မော်ကွန်း

(၃)လ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕

 

(၃)လ တစ္ႀကိမ္ထုတ္ေဝခဲ့တဲ့ ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္ရဲ႕

၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာလ (၂၆ )အုပ္ေျမာက္ cover

(မၾကာခင္လာမည္)

ဖက္ဒရယ္ဂ်ာနယ္ကို ဖက္ရႈလိုပါက (၄လႊာ အမွတ္ ၆၀ အင္းစိန္လမ္းမ လိႈင္ၿမိဳ႕နယ္ ရန္ကုန္။)ခ်ယ္ရီေဖာင္ေဒးရွင္းရုံးခန္းတြင္ အခမဲ႔ရယူနိုင္ပါသည္။

အဖြဲ႔အစည္းျဖစ္ပါက အဖြဲ႔အစည္းအမည္ျဖင့္
09-450542552 သို႔ဆက္သြယ္၍ ေမးျမန္းစုံစမ္းနိုင္ပါသည္။

No photo description available.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button