ကြေငြာချက်တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်တပ်ဖွဲ့များသုံးသပ်ချက်

ရခိုင့္တပ္မေတာ္(AA)ကို တိုက္ခိုက္ဖို႔ သမၼတ ကအမိန္႔ေပးလိုက္ျခင္းဟာ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ဖြဲ႔စည္းပုံအေျခခံဥပေဒနဲ႔ အညီျဖစ္ရဲ႕လား

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button