သတင်း

ျပည္ေထာင္စုျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံဒုတိယေန႔

ျပည္ေထာင္စု ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံ ၂၁ ရာစုပင္လံု ဒုတိယေန႔တြင္ အစုအဖြဲ႔ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက တစ္ဦးလွ်င္ ၁၀ မိနစ္စီ သေဘာထားအျမင္မ်ား ဖတ္ၾကားသြားမည္
.
ဝင္းေဇာ္ႏုိင္
ေနျပည္ေတာ္ ၊ စက္တင္ဘာ ၁ ရက္။
.
ညီလာခံ ဒုတိယေန႔ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာလ ၁ ရက္ေန႔ နံနက္ ၉ နာရီတြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး သဘာပတိ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္းမွ အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့သည္။
.
ျပည္ေထာင္စု ျငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ (၂၁- ရာစု ) ပင္လံု “ပထမ အစည္းအေဝး” ဒုတိယေန႔တြင္ သဘာပတိအဖြဲ႔ဝင္မ်ားအျဖစ္ ပဒိုေစာကြယ္ထူးဝင္း (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး- kNU)၊ ဦးတင့္ေဆြ (ႏုိင္ငံေတာ္သမၼတရံုး)၊ ဦးခြန္ေမာင္ေသာင္း (လႊတ္ေတာ္ ) ၊ ဗို္လ္ခ်ဳပ္ႏုိင္စုိးဦး (တပ္မေတာ္)၊ ဦးဥာဏ္ဝင္း (အမ်ိဳးသားဒီ္္မုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္) တုိ႔ျဖစ္ျပီး ၊ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားအျဖစ္ ေဒၚနန္ေရာ္၊ ဦးျမတ္ကို ၊ ဦးတင့္ေဆြ၊ တုိ႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။
.
ဒုတိယေန႔ ညီလာခံ အဖြဲ႔အစည္းအသီးသီးမွ သေဘာထားအျမင္မ်ား တင္ျပၾကရာတြင္ ဦးေက်ာ္တင့္ေဆြ (အစိုးရအဖြဲ႔)၊ ပဒိုေစာတာဒုိမူး (ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး)၊ ဦးဝင္းထိန္ (အမ်ိဳးသားဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္)၊ ဦးလဂ်ဴန္းဆက္မုိင္ (လြတ္ေတာ္)၊ …. ကရင္အမ်ိဳးသားအစည္းအရံုး၊ ကရင္အမ်ိဳးသားလႊတ္ေျမာက္ေရးတပ္မေတာ္၊ ဦးျမင့္စုိး (ျပည္ေထာင္စု ၾက့ံခုိင္ေရးႏွင့္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးပါတီ)၊ ဗို္လ္မွဴးၾကီး တင့္ႏုိင္ေအး (တပ္မေတာ္)၊ ေဒါက္တာ တင္မ်ိဳးဝင္း (အစိုးရ)၊ ေဒါက္တာဆလုိင္းလ်န္မႈန္းဆာေခါင္း (ခ်င္းအမ်ိဳးသားတပ္ဦး)၊ စသည္တုိ႔က နံနက္ပိုင္းတြင္ တင္ျပခဲ့ၾကသည္။
.
ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ဒုဗိုလ္မွဴးၾကီးသန္႔ေဇာ္ (တပ္မေတာ္)၊ ေဒါတ္တာ ဝင္းျမတ္ေအး (အစိုးရ)၊ ရဲေဘာ္ ျမင့္ဟိန္း (ျမန္မာႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေက်ာင္းသားမ်ားဒီမုိကရက္တစ္တပ္ဦး)၊ ေဒၚနန္႔သန္းသန္းလြင္ (လြတ္ေတာ္)၊ ဦးႏုိင္ငံလင္း (အစိုးရ)၊ ဦးေက်ာ္လွ (ဝ ျပည္ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးတပ္မေတာ္)၊ ဦးမင္းဦး (လြတ္ေတာ္) စသည္တုိ႔က သေဘာထားအျမင္မ်ား တင္ျပၾကမည္ျဖစ္သည္။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button