ကဗျာ

လက္တြဲၾကစို႔

ရွစ္ျပည္ေထာင္စု ညီေနာင္ျပဳခဲ့လွ်င္ျဖင့္

အမုန္းနဲ႔ အာဃာတ ခဝါသာခ်ထားလိုက္ေတာ့။

ဒီမယ္ေလာက ျမန္ျပည္တလႊား ညီေနာင္မ်ားကုိငဲ့လွည့္ပါ

အို အဘယ္တြက္ေၾကာင့္ ညွိမရ။

ရွင္းမရတဲ့အေျဖ အစကေတာ့ ဘုထံုးေလးနဲ႔ပါဆို

အခုရႈပ္မွ ေနာင္ရွင္း မလုပ္ပါနဲ႔။

လာလာေရာင္းရင္းတို႔

ငါတုိ႔သည္ စကားေတာ့မတူ၊ အႀကံကူေတာင္းခ်င္သေပါ့

အလံမတူသည္ျဖစ္ေစ။

ဟိုမွာေတြ႕လား ရန္သူ၊ က်ဳပ္တို႔ကို ခ်ဴစားေနသူေလ။

ကမာၻ႕အေရး ေတြးေတြးဆဆ

ငါတို႔မညီညႊတ္ရင္ပါ့ ထိုသူတို႔ စားက်က္တြင္ အျမတ္ထုတ္

ရွင္းမက်င္းသာျဖစ္မည္ေလး . . . . . ။

 

ဗံုးကေလး

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button