သတင်း

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (NUCC) လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုများ ထုတ်ပြန်

အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအတိုင်ပင်ခံကောင်စီ (National Unity Consultative Council – NUCC) ၏ ဖွဲ့စည်းမှု၊
လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတို့နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ထုတ်ပြန်ထားသည်။ 
ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ်၊ နိုဝင်ဘာ ၁၆၊ ၂၀၂၁ 

Related Articles

Back to top button