မော်ကွန်း

အတြင္းေရး(၂၃)


အႏၱရာယ္ကင္းမဲ့ဇံုထဲမွာပဲ

အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ျပည့္ႏွက္ေနတယ္။

လွ်ာေပၚမွာေပါက္ေနတဲ့ ျမက္ေတြရဲ႕

ကတိက၀တ္ေတြေၾကာင့္ ရတနာေတြတန္ဖိုးမဲ့ခဲ့

“တရားမွ်တလြတ္လပ္ျခင္း” စတဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းလည္း

သူ႕စ်ာပနနဲ႔သူက်ဆံုး

ကမာၻႀကီးဟာရြားႀကီးသဖြယ္ပါဆိုတဲ့

ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေခတ္ထဲ

လူသတ္သမားေတြလြတ္ေနဆဲ

ရာဇ၀တ္မႈေတြရွိေနဆဲ။

ပညာရွင္ေတြက်ိန္စာသင့္ေနဆဲ

ေရမွာေရးတဲ့အရုပ္ေတြ

တိုင္းျပည္ထဲေပၚေပၚေလာေလာရွိေနေတာ့

ေလာင္းရိပ္မိအနင္းခံေတြ

ေမာ့မၾကည့္၀ံ့ၾကတဲ့အျဖစ္

“ခြင့္တူညီမွ် ၀ါဒျဖဴစင္” ဆိုတဲ့

ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္းထဲကေျမသားေပၚ

ေျမျမွဳပ္မိုင္းေတြမေထာင္ထားတဲ့တစ္ေန႔

ကတုတ္က်င္းေတြတူးမထားတဲ့တစ္ေန႔

စိုးရိမ္စိတ္ကင္းကင္းနဲ႔ေလွ်ာက္ၾကည့္ခ်င္တယ္။

                                             ညီေဆာင္းဦး

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button