ကဗျာ

ဒုကၡကဗ်ာ

ဒုကၡ ကဗ်ာ

.

ဒုကၡဟာ စာသင္ေက်ာင္းထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ လြယ္အိတ္ေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…။

.

ဒုကၡဟာ အိမ္ထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ မီးဖုိေခ်ာင္ေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…။

.

ဒုကၡဟာ လယ္ထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ တလင္းျပင္ေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…။

.

ဒုကၡဟာ ျမစ္ထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ တံငါေလွေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…..။

.

ဒုကၡဟာ ေတာထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡ ျဖစ္ေနတဲ့ ျခင္းေတာင္းေလးနဲ႔ေတြ႔တယ္…..။

.

ဒုကၡဟာ ေတာင္ထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡယာခင္းေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…………။

.

ဒုကၡဟာ ဘူတာရံုထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ လမ္းခရီးေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…..။

.

ဒုကၡဟာေဆးရံုထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ ကုတင္ေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…….။

.

ဒုကၡဟာ တရားရံုးထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ ျပစ္မႈသားေကာင္ေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္….။

.

ဒုကၡဟာ တည္းခုိခန္းထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡ ျဖစ္ေနတဲ့ သန္းေခါင္ယံေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္….။

.

ဒုကၡဟာ စားေသာက္ဆုိင္ထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ လိုက္ပြဲေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္………။

.

ဒုကၡဟာ ပန္းျခံထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ ခံုတန္းလ်ားေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္….။

.

ဒုကၡဟာ ေစ်းထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ ရိကၡာေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္….။

.

ဒုကၡဟာ ျပတုိက္ထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့  အေမြေတြနဲ႔ေတြ႔တယ္…..။

.

ဒုကၡဟာ တကၠသိုလ္ထဲ ေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ ျပဌာန္းခ်က္္ေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္….။

.

ဒုကၡဟာ လမ္းမထဲေရာက္လာတယ္

ဒုကၡျဖစ္ေနတဲ့ အသံဗလံေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္…………။

.

ဒုကၡဟာ လႊတ္ေတာ္ထဲ ေရာက္လာတယ္

ဒုကၡ ျဖစ္ေနတဲ့ ဒီမုိကေရစီေတြနဲ႔ ေတြ႔တယ္……။

.

ဒုကၡဟာ ေနရာအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြဆီ ေရာက္ေရာက္သြားေတာ့

ဒုကၡအမ်ိဳးမ်ိဳးေတြနဲ႔ေတြ႔ေတြ႔ေနရရဲ႕

ၾကာေတာ့

.

ဒုကၡေတာင္ ဒုကၡျဖစ္ရတဲ့

ဒုကၡအေၾကာင္း အရာေတြေၾကာင့္

ဒုကၡဟာ ………. ဒုကၡႏိုင္ငံထဲမွာ ငိုတယ္…။

.

ထြန္းၾကယ္သိုက္

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button