ဆောင်းပါး

ဖယ္ဒရယ္လမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး­

ဖယ္ဒရယ္လမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး­

၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရသစ္တက္ၿပီးကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ေရးအသံေတြ ဆူညံခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအားလုံးကလည္း လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အဆုံးသတ္ေစခ်င္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း မိမိတုိ႔ျပည္နယ္မွာ ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္လုိၾကပါ တယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အခ်ဳိ႕ နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေတြကတဆင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အစပ်ဳိးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဆုိတာကို ခြဲထြက္တဲ့စနစ္လို႔၀ါဒမိႈင္းတုိက္ခံထားခံရတဲ့ အေျခအေန က ျပည္သူေတြမ်က္စိပြင့္သြားၿပီး ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္ကသာလွ်င္ တုိ႔ႏုိင္ငံႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းကာ သာယာ၀ေျပာမယ္လို႔ အနာဂတ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ အန္အယ္ဒီအစုိးရတက္လာတဲ့အခါမွာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္အေရးကိုပဲ အားစုိက္လုပ္ကုိင္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ အန္အယ္ဒီအစုိးရဟာ တုိင္းျပည္စီးပြားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ ထုိက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကိုလည္း ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာ ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ဦးတည္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႀကီးက်ေရာက္လာ ၿပီး အစည္းအေ၀းေတြ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပဖုိ႔ ခက္ခဲလာျခင္းႏွင့္အတူ ကိုဗစ္ေရာဂါ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ဘက္ကိုပါ အားစိုက္လာရတာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးကိစၥေတြကို အားစုိက္ဖို႔ ခက္ခဲ ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚမလာဘဲ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးဟာ ပိုမုိေ၀၀ါးလာခဲ့ပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳရေသးတဲ့ အခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကပါ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ၾကၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕သေဘာထားနဲ႔အတူ ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကိုဆန္႔က်င္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕ဟာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားတည္ရွိရာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေတြကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပတဲ့ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိေတာ္လွန္ ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သည္လို အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းစဥ္တုန္းကလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံဟာ ေက်ာင္းသားေတြကစခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြက စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ပါတီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ပါတီ စုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ဟာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနတဲ့ ABSDF ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေ က်ာင္းသားမ်ားတပ္ဖြဲ႕ ဆုိတာ အဲဒီ့အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကထက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ အျခားလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေတြမွာ ခုိလႈံေနသူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသာမက အျခားအလႊာစုံက ျပည္သူေတြပါ၀င္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္က ကရင္ျပည္နယ္ဘက္ကိုသာ ခိုလႈံလာသူေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခါ မွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာပါ အာဏာရွင္ကို ခုခံေတာ္ လွန္တဲ့သူေတြေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းတို႔မွာပါ ခုခံေတာ္လွန္တဲ့တုိက္ပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခါမွ်တုိက္ပြဲျဖစ္သံမၾကားခဲ့ရဖူးတဲ့ ခ်င္းျပည္ နယ္မွာလည္း တုိက္ပြဲေတြေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

ျပည္မေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအပါအ၀င္ ၿမဳိ႕ျပေဒသေတြမွာလည္း PDF လို႔ေခၚတဲ့ ၿမဳိ႕ျပေပ်ာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ေတြေပၚေပါက္လာၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအဖြဲ႕ေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ရွိ မယ္လို႔ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြအားလုံးဟာ စစ္အာဏာသိမ္းရာက မခံမရပ္ႏုိင္လို႔ေပၚေပါက္လာတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးအစကို ျပန္သြားရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ က်င္လည္ခဲ့ရၿပီး အဲဒီ့ဆုိးရြားခါးသီးတဲ့ ဘ၀ေတြကို အဆုံးသတ္ခ်င္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္လိုၾကတာပါ။ ယခု အေျခအေနမွာ ဖယ္ဒရယ္လမ္းက  စမ္း၀ါး၀ါးျဖစ္ေနဆဲပါ။ အာဏာရွင္ စနစ္အျမစ္ျပတ္မွသာလွ်င္ ဖယ္ဒရယ္လမ္းကို ရွင္ရွင္းလင္းလင္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း…။   ။

ေမာဂၢလိ­

 

ဖယ္ဒရယ္လမ္းမွာ စမ္းတ၀ါး¬

        ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပုံအေျခခံဥပေဒအရ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္မွာ အစိုးရသစ္တက္ၿပီးကတည္းက ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ျပည္တြင္းစစ္အဆုံးသတ္ေရးအသံေတြ ဆူညံခဲ့ပါတယ္။ ျပည္သူေတြအားလုံးကလည္း လြတ္လပ္ေရးနဲ႔အတူ ေမြးဖြားလာတဲ့ ျပည္တြင္းစစ္ႀကီးကို အဆုံးသတ္ေစခ်င္ေနၿပီျဖစ္ပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားေတြကလည္း မိမိတုိ႔ျပည္နယ္မွာ ေအးခ်မ္းစြာ အသက္ေမြး၀မ္းေၾကာင္းျပဳလုပ္လုိၾကပါ တယ္။

ျပည္သူေတြရဲ႕ ဆႏၵနဲ႔အညီ သမၼတဦးသိန္းစိန္လက္ထက္မွာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အခ်ဳိ႕ နဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးစာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆုိႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ တစ္ႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ေတြကတဆင့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ကို တည္ေဆာက္ဖို႔ အစပ်ဳိးခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။

တစ္ခ်ိန္က ဖယ္ဒရယ္စနစ္ဆုိတာကို ခြဲထြက္တဲ့စနစ္လို႔၀ါဒမိႈင္းတုိက္ခံထားခံရတဲ့ အေျခအေန က ျပည္သူေတြမ်က္စိပြင့္သြားၿပီး ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္စနစ္ကသာလွ်င္ တုိ႔ႏုိင္ငံႀကီးၿငိမ္းခ်မ္းကာ သာယာ၀ေျပာမယ္လို႔ အနာဂတ္ကို ျမင္ေတြ႕ၾကရပါတယ္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ေရြးေကာက္ပြဲအရ အန္အယ္ဒီအစုိးရတက္လာတဲ့အခါမွာလည္း ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးနဲ႔ ဖယ္ဒရယ္အေရးကိုပဲ အားစုိက္လုပ္ကုိင္လာတာေတြ႕ရပါတယ္။ အန္အယ္ဒီအစုိးရဟာ တုိင္းျပည္စီးပြားထက္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၊ ဖက္ဒရယ္ေရးကို ဦးစားေပးခဲ့ပါတယ္။ ၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံကို က်င္းပၿပီး တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားအျပင္ ပါ၀င္သင့္ ပါ၀င္ ထုိက္တဲ့အဖြဲ႕အစည္းအသီးသီးကိုလည္း ဖိတ္ေခၚကာ ေဆြးေႏြးေစခဲ့ပါတယ္။

၂၁ ရာစု ပင္လုံညီလာခံမွာ ဒီမုိကေရစီဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို ေဖာ္ေဆာင္ဖို႔ ဦးတည္ခဲ့ပါ တယ္။ ဒါေပမဲ့ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ႏွစ္ကုန္ပုိင္းမွာ ေပၚေပါက္လာတဲ့ COVID-19 ကပ္ေရာဂါႀကီးက်ေရာက္လာ ၿပီး အစည္းအေ၀းေတြ ေဆြးေႏြးပြဲေတြက်င္းပဖုိ႔ ခက္ခဲလာျခင္းႏွင့္အတူ ကိုဗစ္ေရာဂါ တားဆီးႏွိမ္ႏွင္းေရး ဘက္ကိုပါ အားစိုက္လာရတာေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္ေရးကိစၥေတြကို အားစုိက္ဖို႔ ခက္ခဲ ခဲ့ပါတယ္။

၂၀၂၀ ေရြးေကာက္ပြဲအၿပီးမွာေတာ့ အားလုံးသိၾကတဲ့အတုိင္း ျပည္သူလူထုေရြးေကာက္ တင္ေျမႇာက္တဲ့ အစုိးရတစ္ရပ္ျဖစ္ေပၚမလာဘဲ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းခဲ့တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ဖက္ဒရယ္အေရးဟာ ပိုမုိေ၀၀ါးလာခဲ့ပါတယ္။

အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထိုးထားတဲ့ အခ်ဳိ႕ေသာတုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ မ်ားနဲ႔ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရး လက္မွတ္ေရးထုိးျခင္းမျပဳရေသးတဲ့ အခ်ဳိ႕လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕မ်ားကပါ စစ္အာဏာသိမ္းမႈကို ဆန္႔က်င္ၾကၿပီး ျပည္သူလူထုရဲ႕သေဘာထားနဲ႔အတူ ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ ေၾကညာခ်က္ေတြထုတ္ျပန္လာခဲ့ပါတယ္။

စစ္အာဏာသိမ္းမႈကိုဆန္႔က်င္ၾကတဲ့ ျပည္သူမ်ားနဲ႔ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတဲ့ ႏုိင္ငံေရးသမား အခ်ဳိ႕ဟာ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကုိင္မ်ားတည္ရွိရာ လြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေတြကို ေရာက္ရွိလာၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းစြာဆႏၵျပတဲ့ျပည္သူေတြကို ဖမ္းဆီးသတ္ျဖတ္တဲ့ စစ္အာဏာရွင္ကုိေတာ္လွန္ ဖို႔ ဆုံးျဖတ္ခဲ့ၾကပါတယ္။

သည္လို အျဖစ္အပ်က္ေတြဟာ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ စစ္တပ္အာဏာသိမ္းစဥ္တုန္းကလည္း ရွိခဲ့ဖူးပါ တယ္။ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ အေရးေတာ္ပုံဟာ ေက်ာင္းသားေတြကစခဲ့ၿပီး တစ္ပါတီအာဏာရွင္စနစ္ကို ဆန္႔က်င္ခဲ့ၾကတာပါ။ ေက်ာင္းသားေတြက စတင္ခဲ့ၿပီး ေနာက္ပုိင္းမွာ ျပည္သူတစ္ရပ္လုံးပါ၀င္ခဲ့ၾကတဲ့ အေထြေထြသပိတ္ႀကီးျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ စစ္တပ္က အာဏာသိမ္းၿပီး တစ္ပါတီစနစ္ကို ဖ်က္သိမ္းကာ ပါတီ စုံဒီမိုကေရစီစနစ္ကို က်င့္သုံးမယ္လို႔ ေၾကညာခဲ့ေပမယ့္ ဒီမုိကေရစီေရး လႈပ္ရွားသူမ်ားကို ဖမ္းဆီးႏွိမ္နင္းခဲ့ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း တက္ၾကြလႈပ္ရွားတဲ့ေက်ာင္းသားအခ်ဳိ႕ဟာ တုိင္းရင္းသား လက္နက္ကိုင္အဖြဲ႕အစည္းအျဖစ္ တည္ရွိေနတဲ့ ABSDF ဗမာႏုိင္ငံလုံးဆုိင္ရာေ က်ာင္းသားမ်ားတပ္ဖြဲ႕ ဆုိတာ အဲဒီ့အေၾကာင္းအရာေတြေၾကာင့္ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရတာျဖစ္ပါတယ္။

ယခု အာဏာသိမ္းျဖစ္စဥ္မွာေတာ့ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္ကထက္ တုိင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ အစည္းမ်ားနဲ႔ အျခားလြတ္ေျမာက္နယ္ေျမေတြမွာ ခုိလႈံေနသူေတြ ပိုမိုမ်ားျပားလာခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား လူငယ္မ်ားသာမက အျခားအလႊာစုံက ျပည္သူေတြပါ၀င္လာတာ ေတြ႕ရပါတယ္။

၁၉၈၈ အာဏာသိမ္းၿပီးစဥ္က ကရင္ျပည္နယ္ဘက္ကိုသာ ခိုလႈံလာသူေတြရွိခဲ့ေပမယ့္ ယခုအခါ မွာေတာ့ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ေတြမွာပါ အာဏာရွင္ကို ခုခံေတာ္ လွန္တဲ့သူေတြေရာက္ရွိေနတာျဖစ္ပါတယ္။ ဒါ့အျပင္ စစ္ကုိင္းတုိင္း၊ မေကြးတုိင္းတို႔မွာပါ ခုခံေတာ္လွန္တဲ့တုိက္ပြဲေတြ ေပၚေပါက္လာခဲ့ရပါတယ္။ တစ္ခါမွ်တုိက္ပြဲျဖစ္သံမၾကားခဲ့ရဖူးတဲ့ ခ်င္းျပည္ နယ္မွာလည္း တုိက္ပြဲေတြေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ျဖစ္ပြားေနပါတယ္။

ျပည္မေဒသေတြျဖစ္တဲ့ ေနျပည္ေတာ္၊ ရန္ကုန္၊ မႏၱေလးအပါအ၀င္ ၿမဳိ႕ျပေဒသေတြမွာလည္း PDF လို႔ေခၚတဲ့ ၿမဳိ႕ျပေပ်ာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕ေတြေပၚေပါက္လာၿပီး ခန္႔မွန္းေျခအဖြဲ႕ေပါင္း ၅၀၀ ေလာက္ရွိ မယ္လို႔ဆုိၾကပါတယ္။ ဒီအဖြဲ႕ေတြအားလုံးဟာ စစ္အာဏာသိမ္းရာက မခံမရပ္ႏုိင္လို႔ေပၚေပါက္လာတဲ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြ ျဖစ္ပါတယ္။

ေဆာင္းပါးအစကို ျပန္သြားရရင္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားအားလုံးဟာ ျပည္တြင္းစစ္နဲ႔ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ ေက်ာ္ က်င္လည္ခဲ့ရၿပီး အဲဒီ့ဆုိးရြားခါးသီးတဲ့ ဘ၀ေတြကို အဆုံးသတ္ခ်င္ၿပီျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္လည္း ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးအေျဖရွာျခင္းျဖင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖယ္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုကို တည္ေဆာက္လိုၾကတာပါ။ ယခု အေျခအေနမွာ ဖယ္ဒရယ္လမ္းက  စမ္း၀ါး၀ါးျဖစ္ေနဆဲပါ။ အာဏာရွင္ စနစ္အျမစ္ျပတ္မွသာလွ်င္ ဖယ္ဒရယ္လမ္းကို ရွင္ရွင္းလင္းလင္း ေလွ်ာက္လွမ္းႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။   ။

ေမာဂၢလိ¬

 

Related Articles

Back to top button