ကဗျာ

စစ္မုန္းသူ

ေအစိုင္းေက

“ျပည္သူမြဲမြဲ မမြဲမြဲ
ငါတို႔အျမဲတိုက္ႀကမယ္။”

ေႏြထဲ
စိန္ပန္းေတြရဲရဲနီေနတယ္။

စပါယ္ပန္းကုံးေလးေတြ
ခေရပန္းကုံးေလးေတြကို
ေရွ႕တန္းျပန္ပခုံးေတြေပၚ မတင္ႀကပါနဲ႔။

ျပည္သူေတြရဲ႕ႏွလုံးကို
တဝုန္ုးဝုန္းေျခြခ်ေနတဲ႔ ဗုံဆံေတြရပ္ေပးပါ။

ေမာင္းတင္ခလုတ္ဆြဲ
စစ္ပြဲထဲက ေသြးထြက္သံယိုျမင္ကြင္းေတြနဲ႔
စစ္သားသူရဲေကာင္းေတြပါ
နိင္ငံေတာ္အတြက္ေပးဆပ္သူေတြပါဆိုျပီး
မ်က္ရည္မျခဴႀကပါနဲ႔။

မ်ိဳးဆက္ေတြတစ္ဆက္ျပီးတစ္ဆက္
အသက္ေပး ဆက္ေနရတဲ႕ျပည္သူအေပၚ
အေႀကာက္တရားေတြနဲ႔ပစ္ေဖာက္ေနတာေတြ
ျခိမ္းေျခာက္ေစာ္ကားေနတာေတြ ရပ္ေပးပါ။

ျပည္သူ႕အမွန္တရားကိုျပန္ေပးပါ။
ျငိမ္းခ်မ္းေရးကိုေပးပါ။
စစ္ပြဲေတြရပ္ေပးပါ။
တာဝန္ယူမႈတာဝန္ခံမႈကိုေပးပါ။

ေမာလိုက္တာ
ဘယ္ေလာက္ေျပာေျပာ ေသာက္ေႀကာကိုမေျပဘူး။

ထပ္လာျပန္တယ္

“ျပည္သူမြဲမြဲ မမြဲမြဲ
ငါတို႔အျမဲတိုက္ႀကမယ္တဲ႕။”

ေႏြထဲ
စိန္ပန္းေတြ ရဲရဲနီလို႔ရယ္။

ေအစိုင္းေက

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button