မိုင်းရှူးမြို့နယ်ရှိ တပ်စခန်းများဆုတ်ပေးရန် မြန်မာစစ်တပ်ဖက်ကတောင်းဆိုသော်လည်း တပ်ဆုတ် ပေးမည်မဟုတ်ဟု SSPP-SSA ထုတ်ပြန်

Back to top button