သတင်း

UWSA အဖြဲ႔၏ သေဘာထားအျမင္

UWSA အဖြဲ႔၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားကို တင္ျပမည့္ စာတမ္း

.
ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာ (၁) ရက္၊
.
ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစု ပင္လံုဒုတိယေန႔ အစည္းအေဝးတြင္ UWSA (“ဝ” ျပည္ ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး တပ္မေတာ္ ) က ဗဟိုေကာ္မတီမွျပန္ေခၚေနသည့္အတြက္  ျပန္မည္ဟုုေျပာဆိုကာညီလာခံမွ ထြက္သြားျခင္းျဖစ္ျပီး ယင္းအစည္းအေဝးတြင္ သေဘာထား တင္ျပမည့္ စာတမ္းမ်ားကို ညီလာခံသုိ႔ ေပးထားခဲ့ျခင္း ျဖစ္္သည္။
.
UWSA အဖြဲဲ႔ျပန္သြားခဲ့ျခင္းသည္ နားလည္မႈလြဲမွားေသာေၾကာင့္ ထြက္သြားျခင္းျဖစ္သည္ဟု (၂၁) ရာစုပင္လံုအၾကိဳ
ျပင္ဆင္္ေရးေကာ္မတီအဖြဲ႔ဝင္ ဦးခင္ေဇာ္ဦး (ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ၾကီး – ျငိမ္း )က သတင္းမီဒီယာမ်ားသိုု႔ေျပာသည္။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button