သတင်း

အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်နှင့် လူမျိုးအလိုက် စုဖွဲ့မှုများ

အာဏာသိမ်းမှုနောက်ပိုင်း ပြည်နယ်နှင့် လူမျိုးအလိုက် စုဖွဲ့မှုများ

ဩဂုတ် ၂၈ ရက်၊ ၂၀၂၁

ဖက်ဒရယ် ဂျာနယ် (စုစည်း တင်ပြခြင်း)

Credit by Logo

Related Articles

Back to top button