ကဗျာ

ေထာင္ေခ်ာက္

ဟာရွိန္း

မိုးေပၚ ေထာင္ေဖာက္တာဆိုေပမဲ့

က်ည္ဆံဟာ ငယ္ထိပ္ဆီပဲ

တည့္တည့္က်လာမယ္အထင္နဲ႔

ေတြးေတြးျပီး ေၾကာက္ေနရ . . . ။

စိတ္ကိုအက်ဥ္းခ်လိုက္တယ္

အတိတ္ကိုေငးၾကည့္ေတာ့လည္း

ေဝးေဝးက အေတြးေတြဟာ

အခုေတာ့. . .

မီးနီမိေနတဲ့ ျငိမ္းခ်မ္းေရးပဲ . . . ။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button