ဆောင်းပါး

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကို ခ်စ္ရင္ ရုပ္တုေတြႏွင့္ မသတ္ပါႏွင့္

မင္းရန္ႏိုင္

“လူထု ဘယ္ေလာက္ ေထာက္ခံမႈရွိလဲ၊ ကန္႔ကြက္မႈ ရွိလဲ၊ မဲမခြဲဘဲနဲ႔ ရုပ္တုကို အတင္းအဓမၼတည္ျခင္း က ျပည္နယ္ရဲ႕ မတည္ၿငိမ္မႈကို ဖန္တီးျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု ေျပာဆိုလုိက္သူက အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ သည့္ LAIN ၏ နည္းပညာအေထာက္အကူျပဳအဖြဲ႔ ဒါရိုက္တာ ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္ျဖစ္သည္။

          ကယားျပည္နယ္ လိြဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ရွိ ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံအတြင္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကးရုပ္တု ကို ေဒသခံျပည္သူမ်ား လက္မခံေသာ္လည္း ျပည္နယ္အစုိးရက စိုက္ထူခဲ့သျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ေနျခင္းျဖစ္ သည္။ အဆိုပါ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးေၾကးရုပ္တုကုိ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈက စိုက္ထူသြားမည္ဟု ၂၀၁၈ ခုႏွစ္အတြင္းက ထုတ္ေဖာ္ေျပာဆိုခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တု စိုက္ထူမည့္ အေပၚ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားက ကန္႔ကြက္ခဲ့ၾကသည္။ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား တြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားလည္း ပါဝင္သည္။ ထိုသို႔ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္အပါအဝင္ လူငယ္ေလးဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)(ဂ) တို႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ထုိ႔အျပင္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ဥပေဒတို႔ျဖင့္ တရားရင္ဆိုင္ေနရ ဆဲျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္အၾကည္ညိဳပ်က္ေစမႈ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္မွာ ခုနစ္လ ၾကာျမင့္ခဲ့ၿပီျဖစ္ၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာစုေဝးခြင့္ႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆိုခဲ့သည္မွာ ေျခာက္လ ေက်ာ္ ၾကာျမင့္လာခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တု စိုက္ထူမည္ကို ကန္႔ကြက္သူမ်ားႏွင့္ ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ အတြင္း ျပည္နယ္အစိုးရကို ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတရံုးက ညႊန္ၾကားခဲ့သည္။

ယခုအခါတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တုကို စိုက္ထူရန္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၃၁ ရက္က သယ္ေဆာင္လာ သည့္အတြက္ နီးစပ္ရာ ေဒသခံလူငယ္မ်ားက လူစုစည္းၿပီး တားဆီးခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တု ကို  ကႏၵာေဟဝန္ပန္းၿခံအတြင္း စိုက္ထူလုိက္ၾကသည္။ ထိုေန႔တြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ားက အဆိုပါ ပန္းၿခံေရွ႕၌ တားဆီးရန္ သပိတ္စခန္းဖြင့္လိုက္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေနာက္တစ္ရက္ နံနက္တြင္ အစိုးရက သပိတ္စခန္းကို ၿဖိဳ ခြင္းလုိက္သည္။

            ထိုသို႔ သပိတ္စခန္းကို ၿဖိဳခြင္းလုိက္သည့္အတြက္ ျပႆနာမွာ ပိုမိုႀကီးထြားခဲ့ရေပၿပီ။ အစိုးရက သပိတ္စခန္းဦးေဆာင္သူ လူငယ္ ခုနစ္ဦးကို ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ စီတန္းလွည့္လည္ခြင့္ဆုိင္ရာ ပုဒ္မမ်ားျဖင့္ တရားစြဲဆို ခဲ့ၿပီး ရဲစခန္းတြင္ ေခၚယူစစ္ေဆးေနစဥ္ သပိတ္စခန္းကို ၿဖိဳခြင္းလုိက္ျခင္းျဖစ္သည္။

          တရားစြဲဆိုျခင္း ခံရသူ ခုနစ္ဦးတြင္ ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္လည္း ပါဝင္သည္။ က်န္သည့္ တရားစြဲခံ လူ ငယ္ ေျခာက္ဦးမွာ ဒီးဒီ(ခ)စစ္မုန္း၊ ကိုမ်ိဳးလိႈင္ဝင္း၊ ခြန္းေသာမတ္စ္၊ ရီးရယ္(ခ)ရီးဒူ၊ ခူးၾကဴးဖဲေကး(ခ)ဂူဂူးႏွင့္ စတာနီတူးတူးတို႔ ျဖစ္သည္။ ထိုသို႔ သပိတ္စခန္းဦးေဆာင္သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုလုိက္ေသာ္လည္း အျခားလူငယ္ မ်ားက ဆက္လက္၍ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ျပဳလုပ္သြားမည္ဟု တရားစြဲခံရသူမ်ားက ေျပာသည္။

          သပိတ္စခန္းဖြင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တုဖ်က္သိမ္းေပးရန္၊ မျဖစ္မေန ရုပ္တုတည္ မည္ဆိုပါက လူထုဆႏၵခံယူသည့္အေနျဖင့္ မဲပံုးေထာင္ရန္ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီအေနျဖင့္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္မည္ ဆိုပါက အမ်ားျပည္သူပိုင္ေနရာတြင္ မျပဳလုပ္ဘဲ အင္န္အယ္လ္ဒီႏွင့္သက္ဆိုင္သည့္ ရံုးမ်ားတြင္ ျပဳလုပ္ရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ၾကသည္။

          ထို႔ျပင္ ကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားမွ အတင္းအဓမၼ ရုပ္တုကို တည္ေနျခင္းအား တားဆီးရုပ္သိမ္းေပးရန္၊ ရုပ္တုထားရွိမည့္ အုတ္ခံုႏွင့္ ရင္ျပင္တည္ေဆာက္ထားသည့္ ေငြမ်ားသည္ ဥပေဒႏွင့္ကိုက္ညီမႈ ရွိ၊ မရွိတုိ႔ကို စစ္ေဆးေပးရန္ဆိုသည့္ အခ်က္မ်ားပါဝင္ေသာ အိတ္ဖြင့္ေပးစာတစ္ေစာင္ကို ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတထံ ကရင္နီ ျပည္လူ ငယ္အင္အားစုမ်ားက ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁ ရက္တြင္ ေပးပို႔ခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ကယားျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ ေဒသခံလူငယ္ထုတို႔အၾကား ျပႆနာမွာ ႀကီးထြားလာခဲ့သည္။ (၁၉) ႀကိမ္ေျမာက္ ကယန္းအမ်ိဳးသားေန႔အပါအဝင္ အျခားကယားအခမ္းအနားမ်ားအား ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈ တက္ေရာက္ခြင့္ ပိတ္ပင္ေပးရန္ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ ထို႔ျပင္ တစ္ႏုိင္ငံလံုးရွိ လူငယ္အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးတို႔ကလည္း ၎တို႔၏ ဆႏၵမ်ားကို သေဘာထားေၾကညာခ်က္မ်ားထုတ္၍ ေျပာဆို လာသည္။

          အဆိုပါ ေၾကးရုပ္တည္လိုသူမ်ားဘက္ကလည္း ေၾကးရုပ္တည္ျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း တန္ျပန္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကသည္။ ျပည္နယ္အစိုးရက ေၾကးရုပ္တည္ရန္ ကန္႔ကြက္သူမ်ားကို တရားစြဲဆိုခဲ့ေသာ္လည္း ေထာက္ခံေၾကာင္း ဆႏၵျပသူမ်ားကို တရားစြဲျခင္း မရွိသည့္အတြက္ လူငယ္အင္အားစုမွာ ျပည္နယ္အစိုးရကို ပိုမို နားၾကည္းလာသည္။

          ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုတည္ရန္ ထိုသို႔ အုတ္ေအာ္ေသာင္းတင္းျဖစ္ေနေသာ္လည္း ႏိုင္ငံေတာ္အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္အပါအဝင္ အစိုးရတစ္ဖြဲ႔လံုး ေရငံုႏႈတ္ပိတ္ေနၾကသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီဝင္မ်ားကလည္း ႏႈတ္ဆိတ္ေနခဲ့ၾကသည္။

          သပိတ္စခန္း ၿဖိဳခြင္းၿပီးေနာက္ ႏွစ္ရက္အၾကာတြင္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ေဒါက္တာ မ်ိဳးညႊန္႔ႏွင့္ အင္န္အယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီဝင္အခ်ဳိ႕ ကယားျပည္နယ္သို႔ ေရာက္လာခဲ့ၾကသည္။ သူတို႔ေရာက္ ေနသည္ကို ၾကားသိသည္ႏွင့္ တရားစြဲခံ လူငယ္ထုက ကယားျပည္နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီျပည္နယ္ရံုးေရွ႕တြင္ ေဒါက္တာမ်ိဳးညႊန္႔ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရန္ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။ ေတြ႔ဆံုခြင့္ေတာင္းၾကသည္။ ထိုေန႔တြင္ မိုးခ်ဳပ္သြား သည့္အတြက္ ေတြ႔ခြင့္မရခဲ့ၾကေပ။ သို႔ေသာ္ ေတြ႔ဆံုခြင့္ရရန္ တရားစြဲခံ လူငယ္မ်ားႏွင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုကန္႔ကြက္ သူမ်ားက အင္န္အယ္လ္ဒီရံုးေရွ႕တြင္ ညအိပ္၍ ေစာင့္ဆိုင္းခဲ့ၾကသည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီလူႀကီးမ်ားအား ေတြ႔ခြင့္ မရမခ်င္း ထိုရံုးေရွ႕တြင္ ေစာင့္ဆိုင္းမည္ဟု ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုခြင့္အတြက္ ဖုန္းျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ႏႈတ္ျဖင့္လည္းေကာင္း၊ မီဒီယာျဖင့္လည္းေကာင္း နည္းလမ္း အဖံုဖံုျဖင့္ ႀကိဳးစားခဲ့ေသာ္လည္း မေအာင္ျမင္ႏုိင္ဘဲ ျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကယားျပည္နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီဥကၠ ႒မွတစ္ဆင့္ တရားဝင္စာေပးပို႔ ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္လည္း အခ်ည္းအႏွီးသာ ျဖစ္ခဲ့ရသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေဒသခံလူငယ္မ်ား ကန္႔ကြက္ထားသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ျမင္းစီးရုပ္တု ဖြင့္ပြဲကို က်င္းပၾကသည္။ ထိုရုပ္တုဖြင့္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သူအခ်ိဳ႕တြင္ ေဒသခံတုိင္းရင္းသားတို႔၏ ဆႏၵမပါဘဲ ေဒသခံတုိင္းရင္းသား ဝတ္စံုမ်ား ဝတ္ဆင္ခဲ့ၾကသျဖင့္ ကန္႔ကြက္မႈမ်ား ေသာေသာညံခဲ့ၾကျပန္သည္။

ထိုေန႔ ညေန ၄ နာရီအခ်ိန္တြင္ ကရင္နီျပည္လူငယ္မ်ား အင္အားစု သပိတ္ေကာ္မတီႏွင့္ ျပည္နယ္ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီ ဥကၠ႒တို႔ ျပည္နယ္အင္န္အယ္လ္ဒီရံုး၌ ေတြ႔ဆံုခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရလဒ္မေကာင္းခဲ့ေပ။

ထို႔ေနာက္ ေၾကးရုပ္တည္လိုသူမ်ားဘက္က ေၾကးရုပ္တည္ျခင္းကို ေထာက္ခံေၾကာင္း တန္ျပန္ ဆႏၵ ထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကခ်ိန္တြင္ စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္သည္ဟုဆိုကာ ေထာက္ခံပြဲ ဦးေဆာင္သူ ငါးဦးကို ရုပ္တုတည္ ေဆာက္ေရး တားဆီးအဖြဲ႔မွ တရားစြဲခြင့္ရရွိခဲ့ၿပီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းရုပ္တု တည္ေရးကိစၥရပ္မွာ ဇာတ္ရွိန္ျမင့္ လာေပေတာ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၅ ရက္ေန႔အထိ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းျမင္းစီးရုပ္တုအေပၚ ကန္႔ကြက္ဆႏၵျပ ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲခံရသူ က်ား (၂၂) ဦး၊ မ (၁၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း တရားစြဲခံရသူ (၃၂) ဦးထိ ရွိလာသည္။ ထုိသို႔ အျပန္အလွန္ တရားစြဲဆိုၾကျခင္း ျဖစ္ေပၚေစသူမွာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးအယ္လ္ေဖာင္္းရိႈသာျဖစ္သည္ဟု လူငယ္ထုက စြပ္စြဲေျပာဆိုၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၇ ရက္သို႔ ေရာက္ခဲ့ၿပီ။ ထိုေန႔က ေနပူပူေအာက္တြင္ ျပည္နယ္အင္န္အယ္ဒီရံုးေရွ႕ သပိတ္ ထိုင္ေနသည့္ လူငယ္ထုကို ၿဖိဳခြဲရန္အတြက္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က အင္အားအလံုးအရင္းျဖင့္ ပိတ္ဆို႔ထားေလၿပီ။ ထိုေန႔ တြင္ သပိတ္ေကာ္မတီ ဦးေဆာင္သူ ေလးဦးအပါအဝင္ စုစုေပါင္း ၃၆ ဦးကို ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားခဲ့သည္။ သို႔ ေသာ္ ေနာက္တစ္ရက္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၈ ရက္တြင္ ျပည္နယ္အင္န္အယ္လ္ဒီရံုးေရွ႕၌ ထပ္မံသပိတ္စခန္းဖြင့္သျဖင့္ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ထပ္မံဖမ္းဆီးျပန္သည္။

ထိုအေရးမွာ တစ္ေန႔တစ္ျခားမေအးေတာ့ဘဲ ပို၍ပင္ ဆိုးရြားလာသည္။ ေနာက္ဆံုးတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရ ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကရင္နီအမ်ိဳးသားတိုးတက္ေရးပါတီ(KNPP)ကပါ ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတႏွင့္ အင္န္ အယ္လ္ဒီဥကၠ႒တို႔ထံ အိတ္ဖြင့္ေပးစာ ေပးပို႔ရတဲ့အထိ ျဖစ္လာသည္။ သို႔ေသာ္ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ အင္န္ အယ္လ္ဒီဗဟိုေကာ္မတီဝင္တို႔က အသံတိတ္ဆိတ္ေနၿမဲျဖစ္သည္။

ကရင္နီျပည္အင္အားစု လူငယ္မ်ားကလည္း ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဥကၠ႒ကိုလည္း ေတြ႔ခြင့္ ေတာင္းၾကသည္။ ေတြ႔ခြင့္ရၾကသည္။ ထိုသို႔ ႀကိဳးစားရင္း တစ္ဘက္တြင္လည္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တု ကန္႔ကြက္ ျခင္းေၾကာင့္ တရားစြဲဆိုမႈ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၀ ရက္ေန႔အထိ ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒ ပုဒ္မ ၅၀၅(ခ)(ဂ)ႏွင့္ ၿငိမ္းစုစီပုဒ္မ (၁၉)(၂၀) တုိ႔ျဖင့္ တရားစြဲဆိုခံရသူ ၅၅ ဦးအထိ ရွိလာသည္။

ထိုေန႔တြင္ စည္းလံုးညီညြတ္ေသာတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔(UNA) ကလည္း သေဘာ ထားေၾကညာခ်က္တစ္ေစာင္ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ျပည္နယ္အေရးမွ ျပည္ေထာင္စုအေရးျဖစ္လာသည့္ သေဘာပင္ ျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တု ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ျပည္ေထာင္စုေန႔တြင္ ရန္ကုန္၌ ဆႏၵျပရန္ စီစဥ္ၾကသည္။

ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁ ရက္ေန႔ ညေနတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တု ကန္႔ကြက္သူမ်ားက တစ္ဆင့္ထပ္တိုးလာၿပီး ကယားျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ဝန္းရွိ ဟစ္တုိင္တြင္ ကယားျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီး ႏုတ္ထြက္ေပးေရးအထိ ေတာင္းဆိုလာၾကသည္။ အနယ္နယ္အရပ္ရပ္မွ အဖြဲ႔ အစည္းအသီးသီးတို႔ကလည္း ကရင္နီလူငယ္မ်ားႏွင့္ တသားတည္းရွိေၾကာင္း သေဘာထားထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္လာၾကသည္။ သို႔ေသာ္ အစိုးရက ယခုကိစၥအေပၚ လံုးဝႏႈတ္ဆိတ္ေနသည္မွာ အံ့ၾသစရာေကာင္းလွ သည္။

ျပည္ေထာင္စုေန႔ အေရာက္တြင္ ကယားျပည္နယ္၏ၿမိဳ႕ေတာ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ၿမိဳ႕ပတ္ပတ္လည္ ပိတ္ဆို႔ထားၿပီး ရဲတပ္ဖြဲ႔က လံုၿခံဳေရးအျပည့္ယူထားသည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တု ကန္႔ကြက္သူမ်ားကလည္း ၿမိဳ႕အႏွံ႔ ေသြးဆူေနၾကေပၿပီ။ ေန႔လယ္မွာ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ရာဘာက်ည္မ်ားႏွင့္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို စတင္ပစ္ခတ္ေတာ့ သည္။

ထိုေန႔တြင္ လူထုဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈေၾကာင့္ ရာဘာက်ည္ဆံထိသူ၊ ရာဘာတုတ္ျဖင့္ အရိုက္ခံရသူ၊ သံဆူး ႀကိဳးေၾကာင့္ ထိုခိုက္ဒဏ္ရာရသူ စုစုေပါင္း ၂၂ ဦးရွိခဲ့သည္။ ထိုသတင္းကို တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေတြ႔ျမင္လုိက္ရၿပီး အား လံုးမွင္သက္သြားၾကသည္။ ျပည္သူတင္ထားသည့္ အစိုးရက ျပည္သူ႔ေသြးေတြ ေျမက်ေအာင္ လုပ္လုိက္ေလၿပီ။

ဗိုလ္ခ်ဳပ္ျမင္းစီးရုပ္တုတည္ရန္အတြက္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈက ေငြက်ပ္သိန္း ၅၀၀ မတည္ၿပီး ေၾကးရုပ္ျပဳလုပ္ရန္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၿပီး ျမင္းစီးရုပ္တုေအာက္ခံ အုတ္ခံုကို ျပည္နယ္လမ္းခင္းရမည့္ ပိုက္ဆံျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားၿပီး က်ပ္သိန္းေပါင္း ၁၁၀၀ ေက်ာ္ အသံုးျပဳထားသည္ဟု ဦးေက်ာ္ထင္ေအာင္က စြပ္စြဲေျပာ ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ ျမင္းစီးရုပ္တုအတြက္ အလွဴရွင္ရွိသည္ဟုဆိုကာ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၈၀၀ ခန္႔ စာရင္းျပထား သည္ဟု ၎က အခိုင္အမာ ေျပာဆိုသည္။

ကယားျပည္နယ္တြင္ ရြာလမ္းမ်ားမေကာင္းသည္ကို ဦးစားေပးမလုပ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကတိ ကဝတ္မ်ားႏွင့္ ပင္လံုကတိကဝတ္ကိုလည္း အေကာင္အထည္မေဖာ္သည့္အတြက္ ဆႏၵျပရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ကရင္နီျပည္လူငယ္ထုက ေျပာသည္။

ထိုရုပ္တုကို အုတ္ခံုေပၚ မတင္ေသးဘဲ ျပည္သူ၏ ဆႏၵမဲျဖင့္ မဲခြဲဆံုးျဖတ္ေပးပါဟု ေတာင္းဆိုခဲ့ေသာ္ လည္း ရုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက တည္ေဆာက္ျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ရုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီ ေျဖရွင္းေပးရန္ ေတာင္းဆိုၾကသည္။

ထို႔ျပင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးအယ္လ္ေဖာင္းရိႈကိုယ္တုိင္ ျပည္သူလူထုႏွင့္ မေတြ႔ဆံုဘဲ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ဝင္ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာဝန္ႀကီး ဦးေမာ္ေမာ္ႏွင့္သာ ေတြ႔ဆံုခိုင္းသည္။  ဝန္ႀကီးဦးေမာ္ေမာ္က ရုပ္တုတည္မွာပဲဆို သည့္ စကားေျပာဆိုခဲ့ေသာေၾကာင့္ ထိုကိစၥရပ္တြင္ ျပည္နယ္အစိုးရ ေနာက္ကြယ္က ရွိေနသည္ဟု ရုပ္တု ကန္႔ကြက္သူမ်ားက ေျပာၾကသည္။

လူထုေထာက္ခံမႈ ဘယ္ေလာက္ရွိသည္ကို မဲခြဲမဆံုးျဖတ္ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ရုပ္တုတည္ျခင္းက ျပည္နယ္၏ မတည္ၿငိမ္မႈကို ဖန္တီးလုိက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ေပၚလာမည့္ အေၾကာင္းတရားမ်ားကို ျပည္နယ္ အစိုးရႏွင့္ ျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီက တာဝန္ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ထိုရုပ္တုကို ျပည္သူလူထုဆႏၵမခံယူဘဲ ရေအာင္တည္ေဆာက္မည္ဆိုပါက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သိကၡာခ်သူမ်ားသာျဖစ္ေပလိမ့္မည္။ ဂုဏ္သိကၡာျဖင့္ ရပ္တည္ခဲ့သည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ကတိကဝတ္ မ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ရုပ္တုတည္ျခင္းသည္ လံုးဝမျဖစ္သင့္သည့္ကိစၥရပ္ျဖစ္သည္။

အမ်ားျပည္သူ ပိုင္သည့္ ပန္းၿခံ၌ ပါတီပံုရိပ္အတြက္လား၊ ရုပ္တုတည္သူ နာမည္ပံုရိပ္အတြက္လား ဆိုသည္မွာ ေမးခြန္းထုတ္စရာျဖစ္ေနသည္။ ျပည္သူ၏ သေဘာဆႏၵမပါဘဲ ရုပ္တုတည္ျခင္းမွာ ဂုဏ္သိကၡာ တည္ျခင္း မဟုတ္ေတာ့ဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သိကၡာခ်ေနျခင္းျဖစ္သည္။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း၏ ဂုဏ္ျဒပ္ ကို ဘာေၾကာင့္  ဖ်က္ဆီးခ်င္တာလဲ။

 ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တုိင္းရင္းသားညီညြတ္ေရးအတြက္ ကတိေပးခဲ့ေသာ္လည္း ထိုကတိမ်ားကို အေကာင္အထည္မေဖာ္ဘဲ ေတာင္တန္းေဒသမ်ားတြင္ ကိုယ့္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ကိုယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ပါဆိုသည့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ ေအာင္ဆန္း၏ ကတိကဝတ္ကို  ေပၚေပၚထင္ထင္ ခ်ိဳးေဖာက္လုိက္ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယခု ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တု တည္ေဆာက္မည့္ ေနရာသည္ ျပည္နယ္အစိုးရႏွင့္ သက္ဆုိင္ေသာ္လည္း အမ်ားျပည္သူပိုင္ ပန္းၿခံျဖစ္ေနသည္။ အမ်ားျပည္သူကန္႔ကြက္ေနသည့္ၾကားက အတင္းအဓမၼ ရုပ္တုတည္ျခင္း မွာ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို သိကၡာက်ေစသည္။ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့့္ျမတ္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ကာလအတြင္း အေျခအေနအရပ္ရပ္ကို မသံုးသပ္ဘဲ ရုပ္တုတည္လိုက္ျခင္းက အသိဉာဏ္မဲ့သည့္ လုပ္ရပ္ျဖစ္ေပသည္။

ရုပ္တုျဖစ္ေျမာက္ေရးေကာ္မတီဝင္မ်ား၏ အမည္မ်ားကို  လက္ရွိအခ်ိန္အထိ မသိရေသးေပ။ ကုန္က် ေငြကိုလည္း အတိအက် ေဖာ္ျပထားျခင္း မေတြ႔ရေသးေပ။ ရုပ္တုတည္ျခင္းမွာ ပါတီပံုရိပ္အတြက္ တည္ျခင္း ျဖစ္ပါက ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲတြင္ ျပည္သူလူထု၏ ဒဏ္ခတ္ျခင္းကို ခံရမည္ျဖစ္သည္။

ဘာေၾကာင့္ ျပည္သူလက္မခံဘဲ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေၾကးရုပ္တုကို တည္လိုပါသနည္း။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းက တုိင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္ေရးကို အေလးထားခဲ့သည့္အတြက္ ယခုလို ျပည္သူမ်ား မႏွစ္သက္ဘဲ ၎၏ ရုပ္တုကို အတင္းအဓမၼတည္ျခင္းကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကိုယ္တုိင္ ႏွစ္သက္လိမ့္မည္မဟုတ္ေပ။

မြန္ျပည္နယ္ ေခ်ာင္းဆံုတံတားကို ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းတံတားဟု ေျပာင္းလဲအမည္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ တုိင္းရင္းသားတုိ႔၏ ျပစ္တင္ေဝဖန္ျခင္းကို ခံခဲ့ရေပသည္။ ယခုလည္း တုိင္းရင္းသားေဒသတြင္ တိုင္းရင္းသား မ်ား လက္မခံသည့္အရာမ်ားကို အတင္းအဓမၼမျပဳလုပ္သင့္ေပ။ ယခုလို လုပ္ျခင္းသည္ အင္န္အယ္လ္ဒီ၏ အမ်ိဳးသားရင္ၾကားေစ့ေရးမူဝါဒႏွင့္လည္း ေျဖာင့္ေျဖာင့္ႀကီး ဆန္႔က်င္ေနေပေတာ့သည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ျပည္နယ္အစိုးရကလည္း ထိုကိစၥအေပၚ ညင္သာစြာ ကိုင္တြယ္သင့္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအ စိုးရကလည္း လုိအပ္ပါက ဝင္ေရာက္ညႇိႏိႈင္းေျဖရွင္းေပးသင့္သည္။ အင္န္အယ္လ္ဒီပါတီကလည္း ျပည္သူမ်ား အျမင္ရွင္းေအာင္ ရွင္းလင္းသင့္သည္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ကလည္း တုိင္း ရင္းသားမ်ားအေရး အေလးထားကာ ယခုကိစၥရပ္အေပၚ လက္ပိုက္ၾကည့္မေနသင့္ေတာ့ေပ။ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ ဆန္းကို အမွန္တကယ္ခ်စ္ျမတ္ႏိုးသည္ဆိုပါက ရုပ္တုမ်ားျဖင့္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္းကို မသတ္ပါႏွင့္ဟု တိုက္တြန္းခ်င္ပါေတာ့သည္။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button