Month: January 2019

 • ကခ်င္ျပည္နယ္အနာဂတ္စီမံကိန္းမ်ားကို ရႈေမွ်ာ္ျခင္း

  M Kawn La               ယေန႔ကမၻာ့အေျခအေနအရပ္ရပ္ဟာ အလြန္လ်င္ျမန္စြာပဲေျပာင္းလဲလ်က္ရွိေနပါတယ္။ ၁၉၈၀ ဒီမိုကေရစီ ျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈတတိယလိႈင္း နဲ႔အတူ အေမရိကဟာနည္းပညာတိုးတက္မႈ  အံ့မခန္းစတင္ပါတယ္။ တရုတ္…

  Read More »
 • Time to raise questions: What NLD government can resolve ethnic issues under 2008 Constitution

  By Salai Ceu Bik Thawng Already past half of its term into power after its over 900 candidates being elected…

  Read More »
 • ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ့ၾကံဳေနရသည့္စိန္ေခၚမွဳ မ်ားႏွင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား (၂)

  အပိုင္း(၂) ေမာင္ေမာင္စိုး ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္ အခ်က္ ၅ ခ်က္                ဤသုိ့ေသာ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားေတြ့ေနခ်ိန္တြင္ေအာက္ပါအခ်က္ကို ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ပါဝင္သည့္ဖက္အားလုံးအေနႏွင့္ ေအာက္ပါအခ်က္ ၅ ခ်က္အားထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ေပသည္။ ပထမဆံုးစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မွာNCA တနိုင္ငံလုံးအပစ္ခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူညီခ်က္အားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္ျဖစ္သည္။ NCA အားျပန္လည္သုံးသပ္ရန္လိုေၾကာင္းမိမိအပါအဝင္ ေလ့လာသုံးသပ္သူမ်ားက အၾကိမ္ၾကိမ္ဆိုခ့ဲျပီးျဖစ္သည္။သုိ့ေသာ္…

  Read More »
 • ျငိမ္ခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ေတြ့ၾကံဳေနရသည့္ စိန္ေခၚမွဳ မ်ားႏွင့္ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သည့္အခ်က္မ်ား (၁)

  အပိုင္း (၁) ဦးေမာင္ေမာင္စိုး အက်ပ္အတည္း           ျငိမ္းခ်မ္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေနသေလာဟူ၍  လြန္ခ့ဲေသာႏွစ္မ်ားထဲကေမးခြန္း ထုတ္ခ့ဲၾကသည္။ ယခုေတာ့ျငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ရပ္တန့္သြားေတာ့မည္ေလာဟု ေမးခြန္းထုတ္လာၾကသည္။ ဤေမးခြန္းသည္၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၅ ရက္ေန့က ျပဳလုပ္သည့္ အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္အဖြဲ့မ်ားမွ…

  Read More »
 • ဖယ္ဒရယ္စနစ္ႏွင့္ အမွတ္အသားဆိုင္ရာ ေမးခြန္း

  PK Forum မၾကာေသးမွီလပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္၏ မိန္႔ခြန္းတြင္ ပါ၀င္ေသာ ‘တပ္မေတာ္သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္ ျပည္သူလူထုကို ကိုယ္စားျပဳသည္’ ဟုဆိုေသာမွတ္ခ်က္သည္ လက္ရွိအခ်ိန္တြင္ တန္႔ေနသည့္ ဖယ္ဒရယ္စနစ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးျဖစ္စဥ္ႏွင့္အတူ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ စိတ္ခံစားမႈကို မီးေမာင္း ထိုးျပေနပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံကို လူမ်ိဳးေပါင္းစံုေနထိုင္ေသာႏိုင္ငံအျဖစ္…

  Read More »
 • ေဒသတြင္းဘက္စံုစီးပြားေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဆိုတာဘာလဲ

  PK Forum ျမန္မာႏိုင္ငံအေနနဲ႔ RCEP လို႔ေခၚတဲ့ အင္မတန္ႀကီးမားတဲ့ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးစာခ်ဳပ္ မွာပါ၀င္ဖို႔ ညိွႏိႈင္းေန တယ္ဆိုတာ သင္သိပါသလား?သင္မၾကားဖူးေသးလ်င္လည္း အထူးအဆန္းေတာ့မဟုတ္ပါ။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လူအနည္း အက်ဥ္းသာ ယခုအေၾကာင္းကို သတိထားမိေနက်ပါသည္။ ၂၀၁၂မွ စတင္ကာ…

  Read More »
 • ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမ (၂)

  အပိုင္း (၂) ဦးေမာင္ေမာင္ညြန္႔ ၂၀၁၅ ခုနွစ္ ေရြးေကာက္ပဲြ က်င္းပၿပီးေနာက္ ျမန္မာနုိင္ငံတြင္ ဒီမုိကေရစီ အစုိးရသစ္ ေပၚေပါက္လာၿပီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားစြာကုိ ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ပါသည္။ နုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္ ေကာင္းမြန္ေသာစီးပြားေရး၀န္းက်င္ကုိ စတင္နုိင္ရန္အတြက္ စီးပြားေရးမူ၀ါဒ (၁၂)ရပ္ ကုိ…

  Read More »
 • ျပည္သူ႔ဆႏၵႏွင့္အညီ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းကိုရပ္ဆိုင္းပါ

  ေဒါက္တာရန္မ်ဳိးသိမ္း ဧရာ၀တီ-ျမစ္ဆံု ျမစ္ညာ ျမစ္၀ွမ္း ေရအားလွ်ပ္စစ္စီမံကိန္းမ်ားႏွင့္ဆက္စပ္ေသာအသံဗလံမ်ားက ေလ်ာ့ပါးသထက္ေလ်ာ့ ပါးလာေနသည္မွာ စိုးရိမ္ဖြယ္ရာပင္ျဖစ္သည္။ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ေကာ္မရွင္တစ္ရပ္ဖြဲ႕စည္းၿပီး၊ ေလ့လာသံုးသပ္ဆန္းစစ္ မႈမ်ားျပဳလုပ္ေနသည္မွာ သက္တမ္းႏွစ္ႏွစ္ေက်ာ္လာၿပီျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္မ်ားအေပၚအေျခခံလ်က္ ျမစ္ဆံုစီမံကိန္းႏွင့္ပတ္သက္ေသာအဆံုးအျဖတ္က ႐ုပ္လံုးေပၚလာမည္ျဖစ္သည္။ ေကာ္မရွင္၏ေလ့လာဆန္းစစ္ခ်က္သည္ ျပည္သူ႔အသံ၊ ျပည္သူ႔ဆႏၵကို ရာႏႈန္းျပည့္နီးနီး ျခံဳငံုေပါင္းစပ္ႏိုင္မွသာ…

  Read More »
 • ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ေျမ

  အပိုင္း ( ၁ ) (ဦးေမာင္ေမာင္ညြန္႔) ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဥပေဒသစ္ ကို ျပဌာန္း၍ ႏိုင္ငံျခားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ဖိတ္ေခၚမႈအတြက္ ဥပေဒတြင္ ပုဒ္မ ၃ ၌ ရည္ရြယ္ခ်က္ (၉) ရပ္ျဖင့္ ျပဌာန္းေၾကာင္း ေဖၚျပထားပါသည္။…

  Read More »
 • အမ်ဳိးသားေရးစိတ္ဓါတ္ vs ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓါတ္

  Salai Kham Tin Thang ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတာင္ေပၚေနတုိင္းရင္းသားေတြက ဗမာတုိင္းရင္းသားေတြအေၾကာင္းကို နားလည္သေလာက္ ဗမာတိုင္းရင္းသားဘက္က က်န္တုိင္းရင္းသားေတြရဲ႕ သမုိင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳအေပၚ သိရွိနားလည္မွဳ ေတာ္ေတာ္ေလး အားနည္းပါတယ္။ အေၾကာင္းကေတာ႔ ေက်ာင္းစာသင္ရုိးေတြမွာ ဗမာသမုိင္းႏွင့္ယဥ္ေက်းမွဳကိုသာ အဓိကထား သင္ရတဲ့အတြက္ေၾကာင့္ ျဖစ္ပါတယ္။…

  Read More »
Back to top button