ကဗျာ

တြင္းနက္

ငါတို႔ကို. . .

တြင္းနက္ထဲ တြန္းခ်ခဲ့ၾက

တြင္းနက္ထဲ ေလွာင္ပိတ္ခဲ့ၾက

ၿပီးေတာ့. . .

နည္းဗ်ဴဟာ မီးခဲေတြခြံ႕ေကၽြးခဲ့ၾက

မူဝါဒ သံရည္ပူေတြ တိုက္ေကၽြးခဲ့ၾက

ၿပီးေတာ့. . .

ယမ္းနံ႔က်ည္နံ႔ေတြနဲ႔

ေသြးနံ႔ျပာနံ႔ေတြနဲ႔. . လွည့္ဖ်ားခဲ့ၾက

ၿပီးေတာ့. . .

မာေက်ာေက်ာ လွ်ာၾကမ္းေတြနဲ႔

ခၽြန္ထက္ထက္ သြားရိုင္းေတြနဲ႔. . . ျပဳစားခဲ့ၾက။

 

အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အလင္း

အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ကမာၻ. . . ဘယ္မွာလဲ။

ငါတို႔ရဲ႕. . .

ဘဝမြဲေျခာက္ေျခာက္ေတြ

ဘဝ ေမွာင္ခါးခါးေတြ. . . .

ဒီေလာင္မီးက် ေထာင္ေခ်ာက္ႀကီးထဲ

တနင့္နင့္ တဆစ္ဆစ္ အဆံုးသတ္ခဲ့ရတာ မ်ားၿပီ. . . . ။

လူသားတိုင္း ပိုင္ဆိုင္ခြင့္ရွိတဲ့. . .

လူသားတုိင္း ပိုင္ဆိုင္သင့္တဲ့. . . .

အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ အလင္းရ. . အဓိပၸာယ္ရွိတဲ့ ကမာၻ

ဘယ္. . . . . . မွာ. . . ပါ. . . လဲ. . . . . . . ။

ထြန္းၾကယ္သိုက္

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button