေဘာထားမ်ားကို ဖြင့္ဟျပခဲ့သည္။ OBOR သည္ တရုတ္-ျမန္မာ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အလားအလာသစ္ကို ဖြင့္လွစ္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံေရးညႇိႏိႈင္းမႈ၊ အေျခခံအေဆာက္ အအံု ခ်ိတ္ဆက္မႈ၊ ကုန္သြယ္မႈ အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေစမႈ၊ ေငြေၾကးေပါင္းစည္းမႈ၊ ျပည္သူခ်င္း စိတ္ခ်င္းဆက္ ႏြယ္မႈဟူသည့္ ခ်ိတ္ဆက္မႈငါးခုျဖင့္ ႏွစ္ႏုိင္ငံျပည္သူမ်ားအေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေစမည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္က သံုးသပ္သည္။

ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပါဝင္ႏုိင္ရန္အတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္မွ ျမန္မာႏိုင္ ငံရွိ အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္မ်ား၊ စီးပြာေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၊ သတင္းမီဒီယာမ်ားအစရွိသည့္ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတုိ႔ကို တရုတ္ႏုိင္ငံသို႔ မၾကာခဏ ဖိတ္ေခၚ၍ ရွင္းလင္းခဲ့သည္။ ျပသခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဖိတ္ေခၚမႈတြင္ အႀကိမ္ ႀကိမ္သြားေရာက္ေလ့လာခြင့္ရရွိခဲ့သူ အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္က “တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍလမ္း(One Belt One Road) တည္ေဆာက္ျခင္းအားျဖင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ အနာ ဂတ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရွိမယ္ဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ယံုၾကည္တဲ့အခ်က္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု သူ၏ ယံုၾကည္ခ်က္ကို ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားသည္။

OBOR စီမံကိန္းပါ လမ္းေၾကာင္းမ်ားအေျခအေနအရ ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ကုန္းေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းႏွစ္ ခုစလံုးတြင္ အခ်က္အခ်ာက်ေနသည္။ ပထဝီႏိုင္ငံေရးအေနအထားအရ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေရးပါမႈကို အခြင့္အ ေရးေကာင္းျဖင့္ မွတ္ယူကာ စီမံခ်က္ခ်ေဆာင္ရြက္သြားရမည္ျဖစ္သည္။ ပိုးလမ္းမႀကီးေၾကာင့္ လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး သာလြန္ေကာင္းမြန္ၿပီး ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာမည္။ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ ယဥ္ ေက်းမႈဖလွယ္ေရးႏွင့္ ေအးခ်မ္းသာယာသည့္ လူ႔အဖြဲ႔အစည္း ထူေထာင္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ အခြင့္အ လမ္းေကာင္းမ်ား ေပၚေပါက္လာမည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယႏွစ္ႏုိင္ငံ၏ ႀကီးမားေသာေဈးကြက္ႀကီးႏွစ္ခု ကို အေျခခံၿပီး စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရး၊ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ထုတ္ေရး၊ စက္ မႈဇုန္မ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးဇုန္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပပို႔ကုန္မ်ား ပို႔ေဆာင္ေရးဇုန္မ်ား တည္ေဆာက္ေရးကို အေလးထား ေဆာင္ရြက္ရန္ လုိအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အထက္ျမန္မာႏုိင္ငံ သတင္းစာဆရာအသင္းဥကၠ႒ ဦးေဌးေအာင္က ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ေရႊလီၿမိဳ႕၌ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရး စႀကႍ ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ စာတမ္းဖတ္ၾကားတင္သြင္း၍ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံဘက္က တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံ သေဘာတူညီၿပီးေၾကာင္း မၾကာခဏ ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္ကမူ ထိုကိစၥရပ္ အေပၚ ေဆြးေႏြးသည္ဟုသာ ေျပာဆိုၿပီး သေဘာတူထားေၾကာင္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားျခင္း အားနည္းခဲ့သည္။ သတင္းမီဒီယာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ျပည္သူသို႔လည္း အသိေပးေျပာဆိုခဲ့ျခင္းမရွိခဲ့ေပ။ တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍ အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္အေပၚ အခ်ိဳ႕လုပ္ငန္းရွင္မ်ားက သိရွိျခင္းမရွိေၾကာင္း ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာဆိုၾကသည္။

တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္က ထိုစီမံကိန္းကို ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ သေဘာတူထားေၾကာင္း မည္သုိ႔ပင္ ထုတ္ေဖာ္ ေျပာဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရားဝင္အသိေပးမႈကို ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၉ ရက္ေရာက္ မွသာ ျပည္သူသို႔ အသိေပးသည့္သေဘာမ်ိဳးျဖစ္သည္ဟု ေလ့လာအကဲခတ္သူမ်ားက ေျပာသည္။ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ေန႔က တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြာေရးစႀကၤံ ပူးတြဲတည္ေထာင္ေရးဆိုင္ရာ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို တရုတ္ႏုိင္ငံ ေပက်င္းၿမိဳ႕၌ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ နားလည္မႈစာခၽြန္လႊာကို ျမန္မာႏုိင္ငံအစိုးရကိုယ္စား စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးစိုးဝင္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ ဘက္မွ တရုတ္အစိုးရကိုယ္စား အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေကာ္မရွင္ ဥကၠ႒ မစၥတာ ဟယ္လီဖုန္းက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းတြင္ ပါဝင္သည့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္းမူေဘာင္ သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရးထိုးျခင္းကို ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၌ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ ႏုိင္ငံဘက္မွ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြာေရးဇုန္ စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးဆက္ေအာင္က လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ CITIC Group ဥကၠ႒ မစၥတာ ေခ်ာင္ဇန္မီက လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည္။

OBOR စီမံကိန္းသည္ ကမာၻ႔နံပါတ္တစ္ျဖစ္သည့္ အေမရိကန္ႏုိင္ငံကုိ ေက်ာ္တက္ရန္ တရုတ္ႏုိင္ငံက လမ္းစရွာေဖြေနသည့္စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းကုန္ထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး(GDP)ႏွင့္ ေငြေၾကးလည္ ပတ္မႈမ်ားက ျမင့္တက္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံမွ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသို႔ တရုတ္ႏုိင္ငံက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈမ်ား စြတ္၀င္လာမည္ဆိုပါက  ျမစ္ဆံုကိစၥကဲ့သို႔ ျဖစ္လာ လွ်င္ အနည္းငယ္ထိတ္လန္႔စရာေကာင္းၿပီး လုပ္ပံုလုပ္နည္းမ်ားကို မႀကိဳက္သည့္အတြက္ လက္မခံခ်င္ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ မလႊဲမေရွာင္သာ ကမာၻႏွင့္ျဖန္႔ၿပီး လက္တံရွည္ရွည္ျဖင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံလုိက္လွ်င္ ျမန္မာႏုိင္ငံက က်န္ခဲ့ မည္ကိုလည္း စိုးရိမ္စရာေကာင္းသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၃ ဘီလီယံျဖင့္ ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ကို လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းျဖစ္ႏုိင္သည္ဟု စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ားက သံုးသပ္ၾကသည္။

“ေက်ာက္ျဖဴ အထူးစီးပြားေရးဇုန္ လုပ္ရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံရဲ႕ စီးပြားေရးအတြက္မ်ားစြာ အလားအလာ ေကာင္းပါတယ္။ အဲဒီကေန ေရနံပိုက္လိုင္း၊ ဂတ္စ္ပိုက္လိုင္း သြယ္ၿပီးေနၿပီ။ အဲဒီေတာ့ ရထားလမ္းနဲ႔ ကားလမ္း ေဖာက္လာရင္ ဘယ္ေလာက္ရာခိုင္ႏႈန္းရမလဲ။ အခုက ၃၀ ရာခိုင္ႏႈန္းလို႔ ေျပာတယ္။ မနည္းပါဘူး” ဟု စီးပြား ေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က သံုးသပ္ေျပာဆိုသည္။

          ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္းသည္ အက်ိဳးစီးပြားႏွင့္အတူ စိတ္ပူပန္စရာမ်ားလည္း ပါဝင္ လာေၾကာင္း တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးက သူ၏ စိုးရိမ္ခ်က္ကို ဖြင့္ဟေျပာဆိုသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ႏွင့္ဆက္ဆံသည့္အခါ ကိုယ့္တုိင္းျပည္ကို ကာကြယ္ရန္ႏွင့္ ကိုယ့္အက်ိဳးစီးပြားကို ကာကြယ္ရန္၊  ဘယ္ေလာက္ အဆင္သင့္ျဖစ္သလဲ။ ဥပေဒရွိၿပီလားဆိုသည့္အခ်က္ကို ဦးသိန္းသန္းဦးက အေတာ္ေလးစိတ္ပူေနသည္။ ထိုေၾကာင့္ ယခု ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္မည့္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္းကို ၎အေနျဖင့္ မယံု ၾကည္ေၾကာင္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာသည္။

          တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦး စိတ္ပူမည္ဆိုပါက စိတ္ပူစရာပင္ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ စီမံကိန္းမ်ားမွာ ပြင္းလင္းျမင္သာမႈ အားနည္းခဲ့သည္။ စီမံကိန္းလုပ္မည့္ ဧရိယာတြင္ ေနထိုင္သည့္ ေဒသခံလူထုအတြက္ မည္သည့္အက်ိဳးစီးပြားမွ်မျဖစ္ခဲ့ဘဲ ေကာင္းက်ိဳးထက္ ဆိုးက်ိဳး မ်ားသာ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဒသခံလူထုႏွင့္ ျမန္မာလူထုက စိုးရိမ္ၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ-စစ္ကိုင္းတုိင္း ေဒသႀကီး ဆားလင္းႀကီးၿမိဳ႕နယ္ရွိ လက္ပံေတာင္ေၾကးနီစီမံကိန္းကို ျမန္မာလူထုက မေမ့ႏုိင္ေသးေပ။ တျခား စီမံကိန္းမ်ားတြင္လည္း အလားတူပင္ျဖစ္သည္။ ထို႔ေၾကာင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမည့္ စီမံ ကိန္းမ်ားကို စိုးရိမ္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။

          ထိုစိုးရိမ္မႈမ်ားကို တုိင္းရင္းသားျပည္သူလည္းျဖစ္ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ားလည္းျဖစ္သူ ဦးဦးလွေစာႏွင့္ နန္းခမ္းေအးတို႔ကလည္း ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုသည္။

          ရွမ္းျပည္နယ္ နမၼတူမဲဆႏၵနယ္မွ ေဒသခံလည္းျဖစ္၊ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္လည္းျဖစ္သည့္ နန္းခမ္းေအးက သံုးသပ္ရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံက အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ ႀကိဳးစားေနသည့္ OBOR စီမံကိန္း သည္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြက္ ေခတ္သစ္ကိုလိုနီလက္နက္တစ္ခုသာ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ ကာလမ်ားက တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေက်ာက္ျဖဴ-ကူမင္း ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းတြင္ ျဖတ္သန္း သြားမည့္ ေဒသတြင္ ေျမယာအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးရာ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္း၊ ရွိၿပီးသား ဥပေဒအား အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အားနည္းခ်က္မ်ားရွိျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ျပႆနာမ်ား ႀကံဳေတြ႔ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ေျမတုိင္း ရာတြင္ ေျမပိုင္ရွင္မ်ား ပါဝင္ေသာ္လည္း ပညာမတတ္သည့္အတြက္ ရွိရင္းစြဲ ေျမဧကမ်ားအတုိင္းေဖာ္ျပမခံရ ျခင္း၊ ေျမယာေလွ်ာ္ေၾကးေပးရာတြင္ ၂၀ ရာခိုင္ႏႈန္း ေခါင္းပံုျဖတ္ခံရျခင္းမ်ားေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ိဳး ဆက္အျဖစ္ ထိုေဒသရွိ လူထုမွာ ေနရပ္မျပန္ႏုိင္ဘဲ ေရွာင္ေနရျခင္းမ်ား ရွိေနသည္ဟု နန္းခမ္းေအးက ဥပမာ မ်ားေပး၍ ရွင္းျပသည္။ ထုိ႔ျပင္ စီမံကိန္းျပဳလုပ္ရာ ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေဒသခံလူထု၏ အလုပ္ရရွိမႈမွာ အင္မ တန္ နည္းပါးၿပီး အလုပ္ရရွိခဲ့လွ်င္လည္း အက်ိဳးခံစားခြင့္ နည္းပါးသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ စီမံကိန္းၿပီးသြားသည္ႏွင့္ ထိုေဒသတြင္ လက္နက္ကိုင္ပဋိပကၡမ်ား ပိုမိုျဖစ္ပြားခဲ့သည္ဟု ၎က ေျပာဆိုသည္။

“ဒီစီမံကိန္းအတြက္ ကၽြန္မတို႔က နယ္နိမိတ္ထိစပ္ေနတာကို ျမန္မာႏုိင္ငံအေနနဲ႔ အားသာခ်က္အျဖစ္ အသံုးျပဳရမယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔က နယ္နိမိတ္ထိစပ္တာနဲ႔ ေပးဆပ္ရတာေတြက ပိုမ်ားေနပါတယ္”ဟု နန္း ခမ္းေအးက ေျပာသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ နန္းခမ္းေအးက တရုတ္ႏုိင္ငံမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္း စီမံကိန္းႏွင့္ ပတ္သက္ ၿပီး “လူသားေတြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဂတ္စ္ပိုက္လုိင္းျဖတ္တဲ့ေနရာေတြ၊ အနစ္နာခံတဲ့ေဒသေတြမွာ ႀကီးပြားခ်မ္းသာရမယ္ဆိုေပမယ့္ ကၽြန္မတို႔ေဒသေတြဟာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေနာက္က်လ်က္ရွိေနပါတယ္”ဟု မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။

တရုတ္ႏိုင္ငံက ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံခဲ့သည့္ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေနာက္ထပ္ ေဝဖန္ေထာက္ျပသူတစ္ ဦးမွာ ရခုိင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ဦးမဲဆႏၵနယ္မွ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးလွေစာ ျဖစ္သည္။ ဦးဦးလွ ေစာက ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံသည့္ တရုတ္၏ စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သင္ခန္းစာ သံုးခု ထုတ္ယူ ထား ေၾကာင္းေျပာသည္။ ထိုသင္ခန္းစာ သံုးရပ္မွာ (၁) တရုတ္တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားက ေဒသခံမ်ား အေပၚတြင္ မေလးစားျခင္း၊ (၂) ပတ္ဝန္းက်င္သဘာဝတရားကို မေလးစားျခင္း၊ (၃) လူသားမ်ား၊ အလုပ္သမား မ်ား ခံစားခြင့္ခံစားထိုက္သည့္ ႏုိင္ငံတကာစံႏႈန္းမ်ားကို မေလးစားျခင္းတို႔ ျဖစ္သည္။

          တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍမွ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ မည္ကဲ့သို႔ အက်ိဳးစီးပြားရရွိမည္ကို ရွင္းလင္းစြာ မသိရေသးလည္း ယခုစီမံကိန္းကို လုပ္သင့္သည္ဟု ႏုိင္ငံေရးသမားမ်ား၊ စီးပြားေရးပညာရွင္မ်ား၊ ေလ့လာ ေစာင့္ၾကည့္သူမ်ား အစရွိသည့္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက တစ္ညီတစ္ညြတ္တည္း သေဘာထားရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းစီမံကိန္းမွ မည့္သည့္အက်ိဳးဆက္ျဖစ္လာမည္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ ေရရွည္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ားျဖင့္ ခ်ိတ္ဆက္ ထားသင့္သည္ဟု တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရးကို အထူးျပဳေလ့လာေနသည့္ ျမန္မာ့မဟာဗ်ဴဟာႏွင့္ မူ၀ါဒေလ့ လာေရး အင္စတီက်ဳ (ISP Myanmar) မွ တရုတ္ႏုိင္ငံဆိုင္ရာတာဝန္ခံ မခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ေျပာသည္။

          တရုတ္ႏုိင္ငံမွာ တရုတ္အိမ္မက္(China Dream)ရွိေနၿပီး ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ၎ တို႔၏ အိမ္မက္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ အေထာက္အကူျပဳႏုိင္ရန္ျဖစ္သည့္အတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံအေန ျဖင့္လည္း ျမန္မာအိမ္မက္(Myanmar Dream) ရွိသင့္သည္ဟု မခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ေျပာသည္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံ အတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္ မည္မွ်ရွိမည္၊ ေဒသခံလူထုအတြက္ အက်ိဳးခံစားခြင့္မည္မွ်ရွိမည္စသည္တုိ႔ကိုလည္း ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း သိထားသင့္သည္။ အစိုးရကလည္း ခ်ျပရဲရမည္ဟု ဆိုသည္။

OBOR စီမံကိန္းအေပၚ စီးပြားေရးပညာရွင္ ဦးလွေမာင္က “တစ္ကယ္တမ္း ႀကီးမားတဲ့စီမံကိန္းႀကီးေတြ ကုိယ္ဘာမွမလုပ္ႏိုင္တာကုိ တိုးတက္ေနၿပီျဖစ္တဲ့ အိမ္နီးခ်င္းတရုတ္က လုပ္တယ္ဆိုတာ ကိုယ့္အတြက္ အက်ဳိး ရွိတယ္။ လူေတြကအစ သူတို႔လူေတြကုိ ေခၚလာၿပီးလုပ္တာရွိတယ္။ အဲဒါေလးေတြေတာ့ သူကညိႇႏိႈင္းၿပီး ဒီက အလုပ္သမားကုိ ခန႔္ဖို႔၊ နည္းနည္းဆက္ဆံတာေတြ၊ ေမာက္မာတာေတြ၊ ျပန္ညိႇရင္ေတာ့ အေျခအေနေကာင္း မွာပါ။ ေက်ာက္ျဖဴစီမံကိန္းက ပိုးလမ္းမစီမံကိန္းရဲ႕ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုျဖစ္ပါတယ္”ဟု သံုးသပ္သည္။

ေက်ာက္ျဖဴအထူးစီးပြားေရးဇုန္ ေရနက္ဆိပ္ကမ္းစီမံကိန္း မူေဘာင္သေဘာတူညီခ်က္ လက္မွတ္ေရး ထိုးျခင္းမွာ ကနဦး စတင္ႏုိင္ရန္အတြက္ျဖစ္သည္။ တရုတ္-ျမန္မာစႀကၤံႏွင့္ပတ္သက္၍ ဆက္လုပ္မည့္အပိုင္းမ်ား မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္မွ စီမံကိန္းႏွင့္ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနက တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တရုတ္ ႏုိင္ငံဘက္မွ အမ်ိဳးသားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေကာ္မရွင္က တာဝန္ယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ႏွစ္ႏိုင္ငံဝန္ႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ ပူးေပါင္းေကာ္မတီဖြဲ႔ၿပီး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏုိင္ငံ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈေကာ္မရွင္ အတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ကုမၸဏီမ်ားညႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ေအာင္ဦးက ရွင္းျပသည္။

ထိုစီမံကိန္းကို အေဆာတလ်င္လုပ္ေဆာင္မည္မဟုတ္ဘဲ ေရရွည္လုပ္ရမည့္ စီမံကိန္းႀကီးျဖစ္ၿပီး အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေသခ်ာသံုးသပ္သြားမည္ဟု ဦးေအာင္ႏုိင္ဦးကေျပာသည္။ ထို႔ျပင္ စီမံကိန္းအတြက္ စတင္ညႇိႏိႈင္းစဥ္က ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ၾကၿပီး ႏွစ္ဖက္သေဘာတူသည့္ စီမံကိန္းမ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းေဆာင္ရြက္ရန္ သေဘာတူထားသည္ဟု ၎က ေျပာသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ႏုိင္ေအာင္ဦးက ထိုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္၍ “တရုတ္ႏိုင္ငံက  ကမကထ လုပ္မယ့္ စီမံကိန္းဆိုေပမယ့္ တရုတ္ႏိုင္ငံအလိုက် ကၽြန္ေတာ္တို႔ လုပ္မယ့္စီမံကိန္းေတာ့ မဟုတ္ပါဘူး”ဟု ေျပာ ဆိုၿပီး “ကၽြန္ေတာ္တို႔က ကိုယ့္ေရွ႕မွာလုပ္ခဲ့တဲ့သူေတြရဲ႕ အမွားေတြကို သင္ခန္းစာယူၿပီး ဒါမ်ိဳးထပ္မမွားရ ေအာင္ ျပင္ဆင္ၿပီး လံုေလာက္တဲ့ ေလ့လာေဆာင္ရြက္မႈေတြ ေလ့လာၿပီးပါၿပီ”ဟု အစိုးရဘက္က ေဆာင္ရြက္ ထားသည္မ်ားကို ေျပာျပသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အိမ္နီးခ်င္းဆိုသည္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ေရြးခ်ယ္ပိုင္ခြင့္မရွိဘဲ ေကာင္းသည္ျဖစ္ေစ၊ ဆိုးသည္ျဖစ္ေစ ဆက္ဆံရမည္ ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယခု အေကာင္အထည္ေဖာ္မည့္ စီမံကိန္းတြင္ OBOR မွာ မည္သည့္ အပိုင္းကို သတ္မွတ္၍ မည္သည့္အပိုင္းက  OBOR မဟုတ္သည္ကို ရွင္းလင္းတိက်စြာ သတ္မွတ္ရန္ လိုသည္။

ယခု OBOR သည္ စီးပြားေရးအစီအစဥ္သာျဖစ္သည္ဟု တရုတ္ႏုိင္ငံက ေႂကြးေၾကာ္ေနေသာ္လည္း အင္အားႀကီးႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ကိုလည္း ေမ့ထား၍မရေပ။ အင္အားႀကီးႏုိင္ငံအေနျဖင့္ အက်ိဳးစီးပြားတစ္ခု တည္းကို စဥ္းစားမည္မဟုတ္ဘဲ ေဒသတြင္းႏုိင္ငံမ်ားပါ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ တရုတ္ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ႏုိင္ငံ ေရး၊ လံုၿခံဳေရးစသည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ားကိုလည္း စဥ္းစားေပလိမ့္မည္။ ထိုအခ်က္ကို ျမန္မာႏုိင္ငံက နား လည္သေဘာေပါက္ထားရန္ လိုသည္။ ထိုအခ်က္ကို နားလည္သေဘာေပါက္မထားပါက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ နစ္နာစရာမ်ားရွိသည္ဟု မခင္ခင္ေက်ာ္ႀကီးက ေျပာသည္။

          တရားလႊတ္ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးသိန္းသန္းဦးကလည္း ျမန္မာလူထုအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ပတ္သက္၍ ခါးသီးသည့္ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ရွိေသာ္လည္း ယခုစီမံကိန္းကို လုပ္ေဆာင္ရမည္ ေကာက္ခ်က္ခ်သည္။

“ကၽြန္ေတာ္တို႔ဘက္က ေတာ္ေတာ္ဂရုစိုက္ရမယ္လို႔ထင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ တရုတ္ျပည္နဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ ခါးသီးတဲ့အေတြ႔အႀကံဳေတြ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ရွိတယ္။ သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံေရး၊ စီးပြားေရးလုပ္တယ္ဆိုတာ စိတ္ခံစားခ်က္နဲ႔ လုပ္လို႔မရတဲ့အတြက္ ေက်ာ္ၾကည့္လိုက္ေတာ့ OBOR က ကၽြန္ေတာ္တို႔အတြက္ အခြင့္အလမ္း ပဲ။ ဒါသိပ္ႀကီးက်ယ္တယ္လို႔ ကၽြန္ေတာ္ယူဆတယ္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔လုပ္ရမယ္။ လုပ္မယ္ဆိုတဲ့ေနရာမွာ တြဲဖက္ လုပ္ရမယ့္သူကို ၾကည့္ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ေၾကာက္တယ္”ဟု ဦးသိန္းသန္းဦးက ေျပာသည္။

          တရုတ္ႏုိင္ငံအေနျဖင့္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု စီမံကိန္းႀကီးအတြက္ အာရွအေျခခံအေဆာက္ အအံု ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈဘဏ္ (Asia Infrastructure Investment Bank-AIIB) ကို တည္ေထာင္ထားသည္။ ထိုဘဏ္မွ ရပ္ဝန္းတစ္ခု လမ္းေၾကာင္းတစ္ခု အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္မည့္ ႏိုင္ငံတစ္ခုခ်င္းစီအား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးမဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္အညီ ေပါင္းစပ္လုပ္ကိုင္သြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက အိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံ မ်ားႏွင့္ ပင္လယ္ေရေၾကာင္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕တည္ေဆာက္ျခင္း၊ အေဝးေျပးလမ္းမမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ရထားလမ္းမ်ား တိုးခ်ဲ႕ေဖာက္လုပ္ျခင္း၊ ေလေၾကာင္းပို႔ေဆာင္ေရးႏွင့္ ဖိုက္ဘာဆက္ ေၾကာင္း ဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ျခင္းစသည့္က႑မ်ားတြင္ ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ေပးသြားမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းရသည္။

          ျမန္မာႏုိင္ငံရွိ တုိင္းရင္းသားျပည္သူလူထု၏ အိမ္မက္ျဖစ္ေသာ စစ္အာဏာရွင္စနစ္ျပဳတ္က်ေရး၊ ဖက္ဒ ရယ္ျပည္ေထာင္စုစနစ္ တည္ေထာင္ေရး၊ ဒီမိုကေရစီႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလမ္းကို ေလွ်ာက္လွမ္းႏုိင္ေရးအတြက္ တရုတ္ႏိုင္ငံက အဟန္႔အတားျဖစ္ေစခဲ့သည့္ အေၾကာင္းအတရားမ်ားကိုလည္း ေမ့ထား၍ မရႏုိင္ေပ။  သို႔ေသာ္ ယခု တရုတ္-ျမန္မာစီးပြာေရးစႀကႍက ျမန္မာႏုိင္ငံအတြက္ အခြင့္အလမ္းျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းသူမ်ား လည္းရွိေနသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံအေနျဖင့္ တရုတ္ႏုိင္ငံ၏ လႊမ္းမိုးမႈကို ယခင္ကေန ယခုအထိ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံခဲ့ရၿပီး ရုန္းမထြက္ႏုိင္ျဖစ္မည္ကို စိုးရိမ္ေနသူမ်ားလည္း ရွိသည္။

မည္သူေတြ မည္သို႔ပင္ ေျပာဆိုေထာက္ျပေနပါေစ။ စီမံကိန္းႀကီးက တျဖည္းျဖည္း ရုပ္လံုးေပၚလာခဲ့ၿပီ ျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အေျခအေနက ရုန္းထြက္၍လည္း မရႏုိင္ေသးေပ။ ထိုအေျခအေနေၾကာင့္ပင္ ႏုိင္ငံ ေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က တရုတ္-ျမန္မာ စီးပြားေရးစႀကႍကို လက္ခံခဲ့ဟန္တူပါသည္။ ႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ၊ မႀကိဳက္သည္ျဖစ္ေစ ထိုစီမံကိန္းႀကီးတြင္ ျမန္မာက ပါဝင္ပတ္သက္ရေပေတာ့မည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံ ေႂကြးေၾကာ္သ လို ေဒသတြင္း စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ျဖစ္ပါေစဟုသာ ဆုေတာင္းရံုမွလဲြ၍ ျမန္မာ့အနာဂတ္ တရုတ္ လက္ဝယ္တြင္ ရွိေနသည္မွာ ျငင္း၍ မရႏုိင္သည့္ အေၾကာင္းတရားတစ္ခုျဖစ္ေပေတာ့သည္။

ကိုးကား –

Manadalay Today မဂၢဇင္း၊

ေယာမင္းႀကီးဇရပ္စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲ(စတုတၳအႀကိမ္)၊

ေန႔စဥ္ထုတ္သတင္းစာမ်ား။   ။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button