Month: October 2018

 • အမ်ဳိးသားတန္းတူေရးႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ျပ႒ာန္းခြင့္

  ကရင္တိုင္းရင္းသာတို႔၏ အမိ်ဳးသားေရး၊ ႏိုင္ငံေရးလႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၁၈၈၁-ခုႏွစ္တြင္ ကရင္တို႔၏ အဦးဆံုးေသာအမ်ိဳးသားေရးအသင္းျဖစ္သည့္ “ေဒါကလု”အသင္းႀကီးကို စတင္တည္ေထာင္ ခဲ့ၾကသည္။ (Karen National Association-KNA)ဟု အဂၤလိပ္ဘာသာအားျဖင့္ ေခၚဆိုသည္။ ထိုအသင္း ႀကီးသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္းသို႔ ဂ်ပန္မ်ားဝင္ေရာက္လာသည့္ ၁၉၄၂-ခုႏွစ္ဝန္းက်င္အထိ…

  Read More »
 • ကြ်န္ေတာ္ႏွင့္ လႊတ္ေတာ္(၂)

    ဒုတိယအႀကိမ္ျပည္သူ႔လႊတ္ေတာ္၏ ပံုမွန္အစည္းအေဝးမ်ားၿပီးဆံုးခဲ့ၿပီ။ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ အပူျပင္းဆံုးအ ခ်ိန္ကာလ ေမ(၁၄)ရက္ေတြ စတင္ခဲ့သည္။ လွ်ပ္စစ္တလက္လက္ႏွင့္ မိုးသံေလသံမ်ားပ်ိဳးလာခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ေနျပည္ေတာ္၊ ပ်ဥ္းမနား ေတာင္ညိဳသည္ ကြ်န္ေတာ္တို႔အတြက္ ပို၍ပူသည္ဟု မထင္ရေပ။ လႊတ္ေတာ္ထဲမွာ ေလေအးစက္ႏွင့္ စည္ပင္ခန္း ေဆာင္မွာ…

  Read More »
 • တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား ေပါင္းစည္းေရး ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံေရးအလားအလာ

    ၂၀၁၈ ျမန္မာ့ႏိုင္ငံေရးအေျပာင္းအလဲတြင္ တိုင္းရင္းသားႏိုင္ငံေရးအင္အားစုမ်ားအတြင္းသေ ဘာထားမတူညီမႈမ်ား အထုက္အေလ်ာက္ရွိခဲ့ၾကသည္ကိုေတြ႔ရသည္။ ၂၀၀၈ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ၏ ေပးထားခ်က္ကို လက္ခံႏိုင္သည့္အတြက္ ေရြးေကာက္ပြဲလမ္းစဥ္ကိုပယ္ခ်သည့္ အုပ္စုႏွင့္ ဖြင့္ထား သည့္တံခါးထဲကေနတိုးဝင္ၿပီး တျဖည္းျဖည္းခ်င္းႏိုင္ငံေရး နယ္ပယ္ကိုခ်ဲ႕ယူသြားမည္ဆိုသည့္ အုပ္စု ျဖစ္သည္။ ဤသို႔သေဘာထားျခင္းကြဲျပားေနမႈေၾကာင့္…

  Read More »
 • ေမးခြန္းထုတ္ခ်ိန္တန္ၿပီ NLD အစိုးရ၊ အေျခခံဥပေဒျပင္စရာမလိုဘဲ အစိုးရကျပဳလုပ္ႏိုင္သည့္ တိုင္းရင္းသားအခြင့္အေရး (၁၀)ခ်က္

              ျပည္သူကအမတ္(၉၀၀)ေက်ာ္ျဖင့္ ေရြးေကာက္ တင္ေျမာက္ခဲ့သည့္ NLD အစုိးရ၏ သက္တမ္း သည္ ေခါက္ခ်ိဳးက်ိဳးသြားပါၿပီ။ ၂၀၂၀- ခုႏွစ္တြင္ ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ အခ်ိန္ကုန္ေတာ့မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ အစုိးရလုပ္ငန္းကို လြတ္လြတ္ကြ်တ္ကြ်တ္လုပ္ရန္ လာမည့္ႏွစ္ (၂၀၁၉- ခုႏွစ္)…

  Read More »
 • မိုက္ခရိုစီးပြားေရးက႑ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား

  “မိုက္ခရိုစီးပြားေရးက႑ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား” ျမန္မာ့စီးပြားေရးအရွိန္ကို ၂၀၁၈- ခုႏွစ္အတြင္း က်ဆင္းသည္ႏွင့္ တိုးတက္ေနသည္ဟူေသာ အခ်က္(၂)ခ်က္ျဖင့္ ကြဲျပားျခားနားမႈရွိေနသည္။ ကြဲျပားခ်က္က အစိုးရထံတြင္ စီးပြားေရးတိုး တက္ေန ၿပီး လုပ္ငန္းရွင္မ်ားထံတြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းေနသည္ဟူေသာ အခ်က္ျဖစ္ေနသည္။ ႏွစ္ဖက္လံုး မမွား ဟုဆိုႏိုင္…

  Read More »
 • ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရစီးကေႏွးသည္၊ ဖက္ဒရယ္ခရီးကေဝးသည္

                            ” ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေရစီးကေႏွးသည္၊ ဖက္ဒရယ္ခရီးကေဝးသည္” ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးေပါင္းစံု ေနထိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။ လဂၤလိပ္တို႔ထံမွ လြတ္ လပ္ေရးရရွိခဲ့ေသာ္လည္း စည္းလံုးညီညႊတ္ျခင္း၊ တန္ဖိုးထားယံုၾကည္ျခင္းတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ျမန္မာႏိုင္ငံေတာ္ႀကီးကို ပံုေဖာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ျခင္းမရွိခဲ့ေသာေၾကာင့္ ယေန႔အထိ တိုင္းရင္းသား အခ်င္းခ်င္းအၾကား သံသယမ်ား၊…

  Read More »
 • တိုင္းရင္းသားပါတီမ်ားႏွင့္ အမ်ဳိးသားလႊတ္ေတာ္ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္

  ၂၀ဝ၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအား လက္မခံႏိုင္ၾကဟုဆိုေသာ္ လည္း ျမန္မာျပည္ႏိုင္ငံေရးအၾကပ္အတည္း၏ ထြက္ေပါက္အျဖစ္ အမ်ားစုကကိုင္စြဲခဲ့ၾကသည္။ ယခင္က တိုင္းရင္းသားမ်ားအဖို႔ မိမိတို႔ ႏိုင္ငံေရးေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အတြက္ လက္နက္ကိုင္ရန္မွအပ အျခားနည္း လမ္းမရွိခဲ့ေပ။ မည္သို႔ဆိုေစ ၂၀ဝ၈ အေျခခံဥပေဒႏွင့္ ၂၀၁၀ ေရြး ေကာက္ပြဲကစၿပီး…

  Read More »
 • လမ္းဆံုးမွာရပ္ေနတဲ့ ျမန္မာ့ၿငိမ္းခ်မ္းေရး

  ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရတဲ့ေနရာဟာ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမမဟုတ္ပါဘူး။ ျမန္မာ ႏိုင္ငံမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးမရေသး တဲ့ေနရာဟာ တိုင္းရင္းသားေတြေနထိုင္တဲ့ ျပည္နယ္ေဒသတြပဲဖစ္ပါ တယ္။ တိုင္းရင္းသားေဒသေတြမွာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးညီလာခံမလုပ္ ဘဲနဲ႔ ေနျပည္ေတာ္မွာပဲ လုပ္ေနတာ ဟာ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးခရီးကို ေႏွင့္ေႏွးေစႏိုင္ပါတယ္။ ျမန္မာႏိုင္ငံရဲ႕…

  Read More »
 • သုံးပြင့္ဆုိင္ ထိပ္သီးေဆြးေႏြး၍ တခါးမ်ားကုိ ဖြင့္လွစ္ပါ

  အစိုးရ၊ တပ္မေတာ္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားတို႔အၾကား သံုးပြင့္ဆိုင္ထိပ္သီး ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ သေဘာတူညီခ်က္မ်ား၊ ထိထိေရာက္ေရာက္ အ ေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတံခါးကို ဖြင့္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ သည္။ မည္သူမဆို စစ္ကိုမုန္း၍ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကိုတန္ဖိုးထားသည့္အ ေလ်ာက္ အလြတ္သေဘာျဖစ္ေစ၊ အလုပ္သေဘာျဖစ္ေစ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈ မ်ားဆီ…

  Read More »
 • ျပည္ေထာင္စုမၿပိဳကြဲေစခ်င္ရင္

  ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ ေျမမ်က္ႏွာသြင္ျပင္ကိုေလ့လာၾကည့္လွ်င္ အလယ္ေကာင္တည့္တည့္ကို ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီးက ျဖတ္သန္းစီးဆင္းေနသည္ကို ေတြ႔ရမည္။ ပိုၿပီးတိတိက်က်ေျပာရလွ်င္ ေတာင္ေျမာက္တန္း ေနေသာ ဧရာဝတီျမစ္ႀကီးအတြင္းသို႔ စီးဝင္သည့္ ေခ်ာင္းမ်ား၊ ျမစ္လက္တက္မ်ားသည္ ေတာင္ တန္းေဒသမွ ျမစ္ဖ်ားခံကာ စီးဆင္းလာျခင္းျဖစ္သည္ကို ေတြ႔ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ထို႔အတူ…

  Read More »
Back to top button