စကားဝိုင်း

ဖက်ဒရယ်ယူနစ်နှင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ (စကားဝိုင်း)

ဖက်ဒရယ်ယူနစ်နှင့် ပြည်နယ်ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေများ (စကားဝိုင်း)

Speakers –

၁။ ဖေါ်မြားလရိန် (အထက်တန်းရှေ့နေ)

၂။ KKM (ဖက်ဒရယ်ရေးရာ ကျွမ်းကျင်သူ)

၃။ ယိင်းလောဝ် (Salween Institute for Public Policy – ညွန်ကြားရေးမှူး)

၄။ Salai Benjamin – Moderator

————

Date / Time

October 25, 2022

6:00 Pm

———

(Live Facebook Pages)

– Federal Journal 

– Kachin News Group

– Network Media Group

– Progressive Karenni People Force – PKPF

– Mon State Development Center

– The Chinland Post

– Than Lwin Times

– Than Lwin Khet News

– Kayan New Generation Youth – KNGY

– Federal FM

ဖက်ဒရယ်ဂျာနယ် မြန်မာမှ စီစဉ်တင်ဆက်သည်။

Related Articles

Back to top button