အင်တာဗျူး

ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္

လက္ရွိျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းလုပ္ကိုင္ေနသည့္ရင္းႏွီးျမဳပ္ႏွံမႈစီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားတို႔၏ အက်ဳိးခံစားခြင့္ႏွင့္ပတ္သတ္၍ဒသတြင္းလတ္တေလာျဖစ္ေပးသည့္ အေျခအေန၊ေဒသခံမ်ားစိုးရိမ္ေန သည့္အေၾကာင္းအရာႏွင့္ ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေစခ်င္သည့့္္အခ်က္မ်ားကိိုု အလႊႊာေပါင္္းစံံုု၊နယ္ပယ္ ေပါင္္းစံံုမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ဆက္သြယ္ေမးျမန္္းခ်က္မ်ားကို စုစည္းေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ကိုမန္ဇခုပ္( တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္) အရပ္ဘက္အဖြဲ႔အစည္း

ေျမြေတာင္ဖားေတာင္က ေျမြေတာင္ဖားေတာင္အဖြဲ႔အစည္းအေနနဲ႔ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္ေနာင္းပိုင္းေလာက္မွာေပါ့ေနာ္။ ကုမၸဏီေတြလာတဲ့အခါက်ေတာ့ သူတို႔ကုမၸဏီေတြက ေဒတာေတြေကာက္တယ္။ အဲမွာကြ်န္ေတာ္တို႔ စီမံကိန္းရွိမွန္းသိၿပီး အဲဒီကစျပီး အရပ္ဖက္အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔တြဲျပီးမွ အဲတုန္းက ေျြမေတာင္ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ကလည္း မေပၚေသးဘူးေပါ့ေနာ္။ အဲဒီကေနမွ အေရးေပၚအဖြဲ႔ေတြဖြဲ႔ျပီးမွလုပ္ရင္းလုပ္ရင္းနဲ႔ ၂၀၁၃မွာ ေဒသဖြံ႔ျဖိဳးေရးအဖြဲ႔ဆိုျပီး
မွ ဖြဲ႔ခဲ့တယ္။ အဲဒီမွာ ကြ်န္ေတာ္ကိုယ္တိုင္ဦးေဆာင္ျပီးေတာ့ေပါေနာ္။ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ရပိုင္ခြင့္ေတြမရွိဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ကြ်န္ေတာ္တို႔မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဥပေဒေတြမွာ သဘာသယံဇာတဥပေဒပဲျဖစ္ျဖစ္၊ က်န္တဲ့ဥပေဒပဲျဖစ္ျဖစ္ တိုင္းရင္းသားေတြကိုအကာအ
ကြယ္ေပးတဲ့ ဥပေဒေတြမရွိေသးဘူး။ ျပီးေတာ့ အခုဖက္ဒရယ္မရေသးတဲ့ကာလမွာလုပ္မယ္ဆိုရင္ ကြ်န္ေတာ္တို႔ နစ္နာဖို႔ပဲရွိပါတယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ျပည္နယ္ေတြရဲ႕ရပိုင္ခြင့္၊ ေဒသခံေတြရဲရပိုင္ခြင့္၊ အက်ိဳးအျမတ္ခြဲေဝမႈက ဥပေဒထဲမွာ ဘာမွမရွိေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္မသြားခင္ ဒီကာလမွာလုပ္မယ္ဆိုရင္အဓိက ေဒသခံလူထုၾကားေရာ၊ အစိုးရၾကားေရာေပါ့ေနာ္၊ ကုမၸဏီနဲ႔ေဒသခံၾကားမွာေရာေပါ့ေနာ္၊ အျငင္းပြားမူေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ ေျမြေတာင္ေဒသပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ လယ္ယာေျမေတြကအေထာက္အထားတစ္ခုမွမရွိတဲ့အခါက်ေတာ့ ေျမသိမ္းမူေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ ေျမလုယက္မူေတြျဖစ္လာႏိုင္တယ္။ အဲဒါမ်ိဳးမွာ ေဒသမွာ ပိုျပီးေတာ့ဆူပူမူေတြရွိလာႏိုင္တယ္။ အဲဒါအျပင္ ေဒသခံေတြရဲ႕လယ္ယာ
ေျမေတြမွာကိုေရာ ထိခိုက္နစ္နာရင္ေတာင္ ဘာမွတစ္ခုမွျပန္ရဖို႔ ကြ်န္ေတာ္တို႔မေမွ်ာ္လင့္ဘူးေပါ့ေနာ္။အခုရွိေနတဲ့အေပၚမွာၾကည့္မယ္ဆိုရင္ သေဘာလံုးဝကိုမက်ဘူး။ ဘာေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လိမ္လည္တဲ့ဟာေတြမ်ားတာေပါ့။ ကုလသမဂၢေၾကညာစာတမ္းက သီးသန္႔အခြင့္အေရးမ်ားေၾကညာစာတမ္းအတိုင္းလည္းသူတို႔မလာဘူး။ သူတို႔ခ်ဥ္းကပ္ပံုေတြက ျပည္ေထာင္စုကေနခြင့္ျပဳခ်က္ရျပီးျပီ၊ ၿမိဳ႕နယ္ကလည္းရျပီးျပီ၊ျပည္နယ္ကလည္းရျပီးျပီဆိုျပီးမွ ထိန္းခ်ဳပ္မူနဲ႔လာျပီးမွ လာေနတာေပါ့ေနာ္။ ဒီလိုမ်ိဳးစီမံကိန္းက လက္ရွိအေနအထားမွာက ျပည္သူမ်က္ႏွာၾကည့္တဲ့ အဖြဲ႔အစည္းတစ္ေယာက္မွ မလာေသးဘူး။ အဲဒါေၾကာင့္ ကြ်န္ေတာ္တို႔က အၿမဲထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရာမွာပဲရွိေသးတာေပါ့ …။ ( အယ္ဒီတာ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းသည္)

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button