တိုင်းရင်းသားများသတင်း

အပတ္စဥ္သတင္း စုစည္းတင္ျပျခင္း အပတ်စဉ်သတင်း စုစည်းတင်ပြခြင်း

 

zawgyi

ေကာက္ႏုတ္ထားေသာ သတင္းေခါင္းစဥ္မ်ား
(No. 15, April 7, 2020)

၁။     တပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္၍ ေဒသခံ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေသဆုံးဟု KNU ေျပာ
၂။     မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာဥပေဒျဖင့္ အမႈဖငြ့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အတုိင္ပင္ခံ ႏွင့္ သမၼတ             ထံ BNI အိတ္ဖငြ့္ေပးစာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိ
၃။     ကပ္ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္တငြ္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူအတြက္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွႈရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ KNDP ေတာင္းဆို
၄။     ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တ ြင္း Covid-19 သံသယ၊ ေစာင့္ၾကည့္ လူနာစားရင္း
၅။     သံုးပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ား “ဝ”အမ်ိဳးသားပါတီ ပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းရန္ UEC ေျပာ
၆။     KIO နယ္ေျမ အဝင္အထကြ္ ကန္႔သတ္
၇။     ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕ တငြ္ လူစုလူေဝးျဖင့္ တရားပဲြက်င္းပခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဓမၼဆရာႏွစ္ဦးကို အမႈဖငြ့္
၈။     အုတ္နံရံတြင္ Covid-19 အသိပညာေပး ပန္းခ်ီေရးဆဲြသာ လူငယ္အဖဲြ႔ တရားစဲြခံရ
၉။     COVID-19 ျဖစ္ေနခ်ိန္ အပစ္အခတ္ အျမန္ဆံုး ရပ္စဲရန္ UNA တိုက္တနြ္း
၁၀။   ကရင္ျပည္နယ္ တငြ္ ၆ ႏွစ္အတငြ္း လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ တိုးလာ
၁၁။   တပ္မ ၇၇ က ဆန္သယ္ယူခငြ့္ ပိတ္ပင္ၿပီး အဆမတန္ ေဈးတင္ ေရာင္းခ်နေ
၁၂။   စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားကို ငဲ့ကာ အပစ္အခတ္ ရပ္တန္႔ရန္ လိုေၾကာင္း ခ်င္းလူ႕အခငြ့္ ေရးအဖဲြ႔ ေျပာ
၁၃။    ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ တငြ္ ပစ္ခတ္မႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပါြး အရပ္သားမ်ား ဒဏ္ရာရ
၁၄။    ေရတငြ္းထဲ မ်က္မွန္ ဆင္းဆယ္ရာမွ ပန္းရံလုပ္သား ၃ ဦးေသဆံုးမႈ ျမဝတီၿမိဳ႕တငြ္ ျဖစ္ပါြး
၁၅။    ကတြ္ခိုင္-သိႏၷီ ၾကား ခရီးသည္ယာဉ္တိမ္းေမွာက္ အမ်ိဳးသား တဦး ပဲြ ခ်င္းၿပီး ေသဆံုး
၁၆။    ထိုင္းျပန္မ်ားကို CBFQ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအတကြ္ဟု ဆို
၁၇။    Covid -19 ေရာဂါထက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မည္ကို ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေရွာင္မ်ား ပုိစိုးရိမ္ေန
၁၈။    ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း ဂ ြ ၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ တပ္ရင္းအား AA ပစ္ခတ္ဟု ဆို
၁၉။    Semi-Lockdown ခ်ခ်ိန္ အခက္ႀကံဳက အခ်ိန္မရေြး အကူအညီေပးမည္ဟု ကရင္ဝန္ႀကီးေျပာ
၂၀။    ေက်ာက္မဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတငြ္ လက္ပစ္ဗံုး ေတ႔ြ
၂၁။    ဝါးေရွာင္ေက်း  ရာြ လမ္းမွ ဖရဲတင္ကုန္ကားမ်ားျဖတ္သန္းမႈကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္
၂၂။    လိြဳင္ကာ္ေဈးမ်ား ဖငြ့္လွစ္ရက္ ေလ်ာ့ခ်
၂၃။    ၂၀၂၀ ပထမသံုးလအတြင္း KNU ႏွင့္ တပ္မတော္ တိုက္ပဲြ အႀကိမ္ ၆၀ နီးပါး ျဖစ္ပါြး
၂၄။    လိြဳင္ေကာ္တြင္ ကယားရိုးရာ တံခနြ္တိုင္ ပဲြတော္ အက်ဉ္းခ်ံဳးက်င္းပ
၂၅။    ဖားကန္႔ တငြ္ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာသူ ၁ ဦး ေက်ာက္တံုးထိမွန္ ေသဆံုး
၂၆။    ရခိုင္မွာ အင္တာနက္ျဖတ္လို႔ ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတလြတြ္ၿပီ
၂၇။    ကိုဗစ္-၁၉ အတကြ္ တရုတ္က ကမၻာကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျမန္မာကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ေျပာ
၂၈။    တာခ်ီလိတ္ေရာက္ ေရႊ႕ ျေပာင္းအလုပ္သမား ၁၈၈ ဦး ၁၄ ရက္ ေစာင့္ၾကည္႔သ ြားမည္

****************

၁။     တပ္မေတာ္ ပစ္ခတ္၍ ေဒသခံ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေသဆုံးဟု KNU ေျပာ
April 3, 2020

မူတေရာ္(ဖာပနြ္)ခရုိင္၊ လူေသာၿမဳိ႕နယ္၊ ေစာမူပေလာေဒသ၊ ေစာႏြဲပေလာေနရာ၌ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔က ေဒ သခံရြာသားမ်ား မိသားစု ရိကၡာဝယ္အၿပီး အျပန္ ကားလမ္းျဖတ္ကူးစဥ္ ၎ေဒသအေျခစုိက္ ျမန္မာ့တပ္ မတော္မွ ပစ္ခတ္မႈျပဳလုပ္ခဲ့၍ ေဒသခံ လူထုေခါင္းေဆာင္တစ္ဦး ေသဆုံးခဲ့ေၾကာင္း ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္း အ႐ုံး-KNU က ဧၿပီလ ၁ ရက္ေန႔တငြ္ သတင္းထုတ္ျပန္ သည္။ KNU ၏သတင္း   ထုတ္ျပန္မႈျဖစ္စဥ္၌ မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ ညေန ၆နာရီ ၅၀မိနစ္ခန္႔တြင္ တပ္မေတာ္ မွ ေဖာက္လုပ္ထားေသာ ကားလမ္းကုိ ေဒသခံရာြသားမ်ား ျဖတ္ကူးစဥ္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ ပစ္ခတ္လုိက္ရာ အသက္ (၅၆)ႏွစ္ အရယြ္ ထီးေဘာခီးရာြသား ေစာသက္မီး (ခ) ဘူးေဂၚဆဲပါကို ထိမွန္ေသဆုံသ ြား ေၾကာင္း KNU တပ္မဟာ(၅)၊ မူေၾတာ္ခရုိင္က အတည္ျပဳေျပာဆုိသည္။ ထုိသုိ႔ပစ္ခတ္သြားခဲ့သည့္ တပ္မတော္ တပ္ရင္းအမည္ကုိ အတိအက်မသိရွိရေသးေသာ္လည္း ၎ဒေသသည္ တပ္မတော္ ေျခလ်င္တပ္ရင္း (ခလရ-၃၀)၏ လႈပ္ရွားနယ္ေျမျဖစ္ကာ အပစ္ခတ္ခံခဲ့ရသည့္ ေဒသခံရာြသား မ်ား၏ ဆီ ၁၀ ပုံး၊ ကမြ္းသီး ပိႆာ (၂၀၀) ႏွင့္ ပုဆိန္တစ္လက္ က်န္ရွိခဲ့ေၾကာင္း KNU ဗဟုိ စည္းရုံးေရးႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး ဌာန၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္၌ ေဖာ္ျပပါရွိသည္။

အဆုိပါ ျဖစ္စဥ္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ တပ္မေတာ္ သတင္းမွန္ျပန္ၾကားေရး၏ ေျပာခြင့္ရ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မင္းထြန္း ႏွင့္ အေရွ႕ ေတာင္တုိင္း စစ္ဌာနခ်ဳပ္ (ရတခ)၏ ေျပာခြင့္ရ ဗုိလ္မွဴးႀကီး ေမာင္ေမာင္လွတုိ႔ထံ ဆက္သြယ္ေသာ္လည္း အဆက္အသယြ္ မရျဖစ္ခဲ့သည္။
မူတေရာ္ခရုိင္၊ တပ္မဟာ ၅ အတြငြ္း လႈပ္ရွားေနေသာ ျမန္မာ့တပ္္မတော္ မ်ားမွာ ေတာင္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ လက္ေအာက္ခံ ေျချမန္ တပ္ရင္း (ခမရ– ၅၉၀ ၊ ၅၈၉ ၊ ၃၅၀ ၊ ၅၉၈ ၊ ၄၃၉ ၊ ၆၀၃ ) ေျခလ်င္တပ္ရင္း(ခလရ – ၅၁ ၊ ၇၁ ၊ ၇၅ ၊ ၅၇ ၊ ၆၀ ၊ ၃၀ ၊ ၃၉)စသည္တို႔ျဖစ္ၿပီ း စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားကို ခ်ိဳးဖောက္ၿပီး သတ္မွတ္ ထားေသာေနရာကို ေက်ာ္ လနြ္ လႈပ္ရွားေသာေၾကာင့္ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ (KNLA)တပ္မဟာ ၅ ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ား(၃) လအတြင္း ( ၅၉ ) ႀကိမ္ရွိခ့ဲေၾကာင္း ေကအဲန္ယူဘက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထား သည္။

ထုိသုိ႔ ထိေတ႔ြပစ္ခတ္မႈမ်ားရွိေနေသးေသာေၾကာင့္ ယခင္လမ်ားအတငြ္း ေတာထဲသုိ႔ ထကြ္ေျပးတိမ္း ေရွာင္ေနခဲ့သည့္ စစ္ေျပးေရွာင္ (၃၆၇)ဦး ဆက္တိမ္းေရွာင္ေနဆဲျဖစ္ၿပီး သတိျဖင့္ ျပန္လည္ဝင္ေရာက္ေန ထုိင္သည့္ ေဒသခံရြာသား (၇၂၅)ဦး ရွိကာ ေဒသခံ(၅,၆၆၁)ဦးမွာ ယနေ႔အခ်ိန္ထိ စုိးရိမ္ေနရသည့္ အ ေျခအ နေအောက္တငြ္ တည္ရွိေနေသးေၾကာင္း အရပ္ဖက္ အဖဲြ႔အစည္းမ်ားက ဆုိသည္။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%90%e1%80%95%e1%80%b9%e1%80%9 9%e1%80%b1%e1%80

**************

၂။     မီဒီယာသမားမ်ားအေပၚ အၾကမ္းဖက္မႈဆုိင္ရာဥပေဒျဖင့္ အမႈဖြင့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈကုိ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ အတုိင္ပင္ခံႏွင့္ သမၼတ             ထံ BNI အိတ္ဖ ြင့္ေပးစာေပးပုိ႔ေတာင္းဆုိ
April 3, 2020

ျပည္တငြ္း အ ေျခ စုိက္ သတင္းမီဒီယာ သုံးခုမွ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္မ်ားကုိ အၾကမ္းဖက္မႈတုိက္ဖ်က္ေရး ဥပေဒျဖင့္ အမႈဖငြ့္ ဖမ္းဆီးခံရမႈအ ေပၚ ပယ္ဖ်က္ေပးရန္ ႏုိင္ငံတကာျမန္မာသတင္းအဖြဲ႔ (Burma News International-BNI)က ႏုိင္ငံေတာ္ အတုိင္ပင္ခံ ပုဂၢဳိလ္ ေဒၚအောင္ ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးဝင္းျမင့္တုိ႔ထံ ယမန္ေန႔ ဧၿပီလ ၂ရက္ေန႔က အိတ္ဖငြ့္ပးစာေပးပုိ႔ ေတာင္းဆုိခဲ့ ေၾကာင္းသိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ မတ္လ (၃၀)ႏွင့္ (၃၁)ရက္ေန႔မ်ားက ရခုိင့္တပ္ေတာ္ (AA)ႏွင့္ ဆက္သြယ္သတင္းေရးသားျခင္းေၾကာင့္ မႏၱေလး အေျခစုိက္ Voice of Myanmar(VOM) အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကုိေနမ်ဳိးလင္း(ခ) ကုိေနလင္းႏွင့္ ရခုိင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ နိရဥၥရာ သတင္းဌာန အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ခုိင္ျမတ္ေက်ာ္ အပါအဝင္ ရန္ကုန္အေျခစုိက္ ရန္ကုန္ေခတ္သစ္သတင္းဌာန၏ အယ္ဒီတာခ်ဳပ္ ကုိသာလနြ္ေဇာင္းထက္(ခ) ကုိလႈိင္းသစ္ဇင္ေဝ တုိ႔ကုိ သက္ဆုိင္ရာ နယ္ေျမရဲဌာနမ်ားမွ အမႈဖငြ့္ ဖမ္းဆီးအေရးယူမႈမ်ားျပဳလုပ္ ခဲ့ၾကျခင္းျဖစ္သည္။
BNI ၏ မူဝါဒေရးရာေကာ္မတီဝင္ ႏုိင္ကုိကုိေဇာ္က “တုိင္းရင္းသား မီဒီယာေတြအေနနဲ႔ မိမိတုိင္းရင္းသားေတြကုိ သတင္း အမွန္ေတြ ေဖာ္ျပႏုိင္ရန္အတြက္ ရရွိတဲ့ သတင္းေတြကုိ က်င့္ဝတ္နဲ႔အညီ ဘက္မွ်ေအာင္ ေဖာ္ျပေပးျခင္းအားျဖင့္ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံေတြ သတင္းအမွန္သိေစလုိတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ ထုတ္ေဝ ထုတ္လုပ္တာျဖစ္လုိ႔ အက်ဳိးမ်ားပါတယ္။ ဒါကုိ ထုတ္ေဝ ထုတ္လုပ္တာကို ပိတ္ပင္ျခင္းဟာ တုိင္းရင္းသား ေဒသခံေတြသတင္းအမွန္ရရွိျခင္းကို ထိခုိက္ေစၿပီး သံသယတေြ သတင္း အမွားေတြ ရရွိႏုိင္တာျဖစ္လုိ႔ ထိခုိက္နစ္နာရပါတယ္” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔  ေျပာသည္။
ထုိ႔အျပင္ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢဳိလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ သမၼတ ဦးဝင္ျမင့္အေနျဖင့္ ၎အမႈဖငြ့္ အေရး ယူခံရမႈအေပၚ အျမန္ဆုံး ရုပ္   သိမ္းပယ္ဖ်က္ေပးရန္ႏွင့္ အလားတူ လုပ္ရပ္မ်ဳိးဆက္လက္ မျဖစ္ေပၚလာေစရေးအတကြ္ ဖက္ဒရယ္ ဒီမုိကေရစီႏုိင္ငံသုိ႔ လွမ္းခ်ီေနသည့္ အစုိးရ တစ္ရပ္အနေျဖင့္ လူသားခ်င္း စာနာမႈ အျပည့္ ႏွင့္အတူ တားဆီးေပးရန္ BNIမွ ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။
BNI အဖဲြ႔ကုိ ျမန္မာႏုိင္ငံ အေနာက္ဘက္ နယ္စပ္ေဒသျဖစ္ေသာ ျမန္မာ-ဘဂၤလာေဒ့ရွ္၊ ျမန္မာ-အိႏၵိယ နယ္စပ္ မ်ားတြင္ အေျချပဳသည့္ မီဒီယာ အဖြဲ႔အစည္ ေလးခုျဖင့္သည့္ Mizzima News, Narinjara News, Kaladan Press Networkႏွင့္ Khonumthung News တုိ႔ျဖင့္ ၂၀၀၃ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ (၁၁) ရက္ေန႔ တြင္ အိႏၵိယ ႏုိင္ငံ ကလကတၱားတြင္ စတင္ ထူေထာင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ထုိင္းႏုိင္ငံႏွင့္ ထုိင္း-ျမန္မာနယ္စပ္ အေျခစုိက္ တုိင္းရင္းသားသတင္းဌာနအဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း အေျခစုိက္ သတင္းအဖြဲ႔အစည္းမ်ားျဖင့္ တုိးခ်ဲ႕ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္ အဖြဲ႔ဝင္ (၁၆)ဖြဲ႔ရွိသည္။ http://kicnews.org/202 0/04/%e1%80%99%e1%80%ae%e1% 80%92%e1%80% ae%e1%80%9a%e1%80

**************

၃။      ကပ္ေရာဂါျဖစ္ခ်ိန္တငြ္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူအတကြ္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွႈရပ္ဆိုင္းေပးဖို႔ KNDP ေတာင္းဆို
April 3, 2020

ျမန္မာႏိုင္ငံအပါအဝင္ လ်င္ျမန္ကူးစက္ျပန္႔ပါြးသည့္ ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ပါြးခ်ိန္တငြ္ တိုင္းရင္းသားေဒသရွိ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ား  တကြ္ ငဲ့ၾကည့္ေသာအားျဖင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မွႈရပ္ဆိုင္းေပးရန္ သက္ဆိုင္ရာ အာဏာပိုင္မ်ားကို ကရင္အမ်ိဳး သား ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ -KDNPက ေတာင္းဆိုလိုက္သည္။ ျပည္တငြ္း စစ္ေၾကာင့္ တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတငြ္ စစ္ေဘးေရွာင္ ျပည္သူမ်ားမွ ဒုကၡေပါင္းစံုခံစား   ေနရၿပီး ျဖစ္ကာ လက္ရွိျဖစ္ေပၚနေသည့္ Corona Virus ကူးစက္ေရာဂါပါ ထပ္မံခံစားရႏိုင္ေျခ ရွိသည့္အတကြ္ေၾကင့္ ပစ္ခတ္တိုက္ခတ္မွႈအားလံုး ျခငြ္းခ်က္မရွိ ရပ္ဆိုင္းေပးရန္အတကြ္ ကရင္ျပည္နယ္ အေျခစိုက္ ကရင္ ဒီမိုကရက္ တစ္ပါတီ(KNDP) က ဧၿပီလ ၂ ရက္ေန႔ တငြ္ ေၾကညာခ်က္ထုတ္ျပန္ကာ တိုက္တနြ္းလိုက္ျခင္း လည္းျဖစ္သည္။
KNDP ပါတီဥကၠ႒ မန္းေအာင္ျပည္စိုးက“ပစ္ၾက တိုက္ၾကလို႔ ေျပး ရတဲ့အထဲမွာ ဒီဟာႀကီးကိုေရွာင္ေနရ အံုးမယ္။ လူကစုၿပီး မေနရဘူး။ အစားအစာလည္း ဟိုေရွာင္ဒီေရွာင္လုပ္ရအံုးမယ္ဆိုရင္ တစ္ပူေပၚႏွစ္ပူဆင့္ သေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေနေတာ့ တိုက္ပဲြတေြ မရွိေတာ့ဘူး။ ကိုယ့္ အိမ္မွာပဲ ေအးေဆးေနရမယ္ဆိုရင္ ပိုမေကာင္းဘူး လား။ သူတို႔အတကြ္ မပစ္ခတ္ၾကတော့ဘဲလုပ္ရင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတကြ္လည္း ပိုမကောင္း ဘူးလား အဲဒါေၾကာင့္ ထုတ္ျပန္ျဖစ္တာပါ” ဟု ေကအုိင္စီသုိ႔ ေျပာသည္။ တိုက္ပဲြ ေၾကာင့္ လက္ရွိကရင္ျပည္နယ္ KNU-ကရင္အမ်ဳိးသားအစည္းအ႐ုံး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ တပ္မဟာ ၅ တငြ္ထကြ္ေပးတိမ္း ေရွာင္ေနရသည့္ စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားရွိေနေသးသလို ရခိုင္၊ ခ်င္း၊ ရွမ္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္ဘက္တငြ္လည္း စစ္ေျပးေရွာင္မ်ားရွိေနဆဲပင္ျဖစ္သည့္အတကြ္ ပစ္ခတ္မွႈရပ္ဆိုင္းေပးရန္ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အား လံုးကို တိုက္တနြ္း ျခင္းျဖစ္သည္ဟုလည္း ၎ကျဖည့္စကြ္ေျပာသည္။
ကရင္ျပည္နယ္အေျခစုိက္ ကရင္ႏုိင္ငံေရး ပါတီ ၃ ပါတီျဖင့္ ပူးေပါင္းကာ ဖဲြ႔စည္းထားသည့္ KNDP ပါတီသည္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၂ ရက္ေန႔တငြ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ရရွိခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ http://kicnews.org/2020/04/%e1%80%80%e1% 80%95% e1%80% b9% e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80

**************

၄။     ဧၿပီ ၃ ရက္ေန႔ထိ ကခ်င္ျပည္နယ္တငြ္း  Covid-19 သံသယ၊ ေစာင့္ၾကည့္ လူနာစားရင္း
April 4, 2020

ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးတြင္ Home Quarantine ထားရွိသည့္ ေစာင့္ၾကည့္သူေပါင္း ဧၿပီလ ၃ရက္ေန႔ထိ လူဦးေရ စုစုေပါင္း (2353) ဦးရွိေၾကာင္း ကခ်င္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ သိရသည္။ “လက္ရွိခ်ိန္ထိေတာ့ Facility Quarantine ေစာင့္ၾကည့္ထားသူကတော့ တစ္ျပည္နယ္လုံး (၆၂၁) ဦး၊ Home Quarantine (၂၃၅၃)၊ ေဆး႐ုံတငြ္ေစာင့္ၾကည့္ထားသူ ဦးေရ(၁၁) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၉၈၅) ရွိတယ္။ ကခ်င္ျပည္နယ္က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနမွ ေဒါက္တာေနာ္ရွဲယ္တာက ေျပာသည္။
လက္ရွိဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ထိ စာရင္းမ်ားအရ တ႐ုတ္၊မေလးရွား၊ ထိုင္း၊ အိႏၵိယ၊ ဖိလစ္ပိုင္ႏိုင္ငံတို႔မွ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသည့္ ျပည္ေတာ္ ျပန္မ်ားႏွင့္ Positive လူနာမ်ားႏွင့္ထိေတ႔ြခဲ့သူမ်ားအား Facility Quarantine ထားရွိၿပီး ျပည္တငြ္း မိမိေဒသသို႔ ျပန္လည္ေရာက္ရွိလာသူမ်ားအား Home Quarantine အျဖစ္ထားရွိျခင္းျဖစ္သည္။
“ လူထုအေနနဲ႔ စိုးရိမ္ရမွာကေတာ့ မိမိကိုယ္ကိုကာကြယ္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္စကားကိုနားေထာင္ပါ။ ႏိုင္ငံေတာ္စကားကို တစ္ေသးြမတိမ္းနားေထာင္ေစခ်င္တယ္။ မဟုတ္မမွန္သတင္း ေတနြားမေထာင္ပါနဲ႔။ ဌာနတိုင္းကိုလည္းေျပာခ်င္တယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္ကနေ ဒါကေကာင္းတယ္ ဒါကမမွန္ဘူးဆိုရင္ မမွန္တဲ့ဟာကိုဖယ္ေပါ့။ ရန္ကုန္ ကနေလာတယ္။ Contact လည္းမရွိဘူး Positive လူနာနဲ႔လည္း အဆက္သယြ္မရွိတဲ့သူကို အတင္း Quarantine လုပ္ခိုင္းတာမ်ိဳး အတင္းဖိအားေပးတာ ခဲြျခား တာမလုပ္သင့္ဘူး ဒီခ်ိန္မွာ အဲဒါကအရမ္းအေရးႀကီးတယ္။ “ ဟု ကခ်င္ျပည္နယ္ ဒုက်န္းမာေရးမွဴး ေဒါက္တာေနာ္ရွဲယ္တာက ဆိုသည္။ ကခ်င္ျပည္နယ္တငြ္ သံသယလူနာ ၂၀ ဦးရွိခဲ့ၿပီး ဓါတ္ခဲြစစ္ေဆးခ်က္အရ Negative ျဖစ္ေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။
ကခ်င္ျပည္နယ္ တစ္ျပည္နယ္လုံးတငြ္ Facility Quarantine ထားရွိရန္ ၉၆ ေနရာျပင္ဆင္ထားၿပီး ျမစ္ႀကီးနားၿမိ့ေပၚတငြ္  ၅ ေနရာျပင္ဆင္ထားကာ က်န္းမားေရးဝန္ထမ္းအားလုံး ကိုးရာေက်ာ္ရွိသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2020/ 04/04/%e1%80% a7%e1%80%95%e1%80%bc%e1%80%ae

*************

၅။      သံုးပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ား “ဝ”အမ်ိဳးသားပါတီ ပိုင္အျဖစ္ ေျပာင္းရန္ UEC ေျပာ
April 3, 2020
“ဝ” သံုးပါတီကို ဖ်က္ကာ “ဝ”အမ်ိဳးသားပါတီ(WNP)အျဖစ္ တစုတည္း ဖြဲ႔စည္းၿပီးေနာက္ ယင္းသံုးပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို ပါတီသစ္ WNP ၏ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ စာရင္းေျပာင္းလဲ ရယူရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္ (UEC) က ေၾကညာ ခ်က္ထုတ္သည္။ “ဝ”အမ်ိဳးသား စည္းလံုး ညီညတြ္ ေရးပါတီ၊ “ဝ” ဒီမိုကရက္တစ္ ပါတီႏွင့္ “ဝ”လစ္ဘရယ္ ဒီမိုကရက္တစ္ တိုးတက္ဖ႔ြံၿဖိဳးေရးပါတီ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက သံုးပါတီေပါင္း၍ “ဝ”အမ်ိဳးသားပါတီ (WNP) အျဖစ္ တည္ေထာင္ခြင့္ျပဳရန္ ျပည္ေထာင္စု ေရႊးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္ထံ ေလွ်ာက္ထားခဲ့ရာ ႏိုင္ငံေရးပါတီအျဖစ္ မွတ္ပံုတင္ခြင့္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ယမန္ေန႔ဧၿပီလ ၂ ရက္ ျပန္ၾကားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ Facebook စာမ်က္ႏွာတြင္ ျပည္ေထာင္စုေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ (UEC)က ပစၥည္းစာရင္းေျပာင္းရန္ ေၾကညာခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။
သံုးပါတီ ပူးေပါင္း၍ ႏိုင္ငံေရး ပါတီအသစ္ တည္ေထာင္မည္ ျဖစ္သျဖင့္ မူလတည္ေထာင္ထားေသာ “ဝ”ႏိုင္ငံေရးပါတီ သံုးပါတီ ကို ဖ်က္သိမ္းရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္းလည္း ပါရွိသည္။ ေရႊးေကာက္ပဲြ ေကာ္မရွင္က ထို သံုးပါတီပိုင္ ပစၥည္းမ်ားကို WNP ပိုင္ ပစၥည္းမ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရကြ္ရန္ ညႊန္ၾကားထားေသာ္လည္း စာရင္းေျပာင္းလဲေရး ေဆာင္ရကြ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနေၾကာင္း “ဝ” သံုးပါတီေပါင္းစည္းေရး အဖဲြ႔ ေခါင္းေဆာင္ ဦးဆိုင္းေပါင္းနပ္က ဧရာဝတီသို႔ ေျပာၾကားသည္။ “က်ေနာ္တို႔ ေတာ့ အမ်ားႀကီး အလုပ္ရွိတယ္။ ပါတီရံုးခန္းတေြ ဘယ္မွာ ဖငြ့္မယ္ စသျဖင့္ေပါ့။ ဒါေပမယ့္ အခုဟာက လူစုလူေဝး စုရံုးဖို႔ အသာြး အလာတို႔ ကန္႔သတ္ခ်က္ ရွိေနေတာ့ ဘာမွ သိပ္လုပ္နိုင္ဦးမယ္ မဟုတ္ဘူးေပါ့” ဟု ၎က ဆိုသည္။
“ဝ” သံုးပါတီ အေနျဖင့္ တပါတီတည္းအျဖစ္ မပူးေပါင္းဘဲ ေရွ႕ဆက္မည္ဆိုပါက ေရႊးေကာက္ပဲြကာလ မဲ မေပးဟု ေဒသခံ ဝ လူမ်ိဳးမ်ားက ေျပာဆိုၾကသျဖင့္ ၃ ပါတီ ပူးေပါင္း၍ “ဝ”အမ်ိဳးသား ပါတီအျဖစ္ တည္ေထာင္ရန္ ျပင္ဆင္ေနျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း ပါတီ သံုးခု ေပါင္းစည္ းေရး အဖြဲ႔ထံမွ သိရသည္။ “ဝ”အမ်ိဳးသားပါတီ အေနျဖင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ေနာက္က်ေနေသာ ဝ တိုင္းရင္းသားမ်ား ၏ ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား တိုးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရန္ မူဝါဒ ခ်မွတ္ထားၿပီး ပါတီ တရားဝင္ တည္ေထာင္ လိုက္ပါက ပါတီဝင္အင္အား ေသာင္း ဂဏန္းခန္႔ ရွိမည္ ျဖစ္ကာ၂၀၂၀ အထေြထေြရေြးေကာက္ပဲြတငြ္  ‘ဝ’ လူမ်ိဳးမ်ား ေနထိုင္ ရာ ေဒသမ်ားမွရေြးေကာက္ပဲြဝင္သာြး မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020 /04/03/219972.html

*************

၆။      KIO နယ္ေျမ အဝင္အထြက္ ကန္႔သတ္
April 04, 2020

Covid – 19 ဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကို ကာကြယ္တားဆီးသည့္အေနျဖင့္ ကခ်င္လတြ္လပ္ေရးအဖဲြ႔  (KIO)ထိန္းခ်ဳပ္ရာေဒသတငြ္ တရုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ဂိတ္မွ ဝင္ေရာက္လာသူမ်ားကို ကန္႔သတ္လိုက္သည္ဟု KIO က ေျပာသည္။ KIO သတင္းႏွင့္ ျပန္ၾကားေရး တာဝန္ခံ ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူက “အဝေးက ဧည့္သည္ေတကြိုေတာ့ ပိတ္ထားၾကပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရာြက လူေတကြိုေတာ့ အဝင္အထကြ္ေတာ့ ေဈးဝယ္ေဈးေရာင္းကေတာ့ က်ေနာ္တို႔ခငြ့္ျပဳထားတာ ရွိပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ KIA ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမ မိုင္ဂ်ာယာန္၊ လိုင္ဇာကဲ့သို႔ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ျပည္ပႏွင့္ နယ္ေဝးမွ လာေရာက္မည့္ လူဝင္လူထကြ္မ်ားကို ကန္႔သတ္ လိုက္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က ေျပာသည္။

covid – 19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးအတြက္ KIO အေနျဖင့္ ေကာ္မတီဖဲြ႔ကာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ့ WHO ၏ လမ္းညႊန္မႈမ်ားအတိုင္း ေဒသခံမ်ား၊ စစ္ေဘးေရွာင္စခန္းရွိ ျပည္သူမ်ားကို အသိပညာေပးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ လ်က္ရွိသည္ဟု ဆိုသည္။ ထို႔အျပင္ က်န္းမာေရးနွင့္ ဆိုင္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္ေနသည္ဟု ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနာ္ဘူ က ေျပာသည္။
covid – 19 ေရာဂါကာကြယ္ေရးကို KIO အပါအဝင္ ေျမာက္ပိုင္းလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔မ်ား၊ အပစ္ရပ္လက္မွတ္ေရးထိုးထားသည့္ ေတာ္လွ န္ေရးအင္အားစုမ်ားက ၎တို႔၏ ေဒသမ်ားတငြ္ အသာြးအလာ အဝင္အထကြ္ ကန္႔သတ္ျခင္း၊ စစ္ေဆးမႈျပဳလုပ္ ျခင္းအျပင္ က်န္းမာေရးပညာေပး အစီအစဉ္မ်ားကိုလည္း လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၾကသည္။ https://www.bnionline.net/mm/ news-72059

**************

၇။       ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တငြ္ လူစုလူေဝးျဖင့္ တရားပဲြ က်င္းပခဲ့သည္ဟုဆိုကာ ဓမၼဆရာႏွစ္ဦးကို အမႈဖငြ့္
April 4, 2020

ခ်င္းျပည္နယ္ ဟားခါးၿမိဳ႕တငြ္ လူစုလူေဝးျဖင့္ တရားပဲြက်င္းပခဲ့သည္ဟုဆိုကာ တရားေဟာဓမၼဆရာႏွစ္ဦးကို အမႈဖငြ့္ အေရးယူရန္ေဆာင္ရကြ္လ်က္ရွိသည္ဟု ခ်င္းျပည္နယ္ အစိုးရအဖဲြ႔ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္က ေျပာၾကားသည္။
“ ဓမၼဆရာႏွစ္ဦးကို တရားစဲြ ထားတယ္။ ပုဒ္မတေြတော့ တိတိက်က်မသိဘူး။ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ျဖစ္တဲ့ရက္ေတမြွာ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖဲြ႔အနေနဲ႔  ျပည္သူကို ပန္ၾကားလႊာထုတ္တယ္။ အမိန္႔ ေၾကာ္ျငာစာထုတ္ၿပီးေတာ့ လူစုလူေဝးမလုပ္ဖို႔နဲ႔ အိမ္မွာေနဖို႔ တစ္ေနရာနဲ႔တစ္ေနရာမသြားဖို႔ေပါ့။ ဘုရားေက်ာင္းေတြက ဆရာေတာ္ႀကီးေတကြို ပင့္ၿပီးေတာ့မွ က်နြ္ေတာ္တို႔ရဲ႕ စာအေပၚမွာ ဆရာေတာ္ႀကီးေတကြ သက္ဆိုင္ရာဘုရားေက်ာင္းေတကြို စာနဲ႔အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ဆန္းေဒးေတာင္ ဘုရားေက်ာင္းမတက္ဖို႔ေပါ့။ ဧၿပီ ၃၀ ရက္ အထိေပါ့။ ေရာဂါေပ်ာက္သည္အထိေပါ့။ အဲဒီအေပၚမွာ အားလံုးက သေဘာတူ တယ္။ အဲဒါကို ႏိုင္ငံျခားကလာတဲ့ အဖြဲ႔ေတြက ဘယ္ေနရာမွာ ဘယ္လိုသင္တန္းဖြင့္ေနတယ္ဆိုတာ ကြ်န္ေတာ္တို႔ မသိဘူး။ အဲဒါကို သိေတာ့သြားတားတာ၊ သြားတာကို လိုက္နာမႈမရွိတဲ့အျပင္ သက္ဆိုင္ရာလူေတကြ ေခၚ ေျပာေဆးြ ေႏြးတာကို လက္မခံ ဘူး။ အဲဒီလိုျဖစ္တဲ့အတကြ္ ဒီေရာဂါထိန္းခ်ဳပ္ဖို႔အတြက္ အေရးႀကီးေနေတာ့ သက္ဆိုင္ရာ ဥပေဒ အႀကံေပးတို႔၊ ရဲ တို႔နဲ႔ တိုင္ပင္ၿပီးမွ ထိုက္သင့္တဲ့ဥပေဒေၾကာင္းအရ အေရးယူဖို႕ လုပ္တာ။ သူတို႔က လိုက္နာမႈမရွိတာ။ ဘာသာေရးမွာ တာဝန္ရွိတဲ့ သူေတြနဲ႕လည္း အေက်အလည္ေဆြးေႏြးၿပီးေတာ့ သူတို႔ကလည္း သေဘာတူတယ္။ နာေရးျဖစ္ ေတာင္မွာ ေဆမြ်ိဳး  သားခ်င္း ေလာက္နဲ႔ လူအနည္းဆံုးျဖစ္ေအာင္၊ သာေရးဆိုရင္ လံုးဝမလုပ္ဖို႔ တားထားတာကို သူတို႔က လိုက္နာမႈမရွိလို႔ ျဖစ္တာပါ။

သူတို႔ကလည္း ဒီႏိုင္ငံသားေတြ မဟုတ္ပါဘူး။ ႏိုင္ငံျခားကလာတာျဖစ္တဲ့အတကြ္ လဝက ဥပေဒ၊ ေရာဂါနဲ႕ပတ္သက္တဲ့ ထုတ္ျပန္ထားတဲ့ ဥပေဒေတေြနဲ႔ ထိုက္သင့္တာ အေရးယူဖို႕လုပ္တာေတာ့ ရွိပါတယ္။ သူတို႔ႏွစ္ဦးက ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေရာဂါ ထိန္းခ်ဳပ္ေရးကာလမွာ     ခ်င္ းျပည္နယ္မွာ ပထမဆံုးအေရးယူခံရသူေတ႔ြ ေပါ့။ တျခားေနရာေတတြော့  မရွိဘူး။ ထုတ္ျပန္ထား တာကို လိုက္နာၾကတယ္လို႔ ထင္ရတာေပါ့။ ဒီဟာမလိုက္နာတဲ့ အျပင္ သြားေျပာတာကို အုပ္ခ်ဳပ္ေရးပိုင္းကို မထီမဲ့ျမင္ ဆက္ဆံတာေတြလည္းရွိလို႔ပါ ’’ ဟု ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္က ေျပာၾကားသည္။
ၾသစေၾတးလ်ႏိုင္ငံမွ Social Visa ျဖင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ လာေရာက္ေသာ ဧဝံေဂလိ တရားေဟာဆရာႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕ သိကၡာေတာ္ရဆရာေတာ္တို႕သည္ လူစုလူေဝးျဖင့္မျပဳလုပ္ရဟူေသာ တားျမစ္ခ်က္ကိုမလိုက္နာဘဲ ဟားခါးၿမိဳ႕ေပၚတြင္ မတ္ ၂၅ ရက္က တရားေဟာပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယင္းေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ေပး ခ်က္အရ လဝက ဥပေဒျဖင့္ တရားစြဲခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္ လဝကဦးစီးမွဴး ဦးေမာင္ေမာင္လြင္က ေျပာၾကားသည္။ https://news-eleven.com/article/167734

*************

၈။        အုတ္နံရံတြင္ Covid-19 အသိပညာေပး ပန္းခ်ီေရးဆြဲေသာ လူငယ္အဖြဲ႕ တရားစြဲခံရ
April 3, 2020
ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕ မီးရထားဘူတာတိုက္တန္းအုတ္နံရံမ်ားတြင္ Covid-19 အသိပညာေပး ပန္းခ်ီေရးဆြဲခဲ့သည့္ လူငယ္မ်ားကို ဘာသာေရး ထိပါးေစသည့္ ဥပေဒ ပုဒ္မျဖင့္ အေရးယူထားေၾကာင္း သိရသည္။ အုတ္နံရံတြင္ သ႐ုပ္ေဖာ္ ေရးဆြဲ ထားသည့္ပန္းခ်ီကား၏ ေသမင္းတမန္ပုံေဖာ္ရာ၌ ဘာသာေရး ထိပါးေစသည့္ အဓိပၸါယ္ပါဝင္ေနသည့္တြက္ လူမူကြန္ယက္ စာမ်က္ႏွာေပၚတြင္ ေဝဖန္မ်ားစြာရွိခဲ့သည့္တြက္ ျပည္နယ္သာသနာေရးဦးစီးဌာနမွ ဒုညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးထြန္းေအာင္မွ တရားလိုလုပ္ကာ ပုဒ္မ ၂၉၅ (က)ျဖင့္ တရားစြဲထားျခင္းျဖစ္သည္။

“ကမ္ပိန္းလုပ္တဲ့သေဘာဘဲ။ က်ေနာ္ဒီဟာလုပ္တဲ့တြက္ က်ေနာ့အတြက္ဘာမွ အက်ိဳးအျမတ္ရတာမဟုတ္ဘူး။ ကိုယ္တိုင္ အိတ္စိုက္ၿပီးေတာ့မွ ေနပူထဲမွာ ၂နာရီေက်ာ္ၾကာေအာင္ ၂ရက္ေက်ာ္ ေနပူခံၿပီးေတာ့ လာဆြဲထားတာဗ်။ က်ေနာ္တို႔က ဘာသာေရး လူမ်ိဳးေရးကိုရည္ရြယ္ၿပီးမွ ဘာမွလုပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ ကိုယ္ကိုယ္တိုင္ကလည္း ဗုဒၶဘာသာဝင္စစ္စစ္ျဖစ္ပါ တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္မို႔ ဘယ္ဘာသာကိုမွ ထိခိုက္ေစလိုျခင္း အလ်င္းမရွိပါဘူး။ က်ေနာ္ရည္ရြယ္တာက လူေတြအားလုံး ဒီ Covidေရာဂါကို ေၾကာက္လန႔္ဖို႔ရယ္၊ ပူးေပါင္းကာကြယ္ဖို႔ရယ္၊ မေပါ့ဆဖို႔ရယ္အဲရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုထဲနဲ႔ ဒီဟာကိုဆြဲျဖစ္တာ ပါ။” နံရံပန္းခ်ီ ေရးဆြဲခဲ့သူ ကိုေဇယ်ာေနာင္က ေျပာသည္။ ပန္းခ်ီသေဘာတရားအရ ေသမင္းတမန္ပုံအား အနီေရာင္ျခယ္ထား ျခင္းသည္ ေနာက္ခံ Backgroud အေရာင္ကို ၾကည့္ၿပီးဆြဲတာျဖစ္သည့္တြက္ ေသမင္းပုံသည္ အနီေရာင္အျပင္ အခန္႔မသင့္ရင္ အျပာရင့္ေရာင္သုံးၿပီး ဆြဲႏိုင္ၿပီး ဘာသာေရးထိခိုက္ေစခ်င္သည့္ စိတ္ဆႏၵျဖင့္ ေရးဆြဲျခင္းမရွိေၾကာင္း ၎ကဆက္ေျပာသည္။
“ဘာသာေရးနဲ႔တစ္ခုမွ မပါဘူး။ က်မကေတာ့ အဲဒီပုံကိုဖန္တီးတဲ့သူေတာ့ မဟုတ္ဘူး။ ဒါေပမယ့္ သူေျပာပုံအရ နားေထာင္တာ ေတာ့ သူ႔ရဲ့ဝတ္႐ုံက ေသေသခ်ာခ်ာၾကည့္ရင္ ဘာမွမဆိုင္ပါဘူး။ အႏုပညာမ်က္စိနဲ႔ဘဲ ၾကည့္ေပးပါလို႔ ေျပာခ်င္ပါတယ္။ သပိတ္နဲ႔လည္းမတူပါဘူး။ ေသခ်ာၾကည့္ေစခ်င္တယ္။ ကိုယ့္ရဲ့ထင္ျမင္ယူဆခ်က္ေတြနဲ႔ မဆုံးျဖတ္လိုက္ပါနဲ႔ အရမ္းအႏၲာရယ္ ႀကီးပါတယ္။ က်မအေနနဲ႔ၾကည့္ရင္ေတာ့ ဒီပုံက ဘုန္းႀကီးနဲ႔လည္း မတူပါဘူး။ ေသမင္းတမန္ကိုေဖာ္ေဆာင္ထားတာပါ။” ဟု ပန္းခ်ီဆရာမ စီစီလ်ာဂ်ာဆိုင္းက ေျပာသည္။
တရားဆြဲခံထားရသူမ်ားသည္ ပန္းခ်ီေရးဆြဲသူ ကိုေဇယ်ာေနာင္၊ ကိုေနာ္ထူးေအာင္၊ မစီစီလ်ာတို႔ သုံးဦးျဖစ္ကာ တရား႐ုံးသို႔ ဦးတိုက္ဆြဲဆိုထားျခင္းျဖစ္သည္။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/03/%e1%80%a1%e1%80%af%e1%80%90%e1% 80%ba%e1%

*************

၉။         COVID-19 ျဖစ္ေနခ်ိန္ အပစ္အခတ္ အျမန္ဆံုး ရပ္စဲရန္ UNA တိုက္တြန္း
April 04, 2020

ကမၻာ့ကပ္ေရာဂါျဖစ္ေသာ COVID-19 ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ိဳးတြင္ အပစ္အခတ္အျမန္ဆံုးရပ္စဲရန္ စည္းလံုး ညီညြတ္ေသာ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား မဟာမိတ္အဖြဲ႔(UNA)ႏွင့္ မိတ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းမ်ားက ဧၿပီလ ၂ ရက္တြင္ သေဘာထား ေၾကညာခ်က္ တစ္ေစာင္ ထုတ္ျပန္ တိုက္တြန္းလိုက္သည္။
ျပည္ေထာင္စုအစိုးရႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္တို႔မွ စတင္ကာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေၾကာင္း ေၾကညာ၍ အင္အားစု အသီးသီးႏွင့္ လက္တြဲကာ လက္ရွိရင္ဆိုင္ေနရသည့္ ကပ္ေရာဂါကို ကာကြယ္တိုက္ဖ်က္ၾကရန္ UNA ႏွင့္ မိတ္ဖက္မ်ားက ပန္ၾကား ထား သည္။ UNA ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဦးေငြလင္းက ” အဓိကကေတာ့ တစ္ကမၻာလံုးမွာ COVID-19 နဲ႔ပတ္သက္လို႔ အင္မတန္ ဆိုးဆိုးရြားရြား ခံစားေနရတဲ့ ကာလျဖစ္တယ္။ အဲ့လို ကာလမ်ိဳးမွာ ဒီစစ္ပြဲေတြ ရွိေနတာက အထူးသျဖင့္ ရခိုင္ေဒသနဲ႔ ခ်င္း ေဒသက ျပည္သူေတြ က်ီးလန္႔စာ စားေနရတဲ့အျဖစ္က မသင့္ေတာ္ဘူးလို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔ယူဆပါတယ္”ဟု ေျပာသည္။ UNA မွ အတြင္းေရးမွဴးအဖြဲ႔ဝင္လည္းျဖစ္၊ ရခိုင္ဒီမိုကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္(ALD)၏ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴးလည္းျဖစ္သူ ဦးမ်ိဳးေက်ာ္က COVID-19 ေၾကာင့္ အိမ္မွာ ေနခိုင္းေနသည့္ အခ်ိန္၌ ရြာမ်ားတြင္ မီးရိႈ႕ကာ ျပည္သူမ်ား ေနထိုင္၍မရေအာင္ တိုက္ပြဲမ်ား ျဖစ္ပြားေနၾကသည့္အတြက္ ယခုအခ်ိန္တြင္ တိုက္ပြဲမ်ား ရပ္တန္႔သင့္ေၾကာင္း ေျပာသည္။
လက္ရွိတြင္ အေမရိကန္၊ ၿဗိတိန္၊ ဥေရာပသမဂၢ၊ ၾသစေၾတးလ်၊ ကေနဒါ၊ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၊ ဒိန္းမတ္၊ ဖင္လန္၊ ျပင္သစ္၊ ဂ်ာမနီ၊ နယ္သာလန္၊ နယူးဇီလန္၊ ေနာ္ေဝ၊ ပိုလန္၊ စပိန္၊ ဆြီဒင္၊ ဆြစ္ဇလန္၊ တူရကီ စသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ သံ အမတ္ ၁၅ ဦး တို႕ကလည္း ဧၿပီ ၁ ရက္က တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္အခတ္ရပ္စဲရန္ ထုတ္ျပန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ ကမၻာ့ကုလသမဂၢ အေထြေထြ အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ အန္တိုနီရို ဂူတာရက္စ္ကလည္း ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႔အစည္းမ်ား အပစ္အခတ္ရပ္စဲၾကရန္ မတ္လ ၂၃ ရက္ တိုက္တြန္းထားသည္။

ထိုတိုက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ တိုက္ပြဲေရွာင္ ၁၀ဝ၀ဝ၀ (တစ္သိန္း)ေက်ာ္ ရွိၿပီး ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝ ၿမိဳ႕နယ္ အတြင္းမွာ တိုက္ပြဲေရွာင္ ၃၀ဝ၀ (သံုးေထာင္)ဝန္းက်င္ရွိသလို အရပ္သားမ်ား ေသဆံုး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိမႈ မ်ားလည္း ရွိခဲ့ ေၾကာင္း အရပ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားထံမွ သိရသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-72057

**************

၁၀။         ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၆ ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ တစ္သိန္းေက်ာ္ တိုးလာ
April 2, 2020

ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီ မွ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ထိ ေျခာက္ႏွစ္အတြင္း လူဦးေရ ၁၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ တိုးလာသည္ဟု အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔ အင္အားဝန္္ႀကီးဌာန၊ ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ထုတ္ျပန္လိုက္သည္။
၂၀၁၄ သန္းေခါင္စာရင္းအရ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ က်ား ၇၃၉,၁၂၇ ဦး၊ မ ၇၆၅,၁၉၉ ဦး စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁,၅၀၄,၃၂၆ ဦး ရွိ သည္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။ အဆိုပါ လူဦးေရ စာရင္းကို အေျခခံတြက္ခ်က္မႈမ်ားအရ ယခု ၂၀၂၀ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ က်ား ၇၉၀,၀၀၀ ေက်ာ္၊ မ ၈၂၀,၀၀၀ ေက်ာ္ စုစုေပါင္းလူဦးေရ ၁,၆၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္ ရွိသည္ဟု ျပည္သူ႔အင္းအားဦးစီးဌာနက ေျပာ သည္။ သို႔ေသာ္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ျပည္လံုးကၽြတ္ သန္းေခါင္စာရင္းေကာက္ယူရာတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေကအဲန္ယူ- ကရင္ အမ်ိဳးသား အစည္းအ႐ံုး ထိန္းခ်ဳပ္နယ္ေျမအခ်ိဳ႕ မပါဝင္သည့္အတြက္ ယခုထုတ္ျပန္သည့္ လူဦးေရစာရင္းသည္ အတိအက် မဟုတ္ဘဲ အနီးစပ္ဆံုး စာရင္းသာျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သိရသည္။
ကရင္ျပည္နယ္၏ လူဦးေရ စာရင္းသည္ ႏွစ္စဥ္ တစ္ေသာင္းနီးပါးတိုးမည္ျဖစ္ၿပီး လာမည့္ ၂၀၂၁ ခုႏွစ္တြင္ ၁,၆၂၆,၆၅၆ ဦး ရွိ မည္ျဖစ္သလို ၂၀၃၁ ခုႏွစ္တြင္ စုစုေပါင္း လူဦးေရ ၁,၇၂၃,၃၆၈ ဦးရွိမည္္ဟု ျပည္သူ႔အင္အား ဦးစီးဌာနက ခန္႔မွန္းထားသည္။ ယခု ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔တြင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စုစုေပါင္းလူဦးေရမွာ ၅၄,၅၇၆,၀၇၈ သန္းရွိၿပီး ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး တြင္ ၈ ဒသမ ၃၉ (၈.၃၉ )သန္းျဖင့္ လူဦးေရးအမ်ားဆံုးရွိကာ မႏၱေလးတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ ဒသမ ၅၄ (၆.၅၄) သန္း၊ ရွမ္းျပည္နယ္္ တြင္ ၆ ဒသမ ၄၃ သန္းႏွင့္ ဧရာဝတီတုိင္းေဒသႀကီးတြင္ ၆ ဒသမ ၂၇ (၆.၂၇) သန္းျဖင့္ အမ်ားဆံုးေနထုိင္ၾကသည္။ http://kicnews .org/2020/04/%e1%80%80%e1%80 %9b%e1%80%84%e1%80%b9%e1%80%bb%e1%80

**************

၁၁။      တပ္မ ၇၇ က ဆန္သယ္ယူခြင့္ ပိတ္ပင္ၿပီး အဆမတန္ ေဈးတင္ ေရာင္းခ်ေန
April 3, 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ဆက္သြယ္ေရးလမ္းေၾကာင္းမ်ား ျပတ္ေတာက္မႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္ေနသည့္ ခ်င္းျပည္နယ္၊ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တြင္ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆန္သယ္ယူခြင့္ကို ရွင္းလက္ဝအေျခစိုက္ တပ္မ (၇၇) က ကန္႔သတ္ပိတ္ပင္မႈ ရွိ ေနၿပီး ၎တို႔ကိုယ္တိုင္က ဆန္ေဈးႏႈန္းမ်ားကို အဆမတန္ ျမွင့္တင္ကာ ေရာင္းခ်မႈမ်ား ရွိေနသည္ဟု စံုစမ္းသိရွိရသည္။
မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ရွိ ေက်းရြာအုပ္စု ငါးအုပ္စု စုေပါင္း၍ မတူပီၿမိဳ႕နယ္ လိုင္လင္းပီၿမိဳ႕တြင္ ဆန္ဝယ္ယူ ရန္ သြားေရာက္ခဲ့ၾကေသာ္လည္း ရွင္းလက္ဝေက်းရြာတြင္ တပ္စြဲထားသည့္ တပ္မ (၇၇) က အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ဆန္မ်ား ဝယ္ယူပါက သယ္ယူခြင့္ျပဳမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာဆိုကာ တပ္မေတာ္က ေရာင္းခ်သည့္ ဆန္ကိုသာဝယ္ယူရန္ ေျပာဆိုခဲ့ သည္ဟု လိုင္လင္းပီၿမဳိ႕သို႔ ဆန္ဝယ္ရန္သြားေရာက္သည့္အဖြဲ႕တြင္ ပါဝင္သူတစ္ဦးက ခိုႏူမ္းသုန္ကို ေျပာသည္။

“လိုင္လင္းပီကို သြားမယ္ဆိုရင္ ရွင္းလက္ဝကို ျဖတ္ရတယ္၊ အဲဒီရွင္းလက္ဝမွာ တပ္မ (၇၇) ဆိုတာ ရွိတယ္။ သတင္းပို႔ရတယ္၊ က်ေနာ္တို႔ကလည္း လိုင္လင္းပီဘက္မွာ ဆန္ဝယ္မယ္ဆိုၿပီးေျပာေတာ့ ဆန္ဝယ္ဖို႔ဆိုရင္ ခြင့္မျပဳဘူးတဲ့၊ ရွင္းလက္ဝမွာပဲ ဝယ္ လိုက္ပါတဲ့၊ ရွင္းလက္ဝမွာက ေဈးကႀကီးတယ္ဆိုေတာ့ မဝယ္ႏိုင္ဘူးေလ၊ ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ၆ ေသာင္းေက်ာ္ ဆိုေတာ့ မဝယ္ႏိုင္ဘူးေလ၊ လိုင္းလင္းပီမွာက ဆန္တစ္အိတ္ကို က်ပ္ ႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္ေက်ာ္ေလာက္ပဲေလ၊ သယ္ယူခနဲ႔ ေတာင္မွ ၃ ေသာင္းေလာက္ပဲ ဆိုေတာ့ သက္သာတယ္ေလ’’ ဟု အဆိုပါေဒသခံက ေျပာျပသည္။
ယခုကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ စည္ပင္ဝန္ႀကီး ဦးစိုးထက္က “တပ္ကေတာ့ ႏွစ္ပိုင္းရွိတာ ေပါ့ေနာ္၊ ဆန္သယ္လို႔ရွိရင္ အဲဒီဆန္ေတြက AA ဆီ ေရာက္သြားမွာ ဆိုတာတစ္ပိုင္း၊ လိုင္းလင္ပီမွာျဖစ္ျဖစ္၊ ပခုကၠဴမွာျဖစ္ျဖစ္ ေဈးသက္သက္သာသာနဲ႔ ရတယ္ဆိုေပမယ့္ သူတို႔လည္း က်ပ္ ၇ ေသာင္း/၈ ေသာင္းနဲ႔ ျပန္ေရာင္းတယ္၊ အဲလိုျဖစ္ေနတာ၊ တကယ့္ ေဒသခံေတြ စားဖို႔အတြက္ကို ရည္စူးတာမဟုတ္ဘူး၊ အျမတ္နဲ႔ေရာင္းစားဖို႔ ရည္စူးခ်က္ေတြရွိတယ္၊ အဲဒါကို တပ္ ကလည္းသိေတာ့ တားတာ၊ တပ္ကလည္း ၆ ေသာင္းနဲ႔ေရာင္းတာ၊ တကယ္က တပ္ ကလည္း အဲေလာက္ မတင္သင့္ဘူး၊ ေဒသခံလူႀကီးေတြက ကိုယ့္ေဒသကလူေတြ စားဖို႔အတြက္ကို တကယ္ကို သယ္တာဆိုရင္ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ေျပာေပးမယ္။ အဲဒီ တပ္ ကို အဲလိုမဟုတ္ဘဲနဲ႔ သူတို႔ကိုယ္တိုင္လည္း စီးပြားေရးအရ ေရာင္းစားဖို႔လုပ္ေနတယ္ဆိုၿပီး တပ္ကလည္း စြပ္စြဲ တယ္၊ တပ္ကလည္း သူတို႕ရဲ႕ရိကၡာအပိုအလွ်ံကို ေရာင္းစားခ်င္တယ္၊ တစ္အိတ္ ၆ ေသာင္းနဲ႔ သူတို႔ကလည္း ေဈးသက္ သာသာနဲ႔ယူၿပီးေတာ့မွ ၇ ေသာင္း၊ ၈ ေသာင္းနဲ႔ေရာင္းေနၾကတယ္၊ ဒီလိုေတြရႈပ္ေထြးေနတာ’’ ဟု ေျပာသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-72049

**************

၁၂။        စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားကို ငဲ့ကာ အပစ္အခတ္ ရပ္တန္႔ရန္ လိုေၾကာင္း ခ်င္းလူ့အခြင့္အေရးအဖြဲ႔ ေျပာ
April 3, 2020

ျပည္တြင္းစစ္ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္စခန္းမ်ားတြင္ အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေနထိုင္ၾကရသျဖင့္ Covid-19 ေရာဂါအႏၱရာယ္ကို စိုးရိမ္ေနရရာ အပစ္အခတ္အျမန္ဆံုး ရပ္တန္႔ေပးရန္လိုအပ္ေၾကာင္း ခ်င္းလူ႕အခြင့္အေရးအဖြဲ႔(CHRO) မွ Human Right Documentation Director Pu Terah ကေျပာသည္။
“ကမၻာက ကပ္ေရာဂါအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားတဲ့ Codvid-19 ျဖစ္ေနတယ္၊ တိုက္ပြဲေတြေၾကာင့္ ေနာက္ဆက္တြဲ ျပႆနာ ျဖစ္ေနတဲ့ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြအတြက္ အင္မတန္မွ စိုးရိမ္စရာရွိတယ္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာေတာင္မွ ပြဲလမ္းသဘင္တို႕၊ ေက်ာင္းတို႔ ၊ ဘုရားေက်ာင္းတို႔ ပိတ္ပင္တဲ့အခ်ိန္မွာ စစ္ေဘးေရွာင္ေတြက အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေနတယ္ဆိုတာ တကယ့္ကို အႏၱရာယ္ ႀကီးတဲ့ အေနအထားျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ျဖစ္ႏိုင္လို႔ရွိရင္ အခုခ်ိန္မွာ တိုက္ပြဲေတြ၊ စစ္ပြဲေတြ ခ်က္ျခင္း ရပ္ေပးလို႕ရွိရင္ အခုလိုမ်ိဳး အစုလိုက္အၿပံဳလိုက္ ေနရတဲ့ျဖစ္စဉ္ကို ေျဖရွင္းႏိုင္မွာ ျဖစ္သလို Covid-19 ႀကိဳတင္ကာကြယ္မႈကိုလည္း ေျဖရွင္းႏိုင္ မယ္လို႔ ကြ်န္ေတာ္ ေျပာခ်င္တယ္”ဟု Pu Terah ကေျပာသည္။ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္က “အခုက လူစုလူေဝးနဲ႔ ေထာင္ခ်ီ ရွိေနေတာ့ ကမၻာ့ ကပ္ေရာဂါလို႔ အေခၚခံရတဲ့ အဲဒီေရာဂါ တကယ္လို႔ ျဖစ္လာခဲ့ရင္ မွန္းဆလို႔ေတာင္ မရတဲ့ အသက္အႏၱရာယ္ေတြ ျဖစ္လာမွာ ေပါ့”ဟု ဆလိုင္းမ်ိဳးထိုက္က မွတ္ခ်က္ျပဳသည္။
တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႔အစည္းအခ်ိဳ႕အပါအဝင္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက အစိုးရႏွင့္ တပ္မေတာ္ကို အပစ္ အခတ္ရပ္စဲေရး ေၾကညာရန္ ေတာင္းဆိုေနၾကေသာ္လည္း ထိုသို႔ျပဳလုပ္ရန္ မလိုအပ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္က ဧၿပီ ၁ ရက္တြင္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။ လက္ရွိတြင္ ရကၡိဳင့္တပ္ေတာ္ (AA) ႏွင့္ ျမန္မာ့တပ္မေတာ္ပစ္ခတ္ေနမႈမ်ားေၾကာင့္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္သူ ေထာင္ခ်ီ စစ္ေဘးေရွာင္ေနရၿပီး လမ္းေၾကာင္းမ်ား ပိတ္ေနသျဖင့္ စားနပ္ရိကၡာ မလံုေလာက္မႈ အခက္အခဲမ်ားလည္း ရွိေန ေၾကာင္း သိရသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-72046

************

၁၃။      ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕တြင္ ပစ္ခတ္မႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြား၊ အရပ္သားမ်ား ဒဏ္ရာရ
April 3, 2020
ရခိုင္ျပည္နယ္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အဝင္ ကစၦပနဒီတံတား အနီးတြင္ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ ညေန ၄ နာရီေက်ာ္အခ်ိန္က ပစ္ခတ္မႈ ထပ္မံ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ အရပ္သားမ်ား ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္း ရရွိသည္။ ထိုသို႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြား သည့္အတြက္ ပိုက္သည္ ရပ္ကြက္မွ အမ်ိဳးသား၂ ဦးႏွင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ တဖက္ကမ္း ပိႏၷဲေခ်ာင္း ေက်းရြာမွ အမ်ိဳးသမီး ၁ ဦး စုစုေပါင္း ၃ ဦး ထိခိုက္ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့ေၾကာင္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ခံ ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးဦးထြန္းဝင္းက ဆို သည္။ ၎က “ဒီေန႔ ညေန ၄ နာရီ မိႏွစ္ ၂၀ ေလာက္ရွိမယ္။ ၿမိဳ႕ဝင္ ကစၦပနဒီ တံတားဘက္က ေပါက္ကြဲသံ တခုၾကားရတယ္။ အဲဒီေနာက္ပိုင္းမွာ ပစ္ခတ္သံေတြ ဆက္တိုက္ ၾကားရတယ္” ဟု ဧရာဝတီသို႔ ေျပာသည္။
တပ္မေတာ္ သတင္းျပန္ၾကားေရး အဖြဲ႕မွ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ယေန႔ ညေန ၅ နာရီ အခ်ိန္ခန္႔က ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ ေပၚတြင္ လံုၿခံဳေရး ေဆာင္ရြက္ၿပီး ျပန္လာေသာ တပ္မေတာ္ စစ္ေၾကာင္းမွာ ကစၦပနဒီ တံတားအတက္တြင္ မသကၤာဖြယ္ရာ အထုတ္တခု ေတြ႔၍ စစ္ေဆးစဉ္ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္စဉ္တခုရွိခဲ့ေၾကာင္းကိုသာ ေျပာဆိုသည္။
ထိုသို႔ မိုင္းေပါက္ကြဲမႈ ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ အဆိုပါ ၿမိဳ႕ဝင္ ကစၦပနဒီတံတား အနီးရွိ လမ္းသြား၊ လမ္းလာမ်ားႏွင့္ အနီးဝန္းက်င္ လက္ဖက္ရည္ဆိုင္မ်ားတြင္ ရွိသည့္ ၿမိဳ႕ခံ ၂၃ ဦးကိုလည္း တပ္မေတာ္သားမ်ားက ဖမ္းဆီးေခၚေဆာင္သြားမႈ ရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္း၌ ျပန္လည္ လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္း ၿမိဳ႕ခံမ်ားထံက သိရသည္။ ၿပီးခဲ့ေသာ ရက္ပိုင္း ဧၿပီလ ၁ ရက္ ညေန ၅ နာရီ ဝန္းက်င္ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕ေပၚတြင္ လက္နက္ႀကီး၊ လက္နက္ ငယ္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္အတြက္ အရပ္သား ၅ ဦး ေသဆံုးၿပီး ၇ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာမ်ား ရရွိခဲ့သည္။
ၿပီးခဲ့ေသာ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ၂၈ ရက္ကလည္း ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕အဝင္၌ တပ္မေတာ္ႏွင့္ ရကၡိဳင္စစ္တပ္ (AA) တို႔ ပစ္ခတ္မႈ ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ၿမိဳ႕ခံ ၄ ဦး ထိခိုက္ ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/03/21998 1.html

*************

၁၄။       ေရတြင္းထဲ မ်က္မွန္ ဆင္းဆယ္ရာမွ ပန္းရံလုပ္သား ၃ ဦးေသဆံုးမႈ ျမဝတီၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ပြား
April 4, 2020

ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္၊ ပတၱျမားမယ္ စက္သုံးဆီ အေရာင္းဆိုင္ဝင္းအတြင္းရွိ ေရတြင္းထဲ သို႕ျပဳတ္က် သည့္ ဝရိန္မ်က္မွန္ကို ဆင္းဆယ္ရာမွ ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္ကာ ပန္းရံလုပ္သား ၃ ဦး ေသဆုံးမႈ ယမန္ ေန႔ ဧၿပီလ ၃ ရက္ေန႔ ည ၆ နာရီ ခန႔္က ျဖစ္ပြားခ့ဲေၾကာင္း သိရသည္။
ျမဝတီ-မယ္ေထာ္သေလးသြားကားလမ္းေဘး ပတၱျမားမယ္ စက္သုံးဆီအေရာင္းဆိုင္ဝင္းအတြင္းရွိ အခ်င္း ၃ ေပ၊ အနက္ ၂၀ ေပ၊ ေရအနက္ ၇ ေပ၊ ကြန္ကရစ္ေခြေရတြင္းထဲ၌ ည ၅ နာရီခြဲအခ်ိန္ခန္႔က လူ ၃ ဦး ေသဆုံးေန ေၾကာင္းသတင္းအရ ၿမိဳ႕နယ္ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး(ယာယီ)ကိုကိုဦး၊ အရန္မီးသတ္ဦးစီး ဦးေအာင္စိုးႏွင့္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ ရဲတပ္ဖြဲဝင္မ်ား၊ လူမႈကယ္ဆယ္ေရး အသင္းမ်ားႏွင့္ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသြားေရာက္ကာ ခ်က္ခ်င္း ကူညီကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ခဲ့ေသာ္လည္း ၃ ဦး စလံုးမွာ ေသဆုံးသြားခ့ဲေၾကာင္း တာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။
အခင္းျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး ဦးကိုကိုဦးက “ၿခံဝင္းခတ္ထားသည့္ သံတိုင္ႏွင့္ေဘးအကာအား ဂေဟေဆာ္စဥ္ မ်က္မွန္က်သြားလို႔ ဆင္းဆယ္ရင္းျဖစ္တာ။ က်တာကေတာ့ ေန႔လည္တည္းကက်တာ၊ အလုပ္ သိမ္းခ်ိန္ေရာက္ေတာ့ သူတို႔ ပစၥည္းကို ျပန္လိုခ်င္လို႔ ဆင္းဆယ္တာ၊ ေရတြင္းထဲမွာက ဆီေငြ႕ေတြနဲ႔ ေအာက္စီဂ်င္ျပတ္ေနတာကို မသိေတာ့ တစ္ေယာက္နဲ႔ တစ္ေယာက္ ဆယ္တင္ဖို႔ႀကိဳးစားၾကရင္း အသက္႐ႈၾကပ္ၿပီး ၃ ဦးစလံုး ေသဆံုးရျခင္းျဖစ္တယ္” ဟု သံုးသပ္ေျပာဆုိသည္။

ထိုသို႔ ေရတြင္းထဲမွ ဆယ္တင္ၿပီး အသက္ မီလိုေဇာျဖင့္ေဆး႐ုံပို႔ေသာ္လည္း သုံးဦးလုံးမွာ ေသဆုံးသြားခ့ဲသည္။ ေသဆုံးသူ မ်ားမွာ ျမဝတီၿမိဳ႕ ေမတၱာေလးၿမိဳင္ေက်းရြာေန ကိုရဲ(ခ) ရဲရင့္ေအာင္ (၂၅) ႏွစ္၊ ကိုထြန္းထြန္း(၄၅)ႏွစ္ႏွင့္ ကိုထြန္းထြန္းႏိုင္ (၄၅)ႏွစ္ တုိ႔ျဖစ္ၾကၿပီး ၎တို႔သည္ အခင္းျဖစ္ေနရာ ျမဝတီၿမိဳ႕အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ ျမဝတီ-မယ္ေထာ္သေလးသြား ကားလမ္း ေဘး ပတၱျမားမယ္ စက္သံုးဆီဆိုင္ဝင္းအတြင္း ကြန္ကရစ္လမ္းႏွင့္ သြပ္ကာ သံတိုင္ၿခံဝင္း ေဆာင္ရြက္သည့္ လုပ္ငန္းခြင္တြင္ အလုပ္လုပ္ေနၾကသူမ်ားျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ အဆိုပါ ျမဝတီၿမိဳ႕ အမွတ္ ၃ ရပ္ကြက္ ပတၱျမားမယ္ စက္သံုး ဆီအေရာင္း ဆိုင္ဝင္းအတြင္း႐ွိ ေရတြင္းထဲတြင္ ပန္ရံ လုပ္သား ၃ ဦးေသဆံုးျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမဝတီၿမိဳ႕မရဲစခန္း၏ ေသမႈေသခင္း အမွတ္စဥ္ ၂၀/၂၀၂၀ ျဖင့္ အမႈ ဖြင့္ၿပီး စစ္ေဆးေဆာင္ရြက္ ေနေၾကာင္း သိရသည္။ http://kicnews.org/2020/04/%e1% 80%b1%e1%80%9b%e1%80%90%e1%80%bc%e1%80%84%e1%80

**************

၁၅။    ကတြ္ခိုင္ -သိနၷီ ၾကား ခရီးသည္ယာဉ္တိမ္းေမွာက္ အမ်ိဳးသား တဦး ပဲြခ်င္းၿပီး ေသဆံုး
April 3, 2020

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ ၃၈ မိုင္ မန္ပိန္း တြင္ ခရီးသည္ယာဉ္ တစီး အရွိန္လြန္ၿပီး တိမ္းေမွာက္မႈျဖစ္ကာ ခရီးသည္ တဦး ေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယေန႔ ဧၿပီလ ၃ ရက္ ညေန ၅ နာရီေက်ာ္တြင္ ကြတ္ခိုင္ မွ သိန္းနီ အဆင္ မန္ပိန္း ေက်းရြာ တြင္ ကားတိမ္းေမွာက္မႈ ျဖစ္ပြားကာ အသက္ ၂၀ အမ်ိဳးသား တဦးေသဆံုးခဲ့ေၾကာင္း သိႏၷိၿမိဳ႕အႏိႈင္းမဲ့ ကုသိုလ္ လူမႈ ကူညီေရးအသင္း က ေျပာသည္။

“ မူဆယ္ဘက္ကေန လာတဲ့ကားပါ။ ခရီးသည္ ၂၇ ဦးပါတယ္။ ခရီးသည္ တဦးကေတာ့ ပြဲခ်င္းၿပီးဆံုးသြားတယ္” ဟု သိနၷီၿမိဳ႕ အႏိႈင္းမဲ့ ကုသိုလ္ လူမႈကူညီေရး အသင္း မွ တာဝန္ရွိသူတဦးက ေျပာသည္။ ကုန္းဆင္းသည့္ေနရာျဖစ္ကာ အရွိန္မထိန္း ႏိုင္သျဖင့္ စားေသာက္ဆိုင္ ဝင္းထဲဝင္သြားၿပီးတိမ္းေမွာက္ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ကိုယ္တိုင္ျမင္ေတြ႕ရသည့္ စိုင္းတူး ေျပာသည္။
ကြတ္ခိုင္ၿမိဳ႕ႏွင့္ သိႏိၷၾကားတြင္ လြန္ခဲ့သည့္ လပိုင္းတြင္လည္း ကားတစီးအရွိန္ေမာင္းသျဖင့္ စားေမးပြဲ သြားေျဖဆိုမည့္ ေက်ာင္းသား တဦး ကားတိုက္ခံၿပီး ပြဲခ်င္းၿပီး ေသဆံုးခဲ့သည္။ https://burmese.shannews.org/archives/15967

**************

၁၆။         ထိုင္းျပန္မ်ားကို CBFQ ျပဳလုပ္ထားျခင္းမွာ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအတြက္ ဟု ဆို
April 4, 2020

ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ေနရပ္ျပန္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ားကို မြန္ျပည္နယ္အစိုးရက Community Base Facilities Quarantine- CBFQ ၁၄ ရက္ၾကာ ျပဳလုပ္ထားျခင္းသည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး၏ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မြန္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ေျပာၾကားသည္။

“ေဆာင္ရြက္ေနတာေတြသည္ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရး အတြက္၊ တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနရတာျဖစ္ပါတယ္၊ မြန္ျပည္နယ္က မဟုတ္လို႔ ဧရာဝတီ ကမို႔လို႔၊ ပဲခူးကမို႔လို႔ ဆိုတာမ်ိဳးမဟုတ္ဘဲ ကြ်န္ေတာ္တို႔က တစ္ႏိုင္ငံလံုး အမ်ိဳးသားက်န္းမာေရးနဲ႔ ေဆာင္ရြက္ေနတာျဖစ္တဲ့ အတြက္ေၾကာင့္ မြန္ျပည္နယ္က ေနစရိတ္၊ စားစရိတ္ေထာက္ပံ့ၿပီး တစ္ႏိုင္ငံလံုးရဲ႕ က်န္းမာေရးအရ ေထာက္ပံ့ေနတာလည္း ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ဦးျမင့္သန္းဝင္းက ဆိုသည္။ ယခုလက္ရွိတြင္ တနသၤာရီ၊ ရန္ကုန္၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္မွ ေနရပ္ျပန္သူ ၅၀ဝ ေက်ာ္ကို ေမာ္လၿမိဳင္ တကၠသိုလ္၌ CBFQ စခန္းကို ၁၄ ရက္ၾကာဖြင့္လွစ္ၿပီး က်န္းမာေရး စစ္ေဆးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးလ်က္ရွိသည္။

သံျဖဴဇရပ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ပငေက်းရြာ အထက္တန္းေက်ာင္း CBFQ စခန္းမွ အမည္မေဖာ္ လိုေသာ ပရဟိတအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္တစ္ဦးက “ေနရာ ျပင္ဆင္ ဖို႔အတြက္ ၿမိဳ႕နယ္ကေပးတာ ၃ သိန္းပဲ၊ က်န္တဲ့ဥစၥာ မေလာက္တဲ့ဥစၥာေတြ က်ေနာ္တို႔ ရပ္ရြာကအလွဴေငြနဲ႔ လည္ပတ္ေနရ တယ္၊ အေကြ်းအေမြးက ကိုယ့္အိမ္ကေန ပို႔ေပးရမယ္လို႔ သူတို႔(ၿမိဳ႕နယ္အာဏာပိုင္) က ေပးစီစဉ္ထားတာ” ဟု ဆိုသည္။

မတ္လ ၃၁ ရက္ေန႔စာရင္းအရ မြန္ျပည္နယ္အတြင္း Community Base Facilities Quarantine စခန္း ၃၇၀ ေက်ာ္တြင္ ေနရပ္ ျပန္သူ ၆ ေထာင္ေက်ာ္ကို Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါအေျခအေန ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရႈၿပီး က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈမ်ား ေဆာင္ရြက္ေပးလ်က္ရွိသည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-72058

*************

၁၇။      Covid -19 ေရာဂါထက္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္မည္ကို ၿမိဳင္ႀကီးငူစစ္ေရွာင္မ်ား ပုိစိုးရိမ္ေန
April 3, 2020

ကရင္ျပည္နယ္၊ လွိႈင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္ရွိ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေရွာင္စခန္းတြင္ ေနထုိင္သည့္ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားသည္ လတ္တေလာ ကမၻာတဝွမ္း ကူးစက္မႈျမန္ဆန္သည့္ Covid -19 ေရာဂါထက္ ဆန္ရိကၡာ ျပတ္လပ္ေတာ့မည့္ အေျခအေျခအေနကို ပုိမုိစုိးရိမ္ ေနရေၾကာင္း စခန္းတာဝန္ရွိသူမ်ားက ေျပာသည္။ စခန္းရွိ လူထုအတြက္ အစိုးရမွ ေထာက္ပ့ံေပးထားသည့္ ဆန္မ်ားသည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ အရက္၂၀ စာသာ က်န္ရွိတာေၾကာင့္ ဧၿပီလ တစ္လလံုးစာအတြက္ ဆန္မေလာက္ေတာ့သလို အလွဴရွင္ မရွိပါက စခန္းရွိ မိသားစုမ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားစြာ ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္ဟု ၿမိဳင္ႀကီးငူရွိ ေအးလင္းျမတ္ရွင္စခန္းမွ တာဝန္ရွိသူတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ေစာေရႊထြန္းက ေကအိုင္စီသို႔ ယခုလိုေျပာသည္။
အျပင္သို႔ ေန႔စားအလုပ္ထြက္လုပ္ၾကသည့္ စခန္းရွိ မိသားစုဝင္မ်ားသည္ လက္ရွိ Covid19 ေရာဂါ အေျခ အေနေၾကာင့္ မိသားစုရွိရာစခန္းတြင္ ျပန္လာေနထိုင္သူမ်ားလာသည့္အတြက္ စခန္းအတြင္းရွိ လူဦးေရမွာ ယခင္ထက္မ်ားလာကာ လက္ရွိ လူဦးေရ ၈,၀၀၀ ေက်ာ္အထိ ရွိလာသည္ဟု စခန္း၏ စာရင္းအရ သိရသည္။
စခန္းရွိလူထုအတြက္ အေျခခံစားနပ္ရိကၡာႏွင့္ပတ္သက္၍ ကရင္ျပည္နယ္ မဲဆႏၵနယ္ အမွတ္(၄ ) အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္ စားလွယ္ နန္းမိုးမိုးေထြးက “ ၿပီးခဲ့တဲ့ ၁ လကေက်ာ္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးလာတုန္းက သူတို႔ အတြက္ရိကၡာဆန္ဝယ္ဖို႔အတြက္ ဆရာေတာ္ဆီမွာ ပိုက္ဆံလႉတာေတြလည္း ရွိတာေပါ့ေနာ္။ ရိကၡာအတြက္ ကေတာ့ အဲေလာက္အထိေတာ့ စိုးရိမ္စရာမရွိပါဘူး။ သူတို႔အတြက္ဆန္ေတြကေတာ့ ၿမိဳ႕နယ္မွာ အၿမဲတမ္း ရံပံုေငြထားထားပါတယ္။ ၿမိဳ႕နယ္မွာမရွိရင္ေတာင္မွ ျပည္နယ္နဲ႔ခ်ိတ္ၿပီး ေတာ့ျပည္နယ္အစိုးရက သူတို႔ အတြက္ ၾကည့္ေပးေနတာပါပဲ”ဟု ေကအိုင္စီသို႔ ေျပာသည္။
လြန္ခဲ့သည့္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္က တပ္မေတာ္၊ နယ္ျခားေစာင့္တပ္ (BGF) ပူးေပါင္းတပ္ႏွင့္ တုိးတက္ေသာ ဗုဒၶဘာသာ ကရင္အမ်ဳိးသားတပ္မေတာ္ ( ခဲြထြက္ ဒီေကဘီေအအဖဲြ႔)တုိ႔ၾကား ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တုိက္ပဲြေၾကာင့္ ထြက္ ေျပးတိမ္းေရွာင္လာသူ စစ္ေရွာင္ျပည္သူမ်ားကို ခုိလႈံေနထုိင္ရန္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ စစ္ေရွာင္စခန္းကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ စစ္ေရွာင္စခန္းကို ၄ ႏွစ္ေက်ာ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္ထားၿပီျဖစ္ကာ ေျမျမွဳပ္မိုင္းအႏၱရာယ္ေၾကာင့္ စစ္ေရွာင္ ျပည္သူမ်ားမွာ ယခုအခ်ိန္ထိ ေနရပ္မျပန္ ႏုိင္ၾကေသးသလုိ ၎စခန္းကို ပိတ္သိမ္းသြားရန္ အစိုးရ ဘက္မွ အစီအစဥ္ရွိထားေၾကာင္းလည္း သိရသည္။ http://kicn ews.org/2020/04/covid19%e1%80%b1%e1%80%9b%e1%80%a c%e1%80%82%e1%80%ab%e1%80%9

**************

၁၈။       ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း ဂြၿမိဳ႕ အေျခစိုက္ တပ္ရင္းအား AA ပစ္ခတ္ဟု ဆို
April 4, 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္း၊ ဂြၿမိဳ႕နယ္ အေျခစိုက္ တပ္မေတာ္ တပ္ရင္းတခုကို မေန႔က ဧၿပီလ ၃ ရက္ ညပိုင္းတြင္ ရကၡိဳင့္ တပ္မေတာ္ (AA) က လာေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ပစ္ခတ္ တိုက္ခိုက္သျဖင့္ တိုက္ပြဲ နာရီဝက္နီးပါး ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း ထိခိုက္ က်ဆံုးမႈမရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္မွ ေျပာေရးဆိုခြင့္ရွိသူ ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။ “ညက မေန႔က ၇ နာရီခြဲ ေလာက္မွာ ဂြ မွာရွိတဲ့ တပ္ရင္းတရင္းကို ေဘးကေနၿပီးေတာ့ လာေရာက္ ေႏွာက္ယွက္ပစ္ခတ္တာရွိတယ္။ တပ္ကေနၿပီး

ေတာ့လည္း ျပန္လည္ပစ္ခတ္ခဲ့တယ္။ က်ေနာ္တို႕ဆီက ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရရွိမႈေတာ့ မရွိပါဘူး။ ဒီမနက္ လာေရာက္ပစ္ခတ္ခဲ့တဲ့ ေနရာကို လံုၿခံဳေရးအရ ရွင္းလင္းေဆာင္ရြက္ေနဆဲပဲ ျဖစ္တယ္”ဟု ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။
ရခိုင္ျပည္နယ္ေတာင္ပိုင္းေဒသသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းသည့္ ေဒသတခုျဖစ္ၿပီး ဂြၿမိဳ႕နယ္သည္လည္း ေရလုပ္ငန္း၊ စိုက္ပ်ိဳး ေမြးျမဴေရး လုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ မည္သည့္ ပဋိပကၡမွ မရွိသည့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားအမ်ားစု ေနထိုင္ျပီး ဧရာဝတီတိုင္းႏွင့္ ဆက္စပ္ ေနသည့္ ေနရာတခု ျဖစ္သည္။ ယင္းတိုက္ပြဲေၾကာင့္ တပ္မေတာ္ဘက္မွ အေဆာက္အဦမ်ားလည္း ထိခိုက္မႈ မရွိေသာ္လည္း ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရခိုင္ေတာင္ပိုင္း ေဒသတြင္ပါ လက္နက္ကိုင္တိုက္ပြဲမ်ားထဲသို႕ ပါဝင္လာေအာင္ နယ္ေျမခ်ဲ႕ လာသည့္ သေဘာဟု သံုးသပ္ေၾကာင္း၊ AA သည္ ရခိုင္ ေတာင္ပိုင္းတြင္လည္း ၎တို႔၏ အမာခံမ်ားကို ေမြးျမဴထားၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္ ေဇာ္မင္းထြန္းက ေျပာသည္။
ယခု ဂြေဒသတိုက္ပြဲ သတင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ AA ဘက္သို႔ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းရန္မွာ ဧရာဝတီ အေနျဖင့္ ဥပေဒအရ ဆက္သြယ္ရန္ အခက္အခဲ ရွိေနျခင္းေၾကာင့္ ဆက္သြယ္ ေမးျမန္းႏိုင္ျခင္း မရွိေသးပါ။ သို႔ေသာ္ ဂြေဒသခံတခ်ိဳ႕ကို ဧရာဝတီက ဆက္သြယ္ၾကည့္ရာ ၿပီးခဲ့သည့္ လပိုင္းကလည္း ဂြၿမိဳ႕ အနီးရွိ ယင္းတပ္မေတာ္ တပ္ရင္းအနီးတြင္ ဒရုန္းယာဉ္မ်ား ပ်ံဝဲ လာ သည္ဟုဆိုကာ တပ္မေတာ္က ေသနတ္ျဖင့္ ပစ္သည့္အသံမ်ား ၾကားခဲ့ဖူးေၾကာင္း၊ သိ႔ုေသာ္ မေန႔က ညပိုင္းကမူ လက္နက္ ငယ္၊ လက္နက္အလတ္ အသံမ်ားပင္ ၾကားလာရသျဖင့္ ၿမိဳ႕လူထုမွာ စိုးရိမ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရသည္။
AA သည္ တပ္ဖြဲ႔ဝင္ အင္အား ၁ ေသာင္း ဝန္းက်င္ ရွိလာၿပီဟု စစ္ေရးသံုးသပ္သူမ်ားက ခန္႔မွန္းလာေနၾကၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေျမာက္ပိုင္း၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝေဒသတို႔တြင္ ေျခကုတ္ယူ၍ ၂၀၁၈ ႏိုဝင္ဘာလမွ စတင္ၿပီး တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ခိုက္လာ သည္။ ထိုအခ်ိန္မွ စတင္ကာ ႏွစ္ဘက္တိုက္ပြဲမ်ား ျပင္းထန္စြာ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတို႔ တြင္ စစ္ေဘးေရွာင္အေရအတြက္မွာ သိန္းခ်ီရွိကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာလည္း ထြက္ေျပးေနၾကရၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ေတာင္ပိုင္းတြင္မူ မေန႕က နာရီဝက္နီးပါး ပစ္ခတ္မႈ စတင္လာျခင္း ျဖစ္သည္။ https://burma.irrawaddy.com/news /2020/04/04/220003.html

************

၁၉။       Semi-Lockdown ခ်ခ်ိန္ အခက္ႀကံဳက အခ်ိန္မေရြး အကူအညီေပးမည္ဟု ကရင္ဝန္ႀကီးေျပာ
April 4, 2020
ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား အေနျဖင့္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ အသြားအလာ ကန္႔ သတ္ (Semi-Lockdown) ခ်ထားခ်ိန္တြင္ အခက္အခဲတစ္စံုတစ္ရာ ႀကံဳေတြ႔ရပါက အခ်ိန္မေရြး အကူအညီ ေပးသြားမည္ဟု ရန္ကုန္တုိင္း ေဒသႀကီး ကရင္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးေရးရာဝန္ႀကီး ေနာ္ပန္းသဥၨာမ်ိဳးက ေကအုိင္စီသို႔ ဧၿပီ ၄ ရက္ေန႔တြင္ ေျပာသည္။

ဝန္ႀကီးက “တကယ္လို႔မ်ားရန္ကုန္မွာ ဒီ ၁၀ ရက္ကေန ၁၉ ရက္ထိ semi-lockdown လို႔ ေျပာလို႔ ရတယ္။ lockdown အေျခ အေနသြားလို႔ သူတုိ႔မွာ တစ္ခုခု ေန႔ေရးညတာ အခက္အခဲေပၚေပါက္ခဲ့လို႔ရွိရင္ သက္္ဆုိင္ ရာစာယဥ္ေတြကို ဖုန္းဆက္ လိုက္ေပါ့ေနာ္။ အစိုးရအေနနဲ႔ က်မကိုယ္တုိင္ လုိက္ၿပီးေတာ့ ေျဖရွင္းေပးတာမ်ိဳး။ လုိက္ေဆာင္ရြက္ေပးတာမ်ိဳး လုပ္ေပးဖုိ႔ပါ”ဟု ေျပာသည္။

“ဥပမာ-ညေရးညတာ ထြက္လို႔ မရဘူးေျပာတဲ့ အခ်ိန္မွာ တစ္စံုတစ္ဦး၊ တစ္ေယာက္ေယာက္က ေသေရးရွင္ေရးျဖစ္တာ မ်ိဳးတို႔ ဒါမ်ိဳးေလးေတြေပါ့ေနာ္။ ရြာတစ္ရြာမွာကူးစက္ပ်ံ႕ႏ႔ွံတာမ်ိဳး ျဖစ္ခဲ့မယ္ဆိုလို႔ ရွိရင္လည္း က်မဆီ အေၾကာင္းၾကားေပါ့ ေနာ္။ မေၾကာက္မရြံ႕နဲ႔ က်မလိုက္လုပ္ေပးဖုိ႔ အစီအစဥ္ရွိတယ္ေပါ့ေနာ္။ မစခင္အ တည္းက ႀကိဳတပ္လွန္႔ၿပီးေတာ့ မွာစရာရွိ တာမွာထားလုိက္တာပါ။ ၂၄ နာရီလံုး လုပ္ေပးႏုိင္ဖုိ႔ က်မျပင္ ဆင္ထားတယ္” ဟု ဝန္ႀကီးက ဆက္ေျပာသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ COVID-19 ကူးစက္ခံရသူ ဧၿပီ ၃ ရက္ထိ ၂၀ ဦး ရွိၿပီး ျဖစ္သလို အစိုးရက ဗုိင္းရက္စ္ ကူးစက္မႈ ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ရန္ကုန္တြင္

မျဖစ္မေနကိစၥရပ္မ်ားမွအပ အသြားအလာကန္႔သတ္မႈ ဧၿပီ ၁၀ ရက္မွ ၁၉ ရက္ေန႔ထိ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သလို ျပည္သူ မ်ား ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ တုိက္တြန္းထားသည္။ http://kicnews.org/2020/04/semi-lockdown-%e1%80%81%e1 %80% ba%e1%80% 81%e1%80%ba%e1%80%ad%e1%80%94%e1%80%b9

*************

၂၀။      ေက်ာက္မဲ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ လက္ပစ္ဗံုးေတြ႕
April 4, 2020

သွ်မ္းျပည္ ေျမာက္ပိုင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ ေဝဠဳဝန္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းတြင္ ယေန႕(ဧၿပီ ၄) ရက္ မနက္ ၁၀ နာရီခြဲက လက္ပစ္ဗံုး တလံုး ေတြ႔ရွိခဲ့ေၾကာင္းသတင္းရရွိသည္။
အဆိုပါ လက္ပစ္ဗံုးသည္ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ရွိ ရက္ကြက္ (၈) ေဝဠဳဝန္ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းဝန္းအတြင္း သန္႕ရွင္းေရး လုပ္ေနစဉ္ ေတြ႔ရွိေၾကာင္း၊ မည္သည့္ အဖြဲ႔အစည္းမွ လာေရာက္ ပစ္ထားသည္ကို မသိရွိေၾကာင္း ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အမွတ္(၁) စိုင္းထြန္းဝင္း က သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္ သို႕ ေျပာသည္။ “ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္း ထဲမွာ လက္ပစ္ဗံုးေတြ႔ တယ္။ ဘယ္အဖြဲ႔ဆိုတာ မသိဘူး။ အရင္က အဲ့ေနရာမွာ မူးယစ္ေဆး သံုးစြဲသူေတြ အျမဲသြားတတ္တယ္” ဟု စိုင္းထြန္းဝင္း က ဆိုသည္။

ထို လက္ပစ္ဗံုး ေတြ႔ရွိသည့္ ဘုန္းႀကီးေက်ာင္းအနီးတြင္ ျပည္ပမွ ျပန္လာသည့္ ျပည္သူမ်ားကို ၁၄ ရက္ေစာင့္ၾကည့္သည့္ေန ရာရွိသည္ဟုသိရသည္။ “ အဲ့ေနရာမွာ သန္႔ရွင္းေရး သြားလုပ္ေတာ့ လက္ပစ္ဗံုးက အိတ္တလံုးထဲမွာ ထည့္ထားတယ္။ အဲဒီ အိတ္ကို သြန္ၾကည့္ေတာ့ လက္ပစ္ဗံုးတလံုး။ ေတြ႔ေတြ႔ခ်င္း လွန္႔သြားတယ္” ဟု ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္ ဦးဇင္း တပါးက ေျပာ သည္။ ဆက္လက္ၿပီး ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕ ရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တာဝန္ရွိသူ တဦး က “ က်ေနာ္ စိစစ္ေနဆဲပါ။ ဘယ္ အဖြဲ႔က လာတဲ့ လက္ပစ္ ဗံုးလည္းဆိုတာ စစ္ေဆးေနဆဲပါ”ဟု သွ်မ္းသံေတာ္ဆင့္သို႔ ေျပာသည္။ ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုင္းရင္းသားလက္နက္ ကိုင္မ်ား၊ အစိုးရတပ္မေတာ္မ်ားႏွင့္ ျပည္သူ႕စစ္မ်ား လႈပ္ရွားသည့္ေနရာ ေဒသတခုျဖစ္သည္။ https://burmese.shann ews.org/archives/15980

*************

၂၁။      ဝါးေရွာင္ေက်းရြာလမ္းမွ ဖရဲတင္ကုန္ကားမ်ားျဖတ္သန္းမွုကို ေဒသခံမ်ား စိုးရိမ္
April 4, 2020

ဝိုင္းေမာ္ၿမိဳ႕နယ္ ဝါးေရွာင္ေက်းရြာတြင္ ရပ္ကြက္လမ္းမွ ဖရဲသီး ကုန္တင္ကားႀကီးမ်ားကို ျဖတ္သန္းခြင့္ေပးလိုက္ေသာေၾကာင့္ ေဒသခံမ်ားက စိုးရိမ္ေနၾကသည္။ ဖရဲခင္းတြင္ အလုပ္လုပ္ေနသူမ်ားတြင္ တ႐ုတ္နိုင္ငံသားမ်ားလည္း ပါဝင္ေနသျဖင့္ Covid-19 ကူးစက္ေရာဂါကို စိုးရိမ္ကာ ကန႔္ကြက္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္ဟု ေဒသခံတစ္ဦးေျပာသည္။

“က်ေနာ္တို႔ရဲ့ ရပ္ကြက္အတြင္း အသုံးျပဳေနတဲ့ လူသြားလမ္းကို ကုန္တင္ကားႀကီးေတြကို မသြားေစခ်င္ဘူး။ ၿပီးရင္ အခုခ်ိန္မွာ ေတာ့ အားလုံးသိတဲ့အတိုင္း ကိုရိုနာဗိုင္းရစ္ ျဖစ္ပြားေနတဲ့ အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒီအခ်ိန္မွာ အင္မတန္မွ အသြားအလာ ေတြကို အင္မတန္မွ ၾကပ္မတ္ေပးရမယ့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္တယ္။ အခု ဖရဲလုပ္ငန္းလုပ္တဲ့ လူေတြကလည္း တ႐ုတ္ေတြမ်ား တယ္။ ဒါေၾကာင့္ ေက်းရြာအတြင္း ျဖတ္သြား ျဖတ္လာ မလုပ္ေစခ်င္ဘူး” ဟု ဝါေရွာင္ေဒသခံ ဦးဆန္ပန႔္ ေျပာသည္။ ရြာလမ္းမွ ကုန္တင္ကားျဖတ္သန္းခြင့္မေပးရန္ ေက်းရြာ ေဒသခံမ်ား မတ္လ ၂၉ရက္ေန႔ ရပ္ကြက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးထံသို႔ စာတင္ျပ ေတာင္း ဆိုမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့သည္ဟု ေျပာသည္။

“အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးအဖြဲ႕ အေနနဲ႔ ေက်းရြာလမ္းကို အသုံးျပဳခြင့္ေပးတာက အဓိကေတာ့ ေက်းရြာဖြံ႔ၿဖိဳးဖို႔အတြက္လည္းပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေဒသခံေတြအေနနဲ႔ သြားလာေရး အခက္အခဲေတြအဆင္ေျပေစဖို႔ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြ အဆင္ေျပ သြားမယ္။ ေနာက္ အခုက ကုမၸဏီအေနနဲ႔ အသီးေကာက္ခ်ိန္တန္ေနၿပီျဖစ္တယ္။ ေန႔ခ်င္းညခ်င္း ေကာက္ရေတာ့မယ္ျဖစ္ တယ္။ ဒါက ရည္ရြယ္ခ်က္ေတြေပါ့” ဟု ဝါေရွာင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးရွေမြလ ေျပာသည္။
ကုမၸဏီအေနျဖင့္ အသီးေကာက္ခ်ိန္ တစ္စုံတစ္ခုႏွစ္နာမွုမရွိေအာင္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားကို လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သေဘာတူခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ နန႔္ခမ္းကုမၸဏီ၏ ဖရဲစိုက္ခင္းမွာ ေက်းရြာ၏အနီးတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားျခင္းေၾကာင့္ ၎ လူသြား လမ္း လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုျဖင့္သာ သြား၍ရႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ https://burmese.kachinnews.com/2020/04/04/%e 1%80%9d%e1% 80%ab%e1%80%b8%e1%80%9b%e1

**************

၂၂။          လိႊဳင္ေကာ္ေစ်းမ်ား ဖငြ့္လွစ္ရက္ ေလ်ာ့ခ်
April 4, 2020

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ကူးစက္မႈကာကြယ္ေသာအားျဖင့္ ကယားျပည္နယ္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ေန႕စဉ္ ဖြင့္ေနသည့္ ေဈးမ်ားကို တစ္ပတ္သံုးရက္သာ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ရန္ ဧၿပီ ၁ ရက္ေန႔ကစ၍ ကယားျပည္နယ္အစိုးရက ဆံုးျဖတ္လိုက္သလို က်န္ရက္မ်ား တြင္လည္း ေဈးအတြင္း ေဆးဖ်န္းျခင္မ်ား ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔က ျပဳလုပ္ေနသည္။
“အခုျပန္႔ႏွံ႔ေနတဲ့ COVID–19 ကိစၥနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး လူေတြ အသြားအလာမ်ားတဲ့ ေဈးေတြအေပၚမွာ ႀကိဳတင္ကာကြယ္တဲ့ အေနနဲ႕ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမယ့္ အစီအဉ္ ရွိတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ေဈးေတြကို တနလၤာ၊ ဗုဒၶဟူ၊ စေနေန႔ကိုပဲ ေဈးဖြင့္ရက္အျဖစ္ သတ္မွတ္ၿပီးေတာ့ က်န္ရက္ေတြမွာ ေနစဉ္ ပိုးသတ္ေဆးျဖန္းမွာ ျဖစ္ပါတယ္”လို႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႔ ဦးေဆာင္အရာရွိ ဦးသန္းထြန္းက သတင္းေထာက္မ်ားကို ယမန္ေန႔က ေျပာသည္။ အလားတူ ယေန႔ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ေဒါဥခူ ရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ေဒါဥခူ မနက္ေဈးကိုလည္း တပတ္မွာ သံုးရက္သာဖြင့္ဖို႔ ၿမိဳ႕နယ္ စည္ပင္သာယာေရးအဖြဲ႕က ေဈးေရာင္း ေနသူမ်ားကို လာေရာက္ေျပာၾကားသည္။ ေဒါဥေဈးသည္ ဝက္သား၊ ငါး၊ ၾကက္ႏွင့္ ဟင္း သီးဟင္းရြက္တို႕ကိုသာ ေရာင္းခ် ေပးေနသည့္ မနက္ေဈး ကေလးျဖစ္ၿပီး ဆိုင္ခန္း ၁၀ ခန္း ေလာက္သာ ရွိသည္။
ထို႔အျပင္ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ေနေသာ စာေသာက္ဆိုင္၊ ထမင္းဆိုင္၊ မုန္႔ဟင္းခါးဆိုင္၊ လၻက္ရည္ဆိုင္၊ အေဖ်ာ္ ယမကာဆိုင္ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ား ေရာင္းခ်လွ်က္ရွိေသာ ဆိုင္ရွင္မ်ား အေနျဖင့္ COVID- 19 ကာကြယ္ေရး အေနျဖင့္ ဆိုင္ထိုင္စနစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ေရာင္းခ်ျခင္းမျပဳဘဲ ပါဆယ္စနစ္ျဖင့္သာ ေရာင္းခ်ေပးရန္ စည္ပင္အဖြဲ႕က ေမတၱာရပ္ခံထားသည္။ ႏွစ္ထပ္ဈး အနီးတြင္ မနက္ပိုင္း ဆန္ေခါက္ဆြဲေရာင္းေနသည့္ ေဈးသည္ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးကေတာ့ ဒီေရာဂါေၾကာင့္ အခု ရက္ပိုင္း ေရာင္းအားက်လာၿပီး ဒီလို ရက္ၾကာလာရင္အရံႈးေပၚႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာသည္။ http://www.mizzimaburmese.co m/article/68599

**************

၂၃။          ၂၀၂၀ ပထမသံုးလအတြင္း KNU ႏွင့္ တပ္မေတာ္ တိုက္ပြဲ အႀကိမ္ ၆၀ နီးပါး ျဖစ္ပြား
April 02, 2020

ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး KNU တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမတြင္ ယခု ၂၀၂၀ ျပည့္နွစ္ ပထမ သံုးလအတြင္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲေပါင္း ၅၉ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ႏွစ္ဘက္ က်ဆံုးမႈမ်ား ရွိခဲ့သည္ဟု KNU ဗဟိုက ထုတ္ျပန္သည္။ KNU ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ တြင္ ယင္းကာလအတြင္း တပ္မေတာ္၏ လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ “ျမန္မာစစ္တပ္သည္ စည္းမ်ဉ္းစည္းကမ္းမ်ားကိုခ်ိဳးေဖာက္ၿပီး သတ္မွတ္ထားေသာ ေနရာကို ေက်ာ္၍ လႈပ္ရွားမႈမ်ားျပဳေသာေၾကာင့္ ကရင္လြတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္ တပ္မဟာ ၅ ႏွင့္ ပစ္ခတ္မႈမ်ားျဖစ္ပြားကာ (၃) လ အတြင္း ( ၅၉ ) ႀကိမ္ရွိခဲ့သည္” ဟု ေဖာ္ျပထားသည္။

KNU တပ္မဟာ ၅ နယ္ေျမ ကရင္ျပည္နယ္ ဖာပြန္ၿမိဳ႕နယ္(မူေၾတာ္ခရိုင္)တြင္ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ တိုက္ပြဲမ်ားအတြင္း ႏွစ္ဖက္ ထိခိုက္က်ဆံုးမႈမ်ားလည္း ရွိသည္ဟု မတ္လ ၃၁ ရက္ KNU ဗဟို၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္က ဆိုသည္။ ၎တို႔ ရရွိထားသည့္ စာရင္းအရ တပ္မေတာ္မွ (၂၇) ဦး က်ဆံုးၿပီး (၁၂) ဦး ဒဏ္ရာရရွိကာ ကရင္အမ်ိဳးသား လြတ္ေျမာက္ေရး တပ္မေတာ္ဘက္မွ (၁) ဦး က်ဆံုးၿပီး (၃) ဦး ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္ ဟု KNU က ဆိုသည္။

ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ “ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကားလမ္းေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ရေသာ ျပည္သူလူထုမ်ားမွာ လူေသာၿမိဳ႕နယ္တြင္ အိမ္ေထာင္စု ( ၅၁ )စုရွိၿပီး လူဦး (၃၆၇)ေယာက္ရွိသည္။ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ၿပီး ေနရပ္ေဒသသို႕ ျပန္လည္ေနထိုင္ေနေသာ္လည္း စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႔မႈႏွင့္ ေနထိုင္ရေသာ အိမ္ေထာင္စု ( ၉၆ )စု ရွိကာ လူဦးေရ( ၇၂၅) ေယာက္ရွိသည္။ ထို႔ျပင္ စိုးရိမ္ပူပန္ၿပီး ေၾကာက္လန္႔မႈႏွင့္သာ ေနထိုင္ရေသာ အိမ္ေထာင္စု ( ၂၀၁) စုရွိၿပီး လူဦးေရ (၁၇၀၇) ေယာက္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မူေၾတာ္ခရိုင္ တပ္မဟာ ၅ အတြင္းရွိ ေက်းရြာေပါင္း (၃၀)ရြာ မွ လူဦးေရေပါင္း (၂၇၉၉ ) ေယာက္ တို႕သည္ ျမန္မာစစ္တပ္၏ ကားလမ္း ေဖာက္လုပ္မႈေၾကာင့္ စိုးရိမ္ေၾကာက္လန္႕မႈမ်ားျဖင့္ ေနထိုင္ခဲ့ရၿပီး အခက္အခဲ အမ်ိဳးမ်ိဳး ႏွင့္ ရင္ဆိုင္ခဲ့ ရပါသည္” ဟု ေဖာ္ျပပါရွိ္သည္။

KNU သည္ ၂၀၁၅ ေအာက္တိုဘာလလယ္တြင္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အပစ္ရပ္စာခ်ဳပ္ NCA ကို အျခားေသာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ ကိုင္ ၇ ဖြဲ႔ႏွင့္အတူ လက္မွတ္ေရးထိုးထားေသာ္လည္း တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုက္ပြဲဆက္လက္ျဖစ္ပြားေနဆဲ ျဖစ္သည္။ https:// www.bnionline.net/mm/news-72024

*************

၂၄။     လိြဳင္ေကာ္တြင္ ကယားရိုးရာ တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ အက်ဉ္းခ်ံဳးက်င္းပ

           April 5, 2020

ကယားရိုးရာ ေက့ထွ်ိဳးဘိုး (ေခၚ) တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ကို ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕ ခ်ိကယ္တိုက္နယ္၊ နမ့္ကြတ္ ရပ္ကြက္ မွာ ဒီကေန႔မနက္က အက်ဉ္းခ်ံဳး က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါတယ္။ ခ်ိကယ္တိုက္နယ္အတြင္းမွာ ေက်းရြာေပါင္း ၉ ရြာရွိၿပီး တိုက္နယ္ပြဲ အေနနဲ႔ က်င္းပရင္ လူေထာင္ခ်ီ တက္ေရာက္မွာျဖစ္ေပမယ့္ ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး က်န္းမာေရးဌာနရဲ႕လမ္းညႊန္ခ်က္နဲ႔ အညီ အက်ဉ္းခ်ံဳးသာ က်င္းပတာလို႔ ပြဲေတာ္ဦးေဆာင္က်င္းပသူ ဦးမီရယ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။
“ပထမတုန္းကက်ေတာ့ က်ေနာ္တို႔ ခ်ိကယ္တိုက္နယ္အဆင့္ဆိုေတာ့ အနည္းဆံုး ရြာ ၁၀ ရြာေလာက္ေတာ့ လာၾကမယ္။ အခုက အက်ဉ္းခ်ံဳးၿပီးေတာ့မွ က်ေနာ္တို႔ က်န္းမာေရးဦးစီးဌာနရဲ့ လမ္းညြန္ခ်က္နဲ႔အညီ ေရာဂါကို တဖက္ကလည္း တားဆီးႏိုင္ ေအာင္၊ တဖက္ကလည္း ရိုးရာအစဉ္အလာ မပ်က္လုပ္ႏိုင္ေအာင္ေပါ့။ လူအနည္းဆံုး ေလး ငါးရာ ရွိမယ့္ေနရာမွာ အခု ေလး ငါးဆယ္ေတာင္ မရွိဘူး။”ႏွစ္စဉ္ တံခြန္တိုင္ခုတ္တာေတြ၊ ရိုးရာအကကတာ၊ ေဈးေရာင္းပြဲေတြနဲ႔အတူ စည္ကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပေလ့ရွိေပမယ့္ ဒီႏွစ္မွာေတာ့ တံခြန္တိုင္ခုတ္တာကို မျပဳလုပ္ေတာ့ဘဲ စိုက္ထူထားၿပီးသား တံခြန္တိုင္အေဟာင္းကို ျပန္လည္ျပဳျပင္ၿပီး ပူေဇာ္ခဲ့တယ္လို႔ ဦးမီရယ္ျမင့္ေမာင္က ေျပာပါတယ္။
“က်ေနာ္တို႔ မျဖစ္မေန ရိုးရာအစဉ္အလာမပ်က္ လုပ္ကိုလုပ္ရမယ္လို႔ေတာ့ ဦးေလးတို႔က ဆံုးျဖတ္ထားတယ္။ ဒါေပမဲ့ က်န္းမာေရးလမ္းညြန္ခ်က္နဲ႔အညီ လက္ေတြေဆးတာတို႔ ဘာတို႔တာ့ လုပ္ပါတယ္။ က်ေနာ္တို႔ရိုးရာပြဲေတာ္ကို သမီးတို႔ ေတြ႔တဲ့ အတိုင္းပဲ တံခြန္တိုင္ကိုလည္းပဲ က်ေနာ္တို႔က အသစ္ခုတ္မယ့္အစား အေဟာင္းကိုပဲ ျပင္ဆင္မြမ္းမံၿပီးေတာ့မွ လွဴတယ္၊ ဒါန္း တယ္။ ဧည့္သည္ကိုေတာ့ မဖိတ္ေတာ့ဘူးေပါ့ေလ။ တံခြန္တိုင္ကိုလည္း ပူေဇာ္ပသမယ္ေပါ့။ ေန႔လယ္က်ရင္ ဝက္ကေလး တေကာင္နဲ႔ လုပ္ဦးမယ္။ ဒါကလည္း လူ ဆယ့္ေလး ငါးေယာက္၊ နတ္ဆရာေတြ ဘာေတြနဲ႔ က်ေနာ္တို႔ ျဖစ္ေအာင္ေတာ့

လုပ္သြားမွာေပါ့ေလ။”ဒီပြဲကို မက်င္းပဘဲ ရက္ေရႊ႕ဆိုင္းထားဖို႔ အာဏာပိုင္ေတြက ေျပာဆိုလာတာ ရွိေပမယ့္ ေနာက္လမွ ေရႊ႕ဆိုင္းရင္ ရိုးရာအရ ဆန္႔က်င္သလိုျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီလအတြင္းမွာပဲ နတ္ဆရာေတြနဲ႔ ျပဳလုပ္ရတာလို႔လည္း ေျပာပါတယ္။

ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ေၾကာင့္ ၆၂ ႀကိမ္ေျမာက္ ကယားျပည္နယ္လံုးဆိုင္ရာ စုေပါင္း ေက့ထွ်ိဳးဘိုး (ေခၚ) တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ကို ဒီးေမာ့ဆိုၿမိဳ႕နယ္ ဖဲလ်ားေက်းရြာမွာ မတ္လ ၂၈ ရက္ေန႔က အက်ဉ္းခ်ံဳး က်င္းပျပဳလုပ္သြားခဲ့ပါတယ္။ ကယားရိုးရာ ေက့ထွ်ိဳးဘို (ေခၚ) တံခြန္တိုင္ပြဲေတာ္ကို မိုးေလဝသ မွန္ကန္ေစဖို႔၊ ဆန္ေရစပါးနဲ႔ ေကာက္ပဲသီးႏွံ ျဖစ္ထြန္း ေအာင္ျမင္ေစဖို႔၊ သေဘာဝ ေဘးအႏၱရာယ္နဲ႔ ေရာဂါဘယ ကင္းေဝးေစဖို႔၊ တိုင္းျပည္ေအးခ်မ္း သာယာၿပီးကမၻာသူ/သားမ်ား ၿငိမ္းခ်မ္းေပ်ာ္ရႊင္စြာ ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ ရည္ရြယ္က်င္းပတာ ျဖစ္ပါတယ္။ http://burmese.dvb.no/archives/380476

*************

၂၅။         ဖားကန္႔တငြ္ ေရမဆေးေက်ာက္ ရွာသူ ၁ ဦး ေက်ာက္တံုးထိမွန္ ေသဆံုး
April 5, 2020

ကခ်င္ျပည္နယ္ ဖားကန္႔ၿမိဳ႕နယ္ စြန္႔ပစ္ေျမစာပံုမွာ ဧၿပီလ ၄ ရက္မနက္ပိုင္းက ေရမေဆး ေက်ာက္ရွာသူတဦး ေက်ာက္တံုး ထိမွန္ ေသဆံုးခဲ့တယ္လို႔ ဖားကန္႔ရဲစခန္းက သိရပါတယ္။
ဆိပ္မူေက်းရြာအုပ္စု ေအာက္မက္လင္ေခ်ာင္ေက်းရြာအနီး ေပ ၂၀ဝ ေလာက္ျမင့္တဲ့ ေျမစာပံုက ေက်ာက္တံုးႀကီး ျပဳတ္က်ခဲ့ တာေၾကာင့္ အဲဒီေအာက္မွာ ေရမေဆးေက်ာက္ရွာတဲ့ အသက္ ၄၀ အရြယ္ ဦးဝင္းေမာင္ကို ထိမွန္ခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

ေက်ာက္တံုးထိတဲ့ ဒဏ္ေၾကာင့္ ဦးဝင္းေမာင္ဟာ ဦးေခါင္းေနာက္ေစ့ေပါက္ၿပဲ၊ ေျခႏွစ္ေခ်ာင္းက်ိဳး ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ ေနရာမွာ ေသဆံုးခဲ့တာပါ။ ေသဆံုးသူကို မမံုေက်းရြာ လူမႈကူညီေရးအသင္းယာဉ္နဲ႔ ဖားကန္႔ျပည္သူ႕ေဆးရံုကို ပို႕ေဆာင္ေပးခဲ့ၿပီး ဖားကန္႔ ရဲစခန္းက ရဲေဆးစာစစ္ခ်က္မ်ား ရယူထားပါတယ္။ http://burmese.dvb.no/archives/380485

**************

၂၆။      ရခိုင္မွာ အင္တာနက္ျဖတ္လို႔ ဆႏၵျပတဲ့ ေက်ာင္းသားေတြ လြတ္ၿပီ
April 4, 2020

ရခိုင္ျပည္နယ္မွာ အင္တာနက္ျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဆႏၵျပသျဖင့္ ေထာင္က်ေနသည့္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္က အဖြဲ႔ ဝင္မ်ား ဧၿပီလ ၃ ရက္တြင္ အင္းစိန္ေထာင္မွ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္လာေၾကာင္း သိရသည္။ အင္တာျဖတ္ေတာက္မႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ (၇) ဦးကို ကမာရြတ္ တရားရံုးက မတ္လ ၂၅ ရက္တြင္ အလုပ္ ၾကမ္းႏွင့္ ေထာင္ဒဏ္ တစ္လ က်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ဗကသမ်ားအဖြဲ႕ခ်ဳပ္မွ ဒုဥကၠ႒ ကိုေအာင္ ျပည့္စံုၿဖိဳးက “ ဒီေန႔ေထာင္က လြတ္ပါတယ္။ အဖြဲ႔ခ်ဳပ္က ေဆာင္ရြက္ေနတဲ့ COVID-19 နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး လႈပ္ရွားမႈေတြ ပါဝင္သြားမယ္။ ဘာမွာေတာ့ မေျပာ ခ်င္ဘူး ။ အင္းစိန္ေထာင္မွာ COVID-19 လုပ္ေဆာင္တာေတြေတာ့ သိပ္မေတြ႔ရဘူး” ဟု မဇၩိမသို႔ ေျပာသည္။
ေထာင္က်ခံေနရသည့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူ(၇)ဦးအနက္ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္မွ ဒုဥကၠ႒ ကိုေအာင္ျပည့္စံုၿဖိဳး၊ ဘ႑ာေရးမွဴး ကိုေနာင္ထက္ေအာင္၊ ရန္ကုန္ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ မေအးျမတ္မြန္ေက်ာ္၊ မႏွင္း၊ ကိုေဇာ္ထက္ႏိုင္(ခ) ကိုစစ္ႏွင့္ ရန္ကင္း ပညာေရးတကၠသိုလ္ေက်ာင္းသားမ်ား သမဂၢမွ ကိုသုတစိုးတို႔ ျပန္လည္လြတ္ေျမာက္ လာျခင္းျဖစ္သည္။ ထပ္တိုးဖမ္းဆီးခံထားရသည့္ ေတာင္ငူတကၠသိုလ္မွ ဗကသမ်ားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ေက်ာင္းသားထုအခြင့္အေရး တာဝန္ခံ ကိုသက္တင္ေအာင္မွာ မၾကာမီ ျပစ္ဒဏ္ေစ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

တပ္မေတာ္ႏွင့္ AA အဖြဲ႔တို႔ တိုက္ပြဲ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ပုဏၰားကြ်န္း၊ ေက်ာက္ေတာ္၊ မင္းျပား၊ ေျမပံု၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔ကို ၂၀၁၉ ဇြန္လ ၂၁ ရက္ေန႔က စတင္ၿပီး ဆက္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနက အင္တာနက္လိုင္း အသံုးျပဳမႈ ပထမအႀကိမ္ ျဖတ္ေတာက္ခဲ့သည္။ ယင္းတို႔အနက္ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာ၊ ရေသ့ေတာင္၊ ေျမပံုၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ပလက္ဝၿမိဳ႕နယ္တို႔တြင္ ၂၀၁၉ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ တြင္ အင္တာနက္လိုင္း ျပန္လည္ဖြင့္ေပးခဲ့ေသာ္လည္း ၂၀၂၀ ေဖေဖၚဝါရီ ၃ ရက္တြင္ ဒုတိယအႀကိမ္ တေက်ာ့ျပန္ ပိတ္ပစ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။ https://www.bnionline.net/mm/news-72056

*************

၂၇။       ကိုဗစ္-၁၉ အတြက္ တရုတ္က ကမၻာကို ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျမန္မာကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ေျပာ
April 6, 2020

ကမၻာတဝန္း ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္စ္ ကူးစက္ပ်ံ႕ႏွ႔ံမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရမႈမ်ားအတြက္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီက ကမာၻကို ေတာင္းပန္ၿပီး ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ကက္သလစ္ ဂိုဏ္းခ်ဳပ္ဆရာေတာ္ႀကီး ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ေတာင္းဆို လိုက္ၿပီး တရုတ္အစိုးရ၏ လိမ္လည္မႈမ်ားႏွင့္ ဝါဒျဖန္႔ျခင္းမ်ားေၾကာင့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာ၏ အသက္ကို အႏၱရာယ္ က်ေရာက္ ေစေၾကာင္း ေျပာဆိုလိုက္သည္။ “သူတို႔လုပ္ခဲ့တာေတြ ပ်က္ကြက္ခဲ့တာေတြအတြက္ တာဝန္ယူရမယ့္ အစိုးရ တရပ္ရွိပါတယ္။ အဲဒီအစိုးရကေတာ့ ေဘက်င္းက ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ စီစီပီ ပါပဲ” ဟု ကာဒီနယ္ဘိုက ကိုဗစ္-၁၉ ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဧၿပီ ၂ ရက္ ေန႔ က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ေၾကညာခ်က္တြင္ ေရးသားခဲ့သည္။
ရန္ကုန္ကက္သလစ္သာသနာပိုင္ ဆရာေတာ္ႀကီးျဖစ္သူ ကာဒီနယ္ခ်ားလ္စ္ဘိုက ထိုေရာဂါျဖစ္ပြားမႈတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ကိုင္တြယ္မႈကို ေဝဖန္ၿပီး ကိုရိုနာဗိုင္းရပ္ကူးစက္မႈ၏ အတိုင္းအတာကို ေလွ်ာေပါ့ေဖာ္ျပခဲ့ၿပီး သတင္းထိန္ခ်န္မႈမ်ားရွိသည္ဟု စြပ္စြဲကာ ၂၀၁၉ ခုနွစ္ ဒီဇင္ဘာလက ထိုေရာဂါကူးစက္မႈ စတင္ေသာအခါ ေရာဂါအေျကာင္း သတိေပးသူမ်ားကိုလည္း ပိတ္ပင္ခဲ့သည္ဟု ေရးသားခဲ့သည္။
ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားတြင္ က်င့္သံုးေနသည့္ ခပ္ခြာခြာေနသည့္ အစီအမံ social distancing ကို ျမန္မာႏိုင္ငံမွ က်ပ္သိပ္ေနေသာ ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ မျဖစ္ႏိုင္ေၾကာင္း ကာဒီနယ္က ေျပာသည္။
“ၾသဇာႀကီးမားလွေသာ ရွီ [က်င့္ပင္] ႏွင့္ စီစီပီ ဦးေဆာင္ေသာ တရုတ္အစိုးရအဖြဲ႔သည္ ကြ်ႏု္ပ္တို႔အားလံုးကို ေတာင္းပန္ရန္ႏွင့္ ပ်က္စီးဆံုးရံႈးခဲ့ရမႈ အားလံုးတို႔အတြက္ ေလ်ာ္ေၾကးေပးရန္ တာဝန္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ တရုတ္ျပည္သူမ်ားတြင္ တာဝန္မရွိ။ ကိုဗစ္-၁၉ ကုန္က်မႈမ်ားအား ဖာေထးမိေစရန္ အနိမ့္ဆံုးအေနျဖင့္ တရုတ္အစိုးရသည္ အျခားႏိုင္ငံမ်ားကို ၎တို႔ယူမည့္ ေၾကြးၿမီမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ေပးသင့္သည္။ လူသားအားလံုးအတြက္ မိမိတို႔အေနျဖင့္ တရုတ္အစိုးရကို ေျဖရွင္းခိုင္းရန္ ေၾကာက္ ရြံ႕ျခင္းမရွိသင့္ေပ” ဟုလည္း ေဖၚျပထားသည္။ https://burma.irrawaddy.com/news/2020/04/06/220077.html

**************

၂၈။      တာခ်ီလိတ္ေရာက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၈၈ ဦး ၁၄ ရက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္
April 6, 2020

ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး အမွတ္(၂) တံတား ပိတ္ထားေသာ္လည္း ျပည္ေတာ္ျပန္ ျမန္မာ ၂၀ဝ နီးပါး ယေန႕ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕ သို႔ ထပ္မံ ဝင္ေရာက္လာေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး တံတား သည္ COVID-19 ျဖစ္ပြားၿပီးေနာက္ မတ္ ၂၅ ရက္ မွစတင္ ပိတ္လိုက္ေသာ္လည္း ျပည္ေတာ္ျပန္ ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားမ်ား ဆက္တိုက္ရွိေနဆဲျဖစ္ၿပီး ၄င္းတို႔ အား ၁၄ ရက္ ေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ဟုသိရသည္။

ဧၿပီလ ၆ ရက္ ယေန႔မနက္ကလည္း ထိုင္းႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမား ၁၈၈ ဦး မယ္ဆိုင္သို႔ ထပ္မံ ေရာက္ရွိလာၿပီး ႏွစ္ဘက္အာဏာပိုင္းမ်ား ညွိႏိႈင္းကာ ျမန္မာ-ထိုင္း ခ်စ္ၾကည္ေရး အမွတ္(၂) တံတားမွ ပို႔ေဆာင္ေပးခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို ျပည္ေတာ္ျပန္မ်ားကို တာခ်ီလိတ္တြင္ ၁၄ ရက္ၾကာ သီးျခားေစာင့္ၾကည့္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း တာခ်ီလိတ္ခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ ေရးမွဴး ဦးျမင့္ႏိုင္ က ေျပာသည္။ အဆိုပါ ျပည္ေတာ္ျပန္ ၁၈၈ ဦးကို ႏိုင္ငံေတာ္က ညႊန္ၾကားထားသည့္အတိုင္း က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား လိုက္နာကာ စားနပ္ရိကၡာ အျပည့္အစံုႏွင့္ ေရ မီး ျပည့္စံုေအာင္ ထားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။ လြန္ခဲ့သည္ မတ္ ၂၅ ရက္က ထိုင္းႏိုင္ငံဘန္ေကာက္ၿမိဳ႕မွ ျမန္မာႏိုင္ငံ တာခ်ီလိတ္ၿမိဳ႕သို႔ ျပန္လာသည့္ အသက္ ၂၄ ႏွစ္ အရြယ္ (ေက်ာက္မဲၿမိဳ႕သား) အမ်ိဳးသားတဦးသည္ COVID-19 အတည္ျပဳ လူနာ အျဖစ္ ေတြ႔ရွိခဲ့သည္။ https://burme se.shannews.org/archives/15992

 

 

မွတ္ခ်က္။ သက္ဆိုင္ရာ သတင္းမီဒီယာအသီးသီးမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပျခင္း ျဖစ္ပါသည္။

 

** ၿပီး **

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button