တပ်မှူး ၃ ဦးကို ရာထူးမှ ထုတ်ပယ်ကြောင်း DKBA ထုတ်ပြန်၊ ဖက်ဒရယ်းဂျာနယ်။

Back to top button