ဖက်ဒရယ်လစ်ဇင်အကြောင်း

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုသည်မှာ (ရှမ်းဘာသာ)

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုသည်မှာ (ရှမ်းဘာသာ)

ဖက်ဒရယ်စနစ်ဆိုတာ ဘာလဲ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်ရဲ့ အခြေခံအကျဆုံးအချက်တွေက ဘာတွေလဲဆိုတာကို ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ ပိုစတာတွေကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။

အများပြည်သူအလွယ်တကူ နားလည်စေဖို့ ရိုးရိုးရှင်းရှင်း ပုံဖော်ဖန်တီးထားပါတယ်။

ဆက်လက်ပြီး ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ဒီမိုကရေစီ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေ ခံဥပဒေများ၊ ဖက်ဒရယ်စနစ်နဲ့ ပြည်ထောင်စုအစိတ်အပိုင်းများ(ပြည်နယ်များ)၊ အစိုးရအလွှာအချင်းချင်းတွေအကြား ဆက်ဆံရေးများ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်အာဏာနဲ့ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာခွဲဝေပုံများစတဲ့ ခေါင်းစဉ်အလိုက် ဖန်တီးပုံဖော်ထားတဲ့ ပိုစတာတွေကို မြန်မာဘာသာနဲ့သာမကဘဲ လူမျိုးစုဘာသာစကားများနဲ့လည်း ပုံမှန်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။

SFIG စီစဉ်တင်ဆက်မှုကို ပြန်လည်ဖော်ပြသည်။

Related Articles

Back to top button