ကဗျာ

‘ ရုပ္တု ‘

အသက္မရွိတဲ့အျပင္ အတုႀကီး
ဒီအတုႀကီးကို
ၿမိဳ႕လယ္မွာထားခ်င္တယ္

ဒီၿမိဳ႕ကိုလာလည္ၾကတဲ့အခါ
သူတို႔ အတုႀကီးကိုေငးေငးၿပီး
ၿမိဳ႕အတုကိုလာမိတဲ့အေၾကာင္း
ေတြးေတြးမိမယ္ေပါ့

ဂရိစစ္သည္ေတြပုန္းခဲ့တဲ့ ရုပ္တုလို
ဒီရုပ္တုထဲ
လူေတြထင္မထားတဲ့အရာေတြရွိမယ္ မထင္နဲ႔
ဒါ အေယာင္ျပတဲ့သေဘာ
ဒါမွမဟုတ္ နိမိတ္ေပါ့
(အတုၿမိဳ႕က မင္းကို ႀကိဳဆိုတယ္ )

အတုမွန္း သိတဲ့သူက
‘ အတု ‘ ‘ အတု ‘
လို႔ဆႏၵျပၾကလိမ့္မယ္
ေနာက္ေတာ့ ၿမိဳ႕မွာ
‘သူရဲေကာင္းအတု’ တစ္ေယာက္
ထပ္ေပၚလာမယ္

ဒီရုပ္တုက
အဖဲြ႕အစည္းဘယ္ေလာက္ကို
အလုပ္ေပးမလဲ
(အစိုးရအဖဲြ႕၊ဆန္႔က်င္အဖဲြ႕
၊ေထာက္ခံအဖဲြ႕ စသျဖင့္ေပါ့ )
အနည္းဆံုး
အလုပ္တုလည္း ေပၚလာမယ္

ရုပ္တုဟာ အတုပီသဖို႔
အတုျဖစ္မွရမယ္
ရုပ္တုဟာ အစစ္နဲ႔တူတဲ့အတုလည္း ျဖစ္ရမယ္

ကဗ်ာဆရာက
စာရြက္ေပၚ ခ်ေရးလိုက္တယ္
“ရုပ္တုကို ၿမိဳ႕လယ္ေခါင္မွာ စိုက္ထားၾကပါ
ရုပ္တုျမင္တိုင္း အတုေတြအေၾကာင္းကို
ေတြးေတြးၿပီး ရွင္သန္ၾကပါ
အတုဟာ အတုပဲ ”
ကဗ်ာတစ္ပုဒ္ေတာင္
အဆစ္ရလိုက္ေသးရဲ႕ ။

ဆလိုင္းနံရံ Feb , 2019

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button