ဆောင်းပါး

“ဝ” ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုမႈ နဲ႕ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ေရး ျပႆနာ

သီဟေသြး

ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယ ၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲက ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႕ မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝ’ အထူးေဒသ ရဲ႕ UWSA ဝ’ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ တည္ေထာင္မႈ နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွစ္ ၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားမွာ ႀကီးမားထယ္ဝါတဲ့ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကိုပါထည့္သြင္းခင္းက်င္းလိုက္ၿပီး အစိုးရတပ္မေတာ္ ၿပီးရင္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ဒုတိယ အႀကီးမားဆံုး စစ္အင္အား ကို ခင္းက်င္းျပသလိုက္ တဲ့ အတြက္ ျမန္မာ့ ႏိုင္ငံေရး နဲ႕ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး အနာဂတ္ အတြက္ အလြန္ အေရးပါတဲ့ အခ်က္ေပး ၊ သတိေပး နွိဳးေဆာ္ခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ေစခဲ့ပါတယ္။ အမွန္ေတာ့ ဒီႏွစ္မ်ားမွာ အေရွ႕ ေျမာက္ပိုင္း နဲ႕ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းစစ္ေရး လႈပ္ရွားမႈေတြ ေၾကာင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြဟာ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္မဲ့ရေတာ့ မလိုျဖစ္ခဲ့ေစခဲ့တယ္လို႔ ထင္ရေပမယ့္ ဒီလို လႈပ္လႈပ္ရွားရွားမျဖစ္ခင္ ကတည္းကၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ထဲမွာ ထဲထဲဝင္ဝင္ရွိတဲ့ လက္နက္က္ိုင္ အဖြဲ႕ေတြအၾကားမွာေရာ UWSA ဝ ‘အဖြဲ႕လို ၊NCA လက္မွတ္ထိုးၿပီးသာ အဖြဲ႕ေတြလို အစိုးရတပ္မေတာ္ နဲ႕ တိုက္ပြဲ မရွိေသာလည္း ႏိုင္ငံေရး အားၿပိဳင္မႈအလားလာ ေကာင္းေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလက္နက္က္ိုင္ အဖြဲ႕ေတြအၾကားမွာပါ စစ္ေအးတိုက္ပြဲသ႑န္ စစ္ေရး သ႐ုပ္ျပခင္းက်င္းမႈေတြအားေကာင္းေနခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္ ။ တပ္မေတာ္က ႏွစ္စဥ္ တပ္မေတာ္ေန႕ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားေတြမွာ ပံုမွန္ စစ္အင္အား နဲ႕ တိုက္ခိုက္စြမ္းရည္ ကို ျပသေနသလို ဒီႏွစ္ပိုင္းေတြမွာ လက္ေတြ႕ စစ္ေရးေလ့က်င္မႈေတြ ကိုလည္းမျပင္၊ ေရျပင္၊ ေဝဟင္ေတြမွာ အခါအားေလ်ာ္စြာ ခင္းက်င္းျပသရင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုးအတိုင္းအတာနဲ႕ စစ္မ်က္ႏွာဖြင့္ရင္ဆိုင္ ႏိုင္စြမ္းရွိေၾကာင္းျပသေနပါတယ္ ။

ဒီလိုပဲ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြကလည္း သက္ဆိုင္ရာေန႔ထူးေန႔ျမတ္ေတြက်င္းပရာမွာ စစ္ေရးျပအခမ္းအနားေတြ ခင္က်င္းျပသတဲ့ အခါ စစ္ေရးစြမ္းအားထက္ စည္းရံုးေရး နဲ႕ ႏိုင္ငံေရး စြမ္းအားကို အဓိကထား ထုတ္ျပၾကျပန္ပါတယ္ ။ အဲဒီလို အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး နဲ႕ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေႂကြးေၾကာ္ထားတဲ့ တပ္မေတာ္ နဲ႕ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြၾကား မိမိ အားသာခ်က္ကို အျပန္အလွန္ ထုတ္ေဖၚျပသရင္း ႏိုင္ငံေရးေစ်း ျမႇင့္ ေစ်းထိန္းတဲ့ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ဆန္ဆန္ အားၿပိဳင္မႈေတြ ရွိေနခဲ့ရာက အခုတခါ က်င္းပခဲ့ေသာ UESA ဝ’အဖြဲ႕ ရဲ႕ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားကေတာ့ စစ္ေအးတိုက္ပြဲ ကိုပိုၿပီး နက္ရိႈင္းစြာ အားေကာင္းျပင္းထန္ ေစခဲ့ၿပီလို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္ ။ တိုင္းရင္းသားေတြ နဲ႕ျဖစ္ပြားေနတဲ့တိုက္ပြဲေတြ မွာ တပ္မေတာ္က အၿမဲတေစ သာလြန္အင္အား အျဖစ္ အသံုးျပဳေလ့ရွိေသာ ေလေၾကာင္းစစ္ဆင္ေရးေတြ ကို ကာကြယ္တြန္းလွန္ႏိုင္တဲ့ ေလေၾကာင္းရန္ကာကြယ္ေရး တပ္ဖြဲ႕နဲ႕ယႏၲရား အင္အားကို UWSA က သူရဲ႕ တပ္ဖြဲ႕ ႏွစ္၃၀ ျပည့္ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာထုတ္ျပခဲ့ပါတယ္ ။ ဒီပြဲကို တက္ေရာက္ဖို႔ ျပည္တြင္းျပည္ပ သတင္း မီဒီယာေတြကို ပါ ဖိတ္ၾကားခဲ့ၿပီး သတင္းမီဒီယာေတြ က သတင္းေဆာင္းပါးေတြ ေရးသား ေဖၚျပရာမွာ UWSA တပ္မေတာ္ရဲ႕ စစ္အင္အား နဲ႕ ဘယ္လို ေခတ္မီ အဆင့္ျမင့္လက္နက္ေတြ တပ္ဆင္ထားတယ္ ဆိုတဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကိုပါ ေဝေဝဆာဆာေဖၚျပထားသလို အခ်ိဳ႕ မီဒီယာေဆာင္းပါးေတြမွာလည္း UWSA အေနနဲ႕ သံခ်ပ္ကာဖ်က္ စြမ္းအားျမင့္လက္နက္ေတြပါ ပိုင္ဆိုင္ တပ္ဆင္ထားရွိၿပီ လို႔ ေဖၚျပခဲ့တာေတြရပါတယ္ ။ ဒီအခ်က္ေတြကိုၾကည့္ရင္ ကိုးကန္႔တိုက္ပြဲနဲ႕ အေရွ႕ေျမာက္ မဟာမိတ္ အဖြဲ႕ေတြ ရဲ႕ ကန္႔သက္စစ္ပြဲ စစ္ဆင္ေရးေတြမွာ တပ္မေတာ္ က ထုတ္ျပခဲ့ေသာ စစ္ေရးအားသာခ်က္ေတြအေပၚတန္ျပန္ခ်ိန္ညႇိ ထားတဲ့ Deterrence Theory သေဘာ နဲ႕ အခင္းအက်င္းတစ္ရပ္ အျဖစ္ ယူဆႏိုင္တာေၾကာင့္ UWSA ဝ’အဖြဲ႕ ရဲ႕ ႏွစ္၃၀ ျပည့္ အခမ္းအနားဟာ ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားခဲ့တယ္ ဆိုတာထက္ပိုတယ္ လို႔ဆိုရမွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာစစ္ေအး တိုက္ပြဲ ရဲ႕ အစိတ္အပိုင္း တစ္ခုလို႔ ရႈျမင္ႏိုင္ပါတယ္ ။ ဒီေနရာမွာ ျပႆနာက အင္အား ျပိဳင္ဆိုင္မႈမဟုတ္ပဲ ဝ’ အင္အား ရဲ႕ အရွိန္အဝါအေပၚ အစိုးရ နဲ႕တပ္မေတာ္ရဲ႕ ေပ်ာ့ေပ်ာင္းတဲ့ တုန္႔ျပန္ခ်က္က ထိေရာက္ႀကီးမားတဲ့ အက်ိဴးဆက္ေတြျဖစ္ေပၚေစတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။

ဝ ‘ အဖြဲ႕ ဟာ စစ္ေရးျပ အခမ္းအနားမွာ အင္အားကို ထုတ္ျပခဲ့သလိုသူဆႏၵျပင္းျပဆံုး ေတာင္းဆိုခ်က္ကိုလည္းေတာင္းဆိုခဲ့ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ ဝ’ ကို ျပည္နယ္ အဆင့္ သတ္မွတ္ေပးဖို႕ပဲျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီေနရာ ဒီအခ်ိန္မွာအခုလိုေတာင္းဆိုမႈေပၚထြက္လာခဲ့ေပမယ့္ ဝ’ ကို ျပည္နယ္ေပးေရး ၊မေပးေရးဟာ ဒုတိယျပႆနာသာျဖစ္သြားပါတယ္ ။ ပထမ ျပႆနာ ကေတာ့ ဝ’ တိုင္းရင္းသား လို အျခားေသာ လူမ်ိဳးစုငယ္ေတြကို ႏိုင္ငံေရးလိုလားခ်က္ေတြ ေတာင္းဆို ရရွိ ႏိုင္ဖို႕ လက္နက္က္ိုင္ အင္အားထူေထာင္ေရး ဟာ အဓိက အေရးပါေၾကာင္း သက္ေသျပ လမ္းေၾကာင္းေပးလိုက္တဲ့ အေနအထားျဖစ္သြားၿပီး တစ္ဖက္မွာလည္း
ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ထဲက NCA ဆိုတဲ့ လမ္းေပၚမွာေလွ်ာက္လွမ္းရင္း ဖယ္ဒရယ္မူ နဲ႕ ေဝ့လည္ေနတဲ့ သက္ႀကီးဝါႀကီး တိုင္းရင္းသား သူပုန္အဖြဲ႕ႀကီးေတြကို ” ငါတို႔ မ်ား လမ္းမွား ေရာက္ေနၿပီလား ဟ ” ဆိုၿပီးေတြေဝ တုန္႔ဆိုင္းေစကုန္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဝ’ရဲ႕ေအာင္ျမင္မႈဟာ သူ႔လို အလားလာေကာင္းေတြ ရွိေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစုငယ္ေတြအတြက္ စိတ္အားတက္ႂကြဖြယ္ ျပ႐ုဂ္ျဖစ္ခဲ့သလို ေတာ္လွန္ေရးလမ္းေပၚ ႏွစ္ခ်ိဳ႕ေနတဲ့ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးႀကီးေတြ အတြက္ မွင္သတ္ ေတြေဝသြားေစခဲ့တယ္ လို႔ေျပာရပါလိမ့္မယ္။ ဒီအက်ိဳးဆက္က ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရရွိေရး ၊ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံ ထူေထာင္ေရး ၊ ျပည္တြင္းစစ္ရပ္စဲေရး ကို အႀကီးအက်ယ္ ထိခိုက္ေစ ႏိုင္ပါတယ္။ အဆိုးရြားဆံုးကေတာ့ ျမန္႔မာ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္စဥ္မွာ ျပည္မ ကို ဗဟိုျပဳၿပီး လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းမ်ား နဲ႕ လက္နက္ကိုင္ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ ၾသဇာ နဲ႕ လႊမ္းမိုးမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ၿပီး ျပည္သူအမ်ားစုသေဘာထား ဆႏၵ ကို တိုင္းျပည္ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး နဲ႕ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာ အျဖစ္ ဦးတည္ေျပာင္းလဲဖို႔ ႀကိဳးစားေနတဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာ ေတာင္တန္းေဒသေတြမွာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ေတြ နဲ႕ အဲဒီလက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ ၾသဇာ ထူေထာင္မႈက တဖန္အားေကာင္းဖို႔ အေၾကာင္းဖန္လာသလိုုျဖစ္လာရပါတယ္ ။ ဒါဟာ အ႐င္အစိုးရအဆက္ဆက္ အေနနဲ႕ေရာ လက္ရွိ အစိုးရ အေနနဲ႕ပါ ခ်ဥ္းကပ္ေဆာင္ရြက္ေနခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး တည္ေဆာက္ေရး နည္းလမ္း နဲ႕ ဗ်ဴဟာေတြဟာ အားနည္းခ်က္တမ်ိဳးစီ ရွိေနၾကၿပီး ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္တဲ့ လမ္းေၾကာင္းေတြ
မဟုတ္ေသးဘူးဆိုတာသက္ေသျပေနပါတယ္ ။

ဒီေနရာမွာ လက္ရွိ NLD အစိုးရ နဲ႕ တပ္မေတာ္က ကိုင္စြဲ ထားေသာ NCA လမ္းေၾကာင္းကို တစ္ခန္းရပ္သြားေအာင္ ဖိအားေပးလာတဲ့ အယူအဆ တစ္ရပ္ထြက္ေပၚ လာတာက ျပႆနာေတြ ထဲမွာ အႀကီးမားဆံုး ျပႆနာျဖစ္တယ္လို႔ဆိုရပါလိမ့္မယ္ ။ ဒီျပႆနာ ဟာ စစ္ေရး နယ္ပယ္ထဲမွာေပၚေပါက္လာတာမဟုတ္ပဲ သာမန္
ျပည္သူလူထုျဖစ္တဲ့ ေတာင္ေပၚ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ေျမျပန္ျပန္႔ တိုင္းရင္းသားမ်ားရဲ႕ ႏိုင္ငံေရးနယ္ထဲကို အနာဂတ္ စဥ္းစားခ်က္အျဖစ္ ေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ပါတယ္ ။ အဲဒါကေတာ့ ကြန္ဖက္ဒရိတ္ လို႔ ယာယီ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုၾကၿပီး အခု UWSA ထူေထာင္ျပသထားတဲ့ ဝ’ ေဒသလို ႏိုင္ငံငယ္ဆန္ဆန္ လြတ္လပ္တဲ့ ျပည္နယ္ထူေထာင္ေရး အယူအဆပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါဟာ NCA လမ္းေၾကာင္းကေပးေနတဲ့ ဖယ္ဒရယ္အိပ္မက္ ထက္ေသခ်ာေနပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ဝ’ ေဒသ က လက္ေတြ႕မ်က္စိေရွ႕မွ အထင္အရွားသာဓက အျဖစ္ျမင္ေနရၿပီး အလြယ္တကူ ဝ’ ေဒသလို လြတ္လပ္မႈမ်ိဳး လို႔ ရည္ၫႊန္းႏိုင္လို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ အခုသြားေနတဲ့ NCA ကို ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ အပစ္အခတ္ရပ္ၿပီး ႏိုင္ငံေရးေဆြးေႏြးပြဲကေန ဖယ္ဒရယ္ ပံုစံကို အမ်ားသေဘာဆႏၵ နဲ႕ ပံုေဖၚ ၊ အဲဒီကမွ တပ္မေတာ္ နဲ႕ အမ်ားက လက္ခံလို႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့ ဖယ္ဒရယ္မူ ကို အေျခခံတဲ့ အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး ျဖစ္ ေပၚၿပီး အဲဒီအခ်ိန္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြ စနစ္တက် ဖ်က္သိမ္း ၊ ေပါင္းစည္းေရး လုပ္ ဆိုတဲ့သေဘာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ ဝ’ အဖြဲ႕က ေၾကာင္းလမ္းေနတဲ့ ခ်ဥ္းကပ္မႈနည္းလမ္း က တိုင္းရင္းသား အဖြဲ႕ေတြ လက္နက္စြန္႔ေရး ကိစၥမပါတဲ့ အျပင္ လက္ရွိ တပ္မေတာ္ကိုပါ ဖ်က္သိမ္းၿပီး အသစ္ျပန္ဖြဲ႕ခိုင္းေနတာျဖစ္ပါတယ္ ။ NCA လမ္းေၾကာင္းနဲ႕ UWSA ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း ႏွစ္ခုကို ယွဥ္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္ NCAလမ္းေၾကာင္းက စစ္ပန္း ေနတဲ့ ဝါရင့္ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ေတြအတြက္ နားနားေနေန သာသာယာယာ ေလွ်ာက္လွမ္းခ်င္စဖြယ္ေကာင္းေသာ္လည္း အဆံုးသတ္မွာ ကိုယ္လိုခ်င္တဲ့ ဖယ္ဒရယ္မူ ဟာ အမ်ားဆႏၵေတြ ၊ တပ္မေတာ္ မူဝါဒေတြ နဲ႕ အၿမီးခ်ိဳးေခါင္းခ်ိဳး လုပ္ၿပီး ရသေလာက္ ဖယ္ဒရယ္ နဲ႕ လက္နက္စြန္႔ရမယ့္ အဆံုးသတ္နိဂံုးျဖစ္ေနပါတယ္ ။ UWSA ဝ’ ရဲ႕ လမ္းေၾကာင္း ကေတာ့ အေျခအေနေပးတုန္း တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတိုင္း လက္နက္စြဲကိုင္ၿပီး ျပည္လံုးကၽြတ္ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ လက္နက္ကိုင္ သပိတ္တိုက္ပြဲဆင္ႏႊဲတဲ့နည္းနဲ႕ ကိုယ္ပိုင္လြတ္လပ္ခြင့္ ေသနက္ျပေတာ္လွန္ေရးလုပ္ဖို႔ နည္းလမ္းျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္ေတာ့ ဒီနည္းလမ္းနဲ႕ပတ္သက္ၿပီး သူ႔မွာ လက္ေတြ႕ရလဒ္ေတြျပသထားႏိ္ုင္ေပမယ့္ သူ႔ရဲ႕အေနအထားနဲ႕ ျဖတ္သန္းမႈ အခြင့္အလမ္းဟာ အျခား ဘယ္လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕နဲ႔မွ တူညီမႈမရွိတာေတာ့ သတိထားမိၾကဖို႔လိုပါတယ္ ။ UWSA ဝ’ အဖြဲ႕အေနနဲ႕ ႏွစ္ေပါင္း ၃၀ အတြင္းမွာ လက္ရွိ အင္အားကို တည္ေဆာက္ႏိ္ုင္ခဲ့ျခင္း မွာ အခ်ိန္ကို အက်ိဳးရွိစြာအသံုးခ်ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ျဖစ္ သလို အဲဒီလို အသံုးခ်ႏိုင္ဖို႔ အတြက္ မူလ က တပ္မေတာ္ နဲ႕ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး သေဘာတူခဲ့စဥ္က ရွိထားခဲ့တဲ့ ႏွစ္ဖက္ဆက္ဆံေရး ကို ေကာင္းေကာင္း အသံုးခ်ခဲ့ႏိုင္တာဟာလည္း ဝ’ အဖြဲ႕အင္အားထူေထာင္ႏိုင္ေရး အတြက္ အလြန္အေရးပါခဲ့ပါတယ္ ။ နဝတ စစ္အစိုးရေခတ္တေလွ်ာက္လံုး ႏိုင္ငံေရးအရ အဆိပ္မျပင္းတဲ့ ဗကပ လက္ေအာက္ခံေဟာင္း လူမ်ိဳးစုငယ္ေလးအျဖစ္ ေလွ်ာ့တြက္ ၿပီး ေနရာေပးျခင္း ခံခဲ့ရတာကလည္း ဘုရားေပးတဲ့ ဆုလဘ္တစ္ပါးလို ႀကီးမားတဲ့ အခြင့္အေရးတစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုး နဝတေခတ္ကအစျပဳခဲ့တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ေတြ မ်က္ႏွာမပ်က္ရေအာင္ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒ ေအာက္က ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ တစ္ခုျဖစ္ေပမယ့္ အေျခခံဥပေဒ နဲ႕ မညီၫြတ္တဲ့ ျပည္ပကုန္သြယ္ေရး ကို ခ်ဲ႕ထြင္ရင္း ကိုယ္ပိုင္လက္နက္ထုတ္လုပ္ႏိုင္ၿပီး ကြန္ဖက္ဒရိတ္ ဆန္ဆန္ ရပ္တည္ႏိုင္တဲ့ အထိ အစိုးရ အဆက္ဆက္ နဲ႕ တပ္မေတာ္ ရဲ႕ မ်က္စိမွိတ္ အေက်ာေပးထားခံရတဲ့ အခြင့္ထူးကလည္း အခုေနာက္ဆံုး ဘယ္သူသေဘာတူတူ မတူတူ ဝ’ ေဒသကိုဝ’ ျပည္နယ္
အျဖစ္ ကိုယ့္ဖာသာကိုယ္ အမည္တပ္ေခၚဝံ႕ တဲ့ အထိ လက္မေထာင္ႏိုင္ခဲ့ေစၿပီျဖစ္ပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္ တို႔ ျမန္မာ ႏိုင္ငံရဲ႕ ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံ အျဖစ္ ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးလမ္းေပၚက ဒီလိုစစ္ေရးတဖက္ ႏိုင္ငံေရး တစ္ဖက္ ရႈပ္ေထြးလွ တဲ့ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ျပႆနာ ကနဦးရွင္းလင္းႏိုင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မွာ အေရးပါတဲ့ ေသာ့ခ်က္တစ္ခု ကို ဆြဲထုတ္ျပခ်င္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းရဲ႕ ၾသဇာနဲ႕ သူရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေစ့ေဆာ္ခ်က္ပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဝ’ အဖြဲ႕ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး စည္းဝိုင္းထဲက အျခားေသာ တိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ယွဥ္ ရင္ အခုလို ႏိုင္ငံေရး ေရာ စစ္ေရးပါ အားေကာင္းေမာင္းသန္ျဖစ္လာရတာဟာ တပ္မေတာ္ရဲ႕ favour လိုလားမႈ၊ ႏွစ္လိုမႈ၊ မဟာမိတ္သေဘာပါမႈကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ရရွိခဲ့တာၾကာင့္
ျဖစ္တယ္ ဆိုတာ မျငင္းႏိုင္တဲ့ အမွန္တရားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တစ္ေလွ်ာက္လံုးကို အစကေန အခုခ်ိန္ထိ ျပန္ၾကည့္မယ္ဆိုရင္လည္း တပ္မေတာ္ရဲ႕ သေဘာထား နဲ႕ဆႏၵဟာ ေရွ႕တိုးဖို႔ေရာ ေနာက္ဆုတ္ဖို႔ပါ အႀကီးမားဆံုးတြန္းအားေတြျဖစ္ေနတာေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္။ ဒီလိုပဲ UWSA ဝ’ အဖြဲ႕ ဟာ လက္နက္ နဲ႕ စစ္ေရး အင္အား အထိုက္အေလ်ာက္အားေကာင္း လာၿပီး ႏိုင္ငံေရး အိပ္မက္ပါ ရွိလာတဲ့ အခါ အစိုးရနဲ႕ တပ္မေတာ္ကပါ သတိထားဆက္ဆံရတဲ့ ၾသဇာ တစ္ခုရရွိလာၿပီး အခုလို ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မွာ တင္မက ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စု စနစ္ ထူေထာင္ေရးဆိုင္ရာ ျငင္းခုန္ဖြယ္ အေရး ကိစၥမ်ားမွာပါ အင္အားႀကီးမားတဲ့ လႈပ္ရမ္းမႈႀကီးတစ္ခု လုပ္ျပႏိုင္ျပန္ပါတယ္။ အဲဒီမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ႕ အဆိုးဆံုး အက်ိဳးဆက္ ျပႆနာကေတာ့ UWSA ဝ’အဖြဲ႕ ရဲ႕ favours လိုလားမႈ၊ ႏွစ္လိုမႈ ၊ မဟာမိတ္ သေဘာပါမႈ ေအာက္မွာ တိုင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္လက္သစ္ ရခိုင္ တပ္မေတာ္ AA နဲ႕ TNLA တေအာင္း ပေလာင္ အဖြဲ႕အပါအဝင္ လက္ေဟာင္း KIA ကခ်င္ နဲ႕ MNDAA ကိုးကန္႔အဖြဲ႕ေတြဟာ မဟာမိတ္အျဖစ္ စုစည္း ရပ္တည္ၿပီး မူလ ေတာ္လွန္ေရးနယ္ေျမ ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္ေရးအျပင္ ေတာ္လွန္ေရး နယ္သစ္ပယ္သစ္ေတြပါခ်ဲ႕ထြင္လာႏိုင္တာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္တစ္ခုရဲ႕ ႏိုင္ငံေတာ္တည္ေဆာက္ေရးဟာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းနဲ႕ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ စိတ္ကူးရွိသေလာက္၊ သေဘာက် ႏွစ္ခ်ိဳက္သေလာက္သာ ခရီးေပါက္ရတဲ့ အေနအထားမွာရွိေနတုန္းပဲဆိုတာကိုေတာ့ အားလံုးလက္ခံရမယ့္ အေျခအေနပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီအေျခကေန ႐ုန္းထြက္ႏိုင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းရမွာကလည္း တိုင္းရင္းသားျပည္သူေတြအားလံုး ရဲ႕ အဓိက အေလးထား
ဦးတည္ေဆာင္ရြက္ရမယ့္ အေရးလည္းျဖစ္တယ္ ဆိုတာကိုလည္း တပါတည္း ထပ္ေလာင္းသတိေပးေထာက္ျပလိုပါတယ္။

ဒီကေန႔ မ်က္ေမွာက္ကာာလမွာ ျပန္လည္အားယူ ႐ုန္းထလာေနေသာ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕ အစည္းေတြ နဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္ေတြရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ ၊ ရည္မွန္းခ်က္ေတြ ကပိုၿပီးမွန္ကန္တယ္ ၊ ပိုၿပီးသင့္ေတာ္တယ္ ဆိုတဲ့ ယူဆခ်က္ ၊ခံယူခ်က္ေတြကို ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျပည္သူ အားလံုး တြန္းလွန္ဖယ္ရွားႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္။ ဒါဟာ ဖယ္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ကို ျပည္သူ႔ ဒီမိုကေရစီ နဲ႕ကမ႓ာတည္ သ၍ တည္ၿမဲေအာင္ ေထာက္မတည္ေထာင္ထားေပးမယ့္ အေျခခံသေဘာတရားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒီကေန႕ လက္နက္ကိုင္ေခါင္းေဆာင္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ ျပည္သူလူထုရဲ႕ သေဘာထားဆႏၵေတြ ကို အာမခံဖို႔ ၊ အာဏာ ဟာျပည္သူလူထုထံကေန ဆင္းသက္လာဖို အာမခံတဲ႔ စနစ္ တစ္ခု ခိုင္ခိုင္မာမာ တည္ေဆာက္ေရးထက္ ေတာ္လွန္ေရးထြက္ေပါက္လွဖို႔ ၊သက္ဆိုင္ရာ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္း အသီးသီးရဲ႕ အနာဂတ္ ရပ္တည္မႈေသခ်ာမွ သက္ဆိုင္ရာ လူမ်ိဳး နဲ႕ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ ဟာ ေသခ်ာခိုင္မာႏိုင္မယ္ဆိုတဲ့ သေဘာတရားကို အထူးျပဳစြဲကိုင္ထားၾကတာေတြၾကရပါလိမ့္မယ္ ။ ဒီ ယူဆခ်က္ကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး ရင့္က်က္မႈနဲ႕ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္မွပဲ ေအာင္ျမင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအခ်က္ကို ျပည္သူလူထုရဲ႕ ႏိုင္ငံေရး တပ္ဦးမွာ ရွိေနတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြက နားလည္ၿပီး ဦးေဆာင္ႏိုင္ဖို႔လိုပါတယ္ ။ အဲဒီလို ေဒါင္ေဒါင္ ျမည္ ႏိုင္ငံေရး ပါတီေတြ ရဲ႕အေနာက္မွာ တိုင္းရင္းသားမ်ား အပါအဝင္ ျပည္သူတစ္ရပ္လံုး ရပ္တည္ေပးၾကဖို႔ေတာ့လိုပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ဒီကေန႕ လႊတ္ေတာ္တြင္းက အထင္ကရ ႏိုင္ငံေရး တိုက္ပြဲေတြထဲက တိုက္ပြဲႀကီး တစ္ခုျဖစ္တဲ႕ အေျခခံ ဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ကိစၥကိုပါ ထည့္ၿပီးရွင္းလင္းဖို႔ လိုအပ္လာပါတယ္။ အားလံုးသိတဲ့ အတိုင္းပဲ လက္ရွိ အာဏာရပါတီ NLD က အေျခခံ ဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရး အတြက္ ေကာ္မတီဖြဲ႕ၿပီး မူၾကမ္းေရး ဖို႔ ႀကိဳးပမ္းေနသလို လႊတ္ေတာ္တြင္း အတိုက္အခံပါတီ ျဖစ္တဲ့ ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ နဲ႕ တပ္မေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ အစုအဖြဲ႕ကလည္း အေျခခံ ဥပေဒရဲ႕ ပုဒ္မ ၂၁၆ ကို ျပင္ဆင္ၿပီး ျပည္နယ္လြတ္လပ္ခြင့္ေတြ အခုရွိေနတာထက္ ပိုရဖို႔ ႀကိဳးပမ္းလာတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒီေနရာ မွာၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီက ပုဒ္မ၂၁၆ ကိုျပင္ဖို႔ ဦးေဆာင္တင္သြင္းလာတာျဖစ္သလို အဆိုပါ ပုဒ္မ ၂၁၆ကို ျပင္ဆင္ဖို႔ တပ္မေတာ္ကလည္း သေဘာထားေပးထားၿပီးျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီေနရမွာ ၂၁၆ ျပင္ဆင္ရံုနဲ႕ေတာ႔ တိုင္းရင္းသားေတြ ေမွ်ာ္လင့္ေတာင့္တေနတဲ့ကိုယ္ပိုင္ျပဌန္းခြင့္ လြတ္လပ္ခြင့္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြဟာ နီးစပ္ႏိုင္မွာ မဟုတ္ပဲ ေဝးကြားေနတုန္းပဲဆိုတာ အားလံုးနားလည္ၿပီးသားျဖစ္ပါတယ္ ။ သိုေသာ္ ဒီေနရာမွာ ထပ္ၿပီး အထူးျပဳေထာက္ျပခ်င္တာကေတာ့ အခု ပုဒ္မ ၂၁၆ ျပင္ဆင္ေရးဆိုတာကလည္း ႏိုင္ငံေရးပါတီ တစ္ခုက ဦးေဆာင္တာလို႔ေျပာခ်င္ေျပာႏိုင္ေပမယ့္တပ္မေတာ္ဆိုတဲ့ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းရဲ႕ favour လိုလားႏွစ္သက္မႈေတာ့ လိုတယ္ဆိုတာကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မယ္ ။ အားလံုးသိၾကၿပီးတဲ့အတိုင္း ၾကံ့ခိုင္ေရးပါတီ ရဲ႕ အဓိက ဦေခါင္းပိုင္းဟာလည္း တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္ေဟာင္းမ်ားနဲ႔ဖြဲ႕စည္းထားတာျဖစ္ၿပီး တိုင္းျပည္ကို အမ်ားျပည္သူရဲ႕ သေဘာထားနဲ႕ ဆႏၵကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔နက္နက္ရိႈင္းရိႈင္းရွာေဖြ႕ဆန္းစစ္ခံယူဖို႔ထက္ သူတို႔ကိုယ္ပိုင္အယူအဆနဲ႕ သူတိုေမွ်ာ္မွန္း ယံုၾကည္သေလာက္သာ တေျဖးေျဖးခ်င္းခ်ဥ္းကပ္ သြားခ်င္တယ္ သေဘာရွိတာကို အထင္အရွားေတြ႕ၾကရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ တိုင္းျပည္ဟာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲဖို႔ ၁၉၈၈ မွာ ျပည္သူလူထုက စတင္ခဲ့ၾကေပမယ့္ တပ္မေတာ္
ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ ဆႏၵ နဲ႕ အေမွ်ာ္အျမင္ ေအာက္မွာ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ေက်ာ္ၾကာ ထိန္းခ်ဳပ္ခံထားရၿပီးခါမွ ခုလိုေရြ႕ေရြ႕နဲ႕ ႐ုန္းကန္ခ်ီတက္ေနရတာပဲျဖစ္ပါတယ္။
အခုလည္း ဒီသေဘာတရားအတိုင္းပဲ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ကိုအေၾကာင္းျပဳ၍သေသာ္လည္းေကာင္း၊ အေျခခံ ဥပေဒပါ ျပ႒န္းခ်က္ေတြ အရေသာ္လည္းေကာင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးဟာ တပ္မေတာ္အပါအဝင္ လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းမ်ားရဲ႕ ဆႏၵနဲ႕ အေမွ်ာ္အျမင္အေပၚမွာတည္မွီေနတုန္းပဲျဖစ္ပါတယ္။

ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ ျမန္မာႏိုင္ငံကို ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု ႏိုင္ငံထူေထာင္ႏိုင္ေရးအတြက္ အနာဂတ္ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္ကို ထားရွိ ထူေထာင္ၾကတဲ့အခါမွာတိုင္း
ရင္းသားျပည္သူေတြ အေနနဲ႕ လက္နက္ကိုင္ေတာ္လွန္ေရး နည္းလမ္းထက္ ရင္က်က္ၿပီး လက္ေတြ႕ အရည္အခ်င္းျမင့္မားတဲ့ ႏိုင္ငံေရး ယႏၲရားေတြ ထူေထာင္ဖို႔ အၾကံျပဳတိုက္တြန္းခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေရးယႏၲရား ေတြလို႔ဆိုတဲ့ေနရာမွာ ႏိုင္ငံေရးပါတီေတြ ကိုအဓိကအားေကာင္းေအာင္ထူေထာင္ၾကဖို႔လိုတာျဖစ္ပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကိုယ့္ျပည္နယ္တြင္းအေရးေတြကို ျပည္မ အစိုးရထက္ ပိုၿပီးကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းႏိုင္စြမ္းရွိတဲ့ ႏိုင္ငံေရးအင္အားကို ထူေထာင္ႏိုင္ဖို႕ အရည္အခ်င္းေရာ အေမွ်ာ္အျမင္ေရာ ရွိတဲ့ အင္အားကို ျပင္ဆင္ၾကဖို႔ လိုၿပီလို႔ေျပာခ်င္ပါတယ္။ မၾကာေသးမီကပဲ ေရြးေကာက္ပြဲ ေကာ္မရွင္ ရဲ႕ ေၾကညာခ်က္ေတြအရ မြန္ျပည္နယ္ နဲ႕
ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာ တိုင္းရင္းသားပါတီေတြ ေပါင္းစည္းရပ္တည္ လာႏိုင္ၾကတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ ဒါဟာ ေရွ႕ ရင္ဆိုင္ရမယ့္ႏိုင္ငံေရး စိန္ေခၚမႈေတြကိုရင္ဆိုင္ဖို႔ လံုေလာက္တဲ့ရင့္က်က္မႈကို ျပသတာပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ တိုင္းရင္းသားအေရး ကိုေျပာရင္ တပ္မေတာ္ ဆန္႔က်င္ေရး နဲ႕ေရာၿပီး ဗမာ လူမ်ိဳးႀကီး ဝါဒ ဆန္႔က်င္ေရးပါထည့္ေျပာလာတာေတြ႕ရပါတယ္ ။ တကယ္ေတာ့ ဒါဟာ ဗမာလူမ်ိဳး နဲ႕ ဗမာစစ္တပ္ေအာက္က ႐ုန္းထြက္ဖို႔ ႀကိဳးစားမႈအျဖစ္ ရႈျမင္လာေအာင္ အခ်ိဳ႕ေသာ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္ေတြက ႀကိဳးစားတာျဖစ္ၿပီး အမွန္တကယ္ေတာ့ အဲဒီလိုေတြးေခၚၿပီး လြတ္ေျမာက္ေရးကို ခ်ဥ္းကပ္တာဟာ ကိုယ့္ရပ္တည္ရာကို ဗမာ စစ္တပ္
ေအာက္ကေန တိုင္းရင္းသားစစ္တပ္ေအာက္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းလိုက္ရံုေလးပဲ ဆိုတာကိုေထာက္ျပခ်င္ပါတယ္ ။ အဲဒီလို လုပ္လိုက္ရံုနဲ႕ေတာ့ ကၽြန္ေတာ္ ဒီေဆာင္းပါးရဲ႕ အစ မွ ေဖၚျပေရးသားထားသလို လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းေတြ နဲ႕ ေခါင္းေဆာင္ေတြ ရဲ႕ အေတြးအေခၚ အေမွ်ာ္အျမင္ေဘာင္ထဲက လြတ္ဖို႔လမ္းမျမင္ဘူးလို႔ပဲေျပာရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ အမွန္တကယ္ အေလးအနက္ထားၿပီးၾကည့္ျမင္ရမွာကေတာ့ မိမိတို႔ေနထိုင္ရာ ေဒသ ထဲက ပမာဏ မ်ားသည္ျဖစ္ေစ နည္းသည္ျဖစ္ေစ ေကာင္းတူဆိုးဖက္ ေအးအတူပူအမွ် ေနထိုင္ၾကတဲ့ လူမ်ိဳးစုအားလံုးရဲ႕ ဘဝေတြ လံုျခံဳစြာ ျမႇင့္တင္ႏိုင္ေရး နဲ႕ သူတို႔ ယံုၾကည္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး စီးပြားေရး လူမႈေရး အေဆာက္အဦတည္ေဆာက္ေရးပဲျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီအတြက္ ေကာင္းမြန္ခိုင္မာၿပီး အစြမ္းရွိတဲ့ ဥပေဒျပဳေရး ၊ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး ၊ တရားစီရင္ေရး မ႑ိဳင္ေတြ လြတ္လပ္ခိုင္မာစြာေပၚေပါက္လာဖို႔ အဓိက ရည္မွန္းခ်က္ထားရမွာျဖစ္ပါတယ္ ။ ဒီလိုရည္မွန္းခ်က္ထားျခင္းသည္ကသာ တိုင္းရင္းသားေတြ အပါအဝင္ ကၽြန္ေတာ္တို႔ အားလံုးရဲ႕ အနာဂတ္လူအဖြဲ႕အစည္း အသီးသီး ထံ စစ္မွန္တဲ႔ ဖယ္ဒရယ္ စနစ္ ကို အပ္ႏွင္းႏိုင္မွာျဖစ္ေၾကာင္းဆန္းစစ္ေဝဖန္ အၾကံျပဳအပ္ပါတယ္။

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button