ကဗျာ

ေပးပါ

သားေမြးၿပီး ေခၽြးမရမယ္

မေသခ်ာေတာ့တဲ့ေခတ္

ဒီမိုကေရစီ စာသားအစစ္ ဖယ္ဒရယ္အတုကိုရတယ္ ။

သမိုင္းတဲ့

အေလာင္းဘုရား

က်န္စစ္သား

ဘုရင့္ေနာင္

ကုန္းေအာ္က်က္ခဲ့ရတဲ့ ပညာေရးစနစ္မွာ

မိဘေခၽြးနဲစာေငြအစစ္နဲ႔ ငါတို႔ ဘြဲ႔အတုကိုရတယ္ ။

ေမတၱာတရားအေၾကာင္းသိပ္ေဟာတဲ့ႏိုင္ငံမွာ

ဘာသာေရး အဓိကရုန္းအတုေတြနဲ႔

ေသာက္ေသာက္လဲ ေသျခင္းတရားအစစ္ကိုရတယ္ ။

အခ်င္းခ်င္း

အျပစ္တင္ေနတဲ့လူမ်ိဳးစု ဗိုလ္လုပြဲမွာ

ေခါင္းေဆာင္အစစ္ ေနာက္လိုက္အတုေတြရတယ္ ။

ၾဆာေအာင္ေဝး စကားနဲ႔ငွားေျပာမယ္

ဒီတိုင္းျပည္ ဆစ္ဖလစ္ျဖစ္ေနတာၾကာၿပီ႕႕႕႕

စစ္ပြဲအတုေတြဆီက

ဘယ္ေတာ့မွၿငိမ္းခ်မ္းေရးအစစ္ကိုမေတာင္းပါနဲ႔တဲ့

ငါဟာအတု ငါဟာအစစ္

သင့္အလိုေတာ္ပဲ

ေျပာခ်င္တာက

ခင္မ်ားေသာက္ေနတဲ့အရက္အတု ဖိုးေလာက္

ဒုကၡသည္အစစ္ေတြဆီ မွ်ေစခ်င္တဲ့ခံစားမႈအစစ္နဲ႔

ကဗ်ာအတု အေၾကာင္းေလးပါပဲ ။  ။

ပန္စိုင္းလူ

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button