တိုင်းရင်းသားအကြောင်း

လူမှုစီးပွားတိုးတက်ဖို့ “နဂါး” မဲကို ထည့်ကြစို့ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO)၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေစာတမ်း မူဝါဒများ

လူမှုစီးပွားတိုးတက်ဖို့ “နဂါး” မဲကို ထည့်ကြစို့

ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO)၏ ရွေးကောက်ပွဲကြေစာတမ်း မူဝါဒများ

၁။           နိုင်ငံရေးကဏ္ဍ

(က)       တိုင်းရင်းသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ပြည်ထောင်စုအဓွန့်ရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး။

(ခ)          နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေးကဏ္ဍများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို ကျယ်ပြန့်စွာဆောက်ရွက်ရေး။

(ဂ)          ဒီမိုကရေစီနှင့် တန်းတူညီမျှရေး။

(ဃ)       စစ်မှန်သော ပြည်ထောင်စုစနစ်ပေါ်ထွန်းရေး။

(င)          တစ်နိုင်ငံလုံးအချိုးညီညီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

 

၂။            စီးပွားရေးကဏ္ဍ

(က)       ပြည်သူများ အလုပ်အကိုင်ရရှိရေးနှင့် စီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကို အထောက်အကူပြုသည့် အသေးစား၊ အလတ်စား၊ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကို အားပေးကူညီရေး။

(ခ)          ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးသော စီးပွားရေးကို ဖြစ်ထွန်းစေနိုင်သည့် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ်များ မွေးထုတ်ရေး။

(ဂ)          ပြည်သူလူထုအားလုံး အကျုံးဝင်သော စီးပွားရေးစနစ်ဖော်ဆောင်ရေး။

(ဃ)       တန်ဖိုးမြှင့် ထုတ်ကုန်များကို ကျယ်ပြန့်စွာ ထုတ်လုပ်ရောင်းချနိုင်ရေး။

(င)          စီးပွားရေးဆိုင်ရာ အခြေခံအဆောက်အအုံများ လျှင်မြန်စွာ တိုးတက်လာစေရန် ဦးစားပေး ဆော်ဆောင်ရေး။

(စ)          ဒေသန္တရတွင် ပြည်တွင်း/ပြည်ပစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဝင်ရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံစေရန် ဖော်ဆောင်ရေး။

(ဆ)       စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ပေးရေး။

(ဇ)          စီးပွားရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရေး။

 

၃။           စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍ

(က)       ပြည်သူများ လက်လှမ်းမီသော စိုက်ပျိုးရေးနှင့် မွေးမြူရေး သုတေသနလုပ်ငန်းများ ဖော်ဆောင်ရေး။

(ခ)          မျိုးကောင်းမျိုးသန့်များကို ခေတ်မီစိုက်ပျိုးမွေးမြူသည့် နည်းပညာများဖြင့် ဖော်ဆောင်ရေး။

(ဂ)          အရည်အသွေးနှင့် အရေအတွက် ပြည့်မှီပြီး ပြည်တွင်း/ပြည်ပ ဈေးကွက်များသို့ ထုတ်လုပ်တင်ပို့ ရောင်းချနိုင်ရေး။

(ဃ)       စုပေါင်းစနစ်ကို အားပေးဖော်ဆောင်ရေး

(င)          စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးအထူးဇုန်များ တည်ထောင်ရေး။

(စ)          စံချိန်စံညွန်းပြည့်မီသော သွင်းအားစုများကို သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုနည်းပါးစေရန် စနစ်တကျသုံးစွဲလာစေရေး။

(ဆ)       အစိုးရ၊ ပုဂ္ဂလိက၊ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး ပညာရှင်များနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက် ရေး။

(ဇ)          စိုက်ပျိုရေးနှင့်မွေးမြူရေးကဏ္ဍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများကို ပြည်တွင်း/ပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်ပေးရေး။

 

၄။           သစ်တောနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကဏ္ဍ

(က)       တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရ ပိုင်ဆိုင်ထိန်းသိမ်းထားသော ကျေးရွာပိုင်၊ သာသနာ့ပိုင် သစ်တောများနှင့် ရေဝေရေလဲ ဧရိယာများကို စနစ်တကျထိန်းသိမ်းရေး။

(ခ)          ဂေဟစနစ်ကောင်းမွန်စေရန် ဇီဝမျိုးကွဲပင်များ တိုးချဲ့စိုက်ပျိုးရေး။

(ဂ)          စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ စက်ရုံအလုပ်ရုံများမှ ထွက်ရှိလာသော အညစ်အကြေးများကို စနစ်တကျ စွန့်ပစ်စေရန်နှင့် ပြန်လည်သန့်စင်မှုပြုလုပ်စေရန် ဖော်ဆောင်ရေး။

(ဃ)       ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြင့် ဆောင်ရွက်ရေး။

 

၅။           မြေယာနှင့်သဘာဝသယံဇာတကဏ္ဍ

(က)       တိုင်းရင်းသားတို့၏ ဓလေ့ထုံးတမ်းများအရ ပိုင်ဆိုင်ထားသော မြေယာများကို ဥပဒေအရ အကာအကွယ်ပေးရေး။

(ခ)          မြေယာများကို စနစ်တကျဖော်ထုတ်အသုံးချရေး။

(ဂ)          သဘာဝသယံဇာတများကို ထုတ်ယူသုံးစွဲရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်း ဆုံးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့သော ထုတ်ယူသုံးစွဲမှုစနစ်ဖြင့်သာ ဆောင်ရွက်ရေး။

(ဃ)       အမျိုးသား သဘာဝဥယျဉ်များ သတ်မှတ်ဖော်ထုတ် ထိန်းသိမ်းရေး။

 

။           လူငယ်ကဏ္ဍ

(က)       အမျိုးသားရေး ဦးဆောင်မှုကဏ္ဍတွင် လူငယ်များပါဝင်ရေး။

(ခ)          အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းများကို လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် မျိုးဆက်သစ်လူငယ် အင်အားစုတစ်ရပ်ေါ်ထွန်းရေး။

(ဂ)          နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွင လူငယ်များပါဝင်ရေး။

(ဃ)       ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် မျိုးဆက်သစ်လူငယ်ခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်ရေး။

(င)          ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် လူငယ်တတ်သိပညာရှင်များ ပေါ်ထွန်းရေး။

(စ)          စွန့်ဦးတီထွင် လူငယ်တတ်သိပညာရှင်များ ပေါ်ထွန်းရေး။

(ဆ)       လူငယ်များ အလုပ်အကိုင်များရရှိအောင် အခွင့်အလမ်းဖော်ဆောင်ရေး။

(ဇ)          လူငယ်များ၏ စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ရေး။

(ဈ)         လူငယ်များ၏ ဗလငါးတန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

 

၇။           အမျိုသမီးကဏ္ဍ

(က)       အမျိုးသားရေးဦးဆောင်မှုအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများ ပါဝင်ရေး။

(ခ)          နိုင်င့ရေးအခန်းကဏ္ဍတွင် အမျိုးသမီးများပါဝင်ရေး။

(ဂ)          ကျား/မ တန်းတူရေး။

(ဃ)       အကြမ်းဖက်မှုများကို တားဆီးကာကွယ်ရေး။

(င)          အမျိုးသားရေးလုပ်ငန်းများကို လက်ဆင့်ကမ်းတာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အမျိုးသမီးအင်အားစု တစ်ရပ်ပေါ်ထွန်းရေး။

(စ)          ကဏ္ဍပေါင်းစုံတွင် အမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်များ မွေးထုတ်ရေး။

(ဆ)       အမျိုးသမီးများ၏ စွမ်းရည်နှင့် စွမ်းဆောင်ရည်များကို မြှင့်တင်ရေး။

 

၈။           တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများကဏ္ဍ

(က)       တိုင်းရင်းသားအားလုံး သွေးစည်းညီညွတ်ရေး။

(ခ)          ပြည်တွင်းငြိမ်းချမ်းမှု တည်ဆောက်ရေး။

(ဂ)          ပြည်ထောင်စု စိတ်ဓာတ် ထွန်းကားရေး။

 

၉။           လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ

(က)       ဒေသတွင်း အခြေခံလမ်း/တံတားများ ဖောက်လုပ်ရေး။

(ခ)          လမ်း/တံတားများအဆင့်မြှင့်တင်ရေးနှင့် အဆင့်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

(ဂ)          ကျေးလက်နေပြည်သူများ၏ လူမှုစီးပွားဘဝ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် ကျေးလက်ကုန်ထုတ် လမ်းများ အပါအဝင်ကျေးလက်လမ်းများ၊ တံတားများ စဉ်ဆက်မပျက် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

(ဃ)       ကျေးလက်ဒေသတွင် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် လူထုဗဟိုပြု ချည်းကပ်မှုနည်းလမ်းဖြင့် ဆောင်ရွက်ရေး။

 

၁၀။        ရေအရင်းအမြစ်ကဏ္ဍ

(က)       ဒေသရှိရင်းစွဲရေအရင်းအမြစ်များ အပေါ်အခြေခံ၍ ကျေးလက်သောက်သုံးရေဖူလုံရရှိရေး။

(ခ)          ရေအရင်းအမြစ်များကို အစုအဖွဲ့စနစ်ဖြင့် ရယူသုံးစွဲရေး။

(ဂ)          ဒေသအလိုက် အကျိုးရှိမည့် ရေရရှိရေးစီမံကိန်းများကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရေး။

(ဃ)       တည်ဆောက်ပြီး ဆည်များ၊ မြောင်းများ၊ မြစ်များနှင့်ရေသွင်း ရေထုတ်စနစ်များကို အကျိုးရှိစွာ အသုံးပြုရေး။

(င)          မြေအောက်ရေ  ဖော်ထုတ်သုံးစွဲရာတွင် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ရေအရင်းအမြစ် ထိခိုက်မှု အနည်းဆုံးဖြစ်သော အဆင့်မြင့် ရေသွင်းနည်းစနစ်များဖြင့် စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး။

 

၁၁။        ပညာရေးကဏ္ဍ

(က)       ဒေသနေပြည်သူများ လက်လှမ်းမီနိုင်သော ပညာရေးနှင့် သက်မွေးကျောင်းများ ပေါ်ထွန်းရေး။

(ခ)          အခြေခံကျောင်းများတွင် တိုင်းရင်းသားစာပေကျယ်ပြန့်စွာ သင်ကြားရေး။

(ဂ)          ICT နည်းပညာအထောက်အကူဖြင့် ကျွမ်းကျင်သော ပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ရေး။

 

၁၂။         ကျန်းမာရေးကဏ္ဍ

(က)       လူတိုင်း လက်လှမ်းမီနိုင်သော အခြေခံကျန်းမာရေး စောင့်ရှောက်မှုစနစ် အကောင်အထည် ဖော်ရေး။

(ခ)          တိုင်းရင်းဆေးပညာများကို မြှင့်တင်ရေး။

 

၃။        စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုကဏ္ဍ

(က)       ပအိုဝ်းဘာသာစကား၊ စာပေယဉ်ကျေးမှုတိုးတက်ပြန့်ပွားရေး။

(ခ)          တိုင်းရင်းားတို့၏ စကား၊ စာပေ၊ ယဉ်ကျေးမှု၊ အနုပညာ၊ ဓလေ့ထုံးတမ်းများကို လွတ်လပ်စွာ ပြောဆိုရေးသားဖော်ထုတ်ထိန်းသိမ်းမြှင်တင်ခွင့်ရှိရေး။

 

၁၄။        လျှပ်စစ်မီးကဏ္ဍ

(က)       ကျေးလက်ဒေသများ လျှပ်စစ်မီးရရှိရေး။

(ခ)          ရေ၊ နေ၊ လေ နှင့် အခြားစွန့်ပစ်ပစ္စည်းများမှ လျှပ်စစ်ထုတ်လုပ်ရေး။

 

၁၅။        ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍ

(က)       ပအိုဝ်းဒေသအတွင်း ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလုပ်ငန်းများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး။

(ခ)          ဧည့်လမ်းညွန်များ မွေးထုတ်ရေး။

 

၁၆။        ဘာသာရေးကဏ္ဍ

(က)       သာသနာတော် (၃)ရပ် အဓွန့်ရှည် တည်တံ့ခိုင်မြဲရေး။

(ခ)          အခြားဘာသာများကို အပြန်အလှန် လေးစားရေး။

 

ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ် (PNO) ၏ ရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်

 

၁။          ပအိုဝ်းလူမျိုးများ၏ စကား၊ စာပေ၊ ဝတ်စားဆင်ယင်မှု၊ ရိုးရာယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ထုံးတမ်း၊ အမျိုးသားရေး လက္ခဏာနှင့် သမိုင်းအမွေအနှစ်များကို ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်၍ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ဆောင်ရွက်ပြီး မိမိတို့၏ အမျိုးဂုဏ်၊ ဇာတိဂုဏ်တို့ကို သားစဉ်မြေဆက်အထိ အမွေကောင်များ ပေးနိုင်ရန်ဖော်ဆောင်သွားမည်။

၂။            တိုင်းရင်းသားအချင်းချင်း စည်းလုံးညီညွတ်မှုကို ရှေးရှု၍ ငြိမ်းချမ်းစွာ အတူယှဉ်တွဲ နေထိုင်ရေးမူကို စွဲကိုင်ကာ အပြန်အလှန်လေးစားတန်ဖိုးထားပြီး ဒေသတွင်းတည်ငြိမ်အေးချမ်းမှုရှိစေရန် အလေးထား ဖော်ဆောင် သွားမည်။

၃။           ဒေသတွင်း ဘက်စုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်စေရန် ကျန်းမာရေး၊ ပညာရေး၊ လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးနှင့် လူ့စွမ်းအား အရင်းအမြစ်များကို ဦးစားပေး ဖော်ဆောင်သွားမည်။

၄။           သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်မှုအနည်းဆုံးဖြင့် သတင်းအချက်အလက်နှင့် နည်းပညာများကို အခြေခံ သော စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများ အားကောင်းလာစေရန် ဖော်ဆောင်သွားမည်။

၅။           အခြေခံလူ့အခွင့်အရေးနှင့် ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးများ အပြည့်အဝရရှိနိုင်သည့် ဒီမိုကရေစီ ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုစနစ် ပေါ်ထွန်းလာစေရန် အခြားညီနောင်တိုင်းရင်းသားများနှင့်အတူ ဆောင်ရွက်သွားမည်။

၆။           ဒို့တာဝန်အရေး(၃)ပါးကို အလေးထား၍ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသကို ပြဌာန်းချက်နှင့်အညီ လုပ်ပိုင်ခွင့်အပြည့်အဝရရှိရန်နှင့် ပအိုဝ်းလူမျိုးတို့၏ ဂုဏ်အင်္ဂါရပ်များနှင့် ကိုက်ညီသည့် ရပိုင်ခွင့်များကို ရရှိရန် ဥပဒေနှင့်အညီ ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သွားမည်။

၇။           အမျိုးသားရေးဦးဆောင်မှု အခန်းကဏ္ဍတွင် လူငယ်နှင့် အမျိုးသမီးများ ပိုမိုပါဝင်လာစေရန် ဖော်ဆောင် သွားမည်။

ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ

 

 

 

 

Zawgyi

လူမႈစီးပြားတိုးတက္ဖို႔ “နဂါး” မဲကို ထည့္ၾကစို႔

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (pno)၏ ေရြးေကာက္ပြဲေၾကစာတမ္း မူဝါဒမ်ား

 

၁။       ႏိုင္ငံေရးက႑

(က)    တိုင္းရင္းသားစည္းလံုးညီညြတ္မႈျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုအဓြန္႔ရွည္တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး။

(ခ)     ႏိုင္ငံေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရးက႑မ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို က်ယ္ျပန္႔စြာေဆာက္ရြက္ေရး။

(ဂ)     ဒီမိုကေရစီႏွင့္ တန္းတူညီမွ်ေရး။

(ဃ)    စစ္မွန္ေသာ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ေပၚထြန္းေရး။

(င)     တစ္ႏိုင္ငံလံုးအခ်ဳိးညီညီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

 

၂။       စီးပြားေရးက႑

(က)    ျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ရရွိေရးႏွင့္ စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အေထာက္အကူျပဳသည့္ အေသးစား၊ အလတ္စား၊ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အားေပးကူညီေရး။

(ခ)     ေခတ္မီဖြံ႔ၿဖိဳးေသာ စီးပြားေရးကို ျဖစ္ထြန္းေစႏိုင္သည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္မ်ား ေမြးထုတ္ေရး။

(ဂ)     ျပည္သူလူထုအားလံုး အက်ံဳးဝင္ေသာ စီးပြားေရးစနစ္ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

(ဃ)    တန္ဖိုးျမွင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ထုတ္လုပ္ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး။

(င)     စီးပြားေရးဆိုင္ရာ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား လွ်င္ျမန္စြာ တိုးတက္လာေစရန္ ဦးစားေပး ေဆာ္ေဆာင္ေရး။

(စ)     ေဒသႏၱရတြင္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဝင္ေရာက္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

(ဆ)    စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေပးေရး။

(ဇ)     စီးပြားေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး။

 

၃။       စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑

(က)    ျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီေသာ စိုက္ပ်ိဳးေရးႏွင့္ ေမြးျမဴေရး သုေတသနလုပ္ငန္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

(ခ)     မ်ိဳးေကာင္းမ်ိဳးသန္႔မ်ားကို ေခတ္မီစိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴသည့္ နည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

(ဂ)     အရည္အေသြးႏွင့္ အေရအတြက္ ျပည့္မွီၿပီး ျပည္တြင္း/ျပည္ပ ေဈးကြက္မ်ားသို႔ ထုတ္လုပ္တင္ပို႔ ေရာင္းခ်ႏိုင္ေရး။

(ဃ)    စုေပါင္းစနစ္ကို အားေပးေဖာ္ေဆာင္ေရး

(င)     စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရးအထူးဇုန္မ်ား တည္ေထာင္ေရး။

(စ)     စံခ်ိန္စံညြန္းျပည့္မီေသာ သြင္းအားစုမ်ားကို သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈနည္းပါးေစရန္ စနစ္တက်သံုးစြဲလာေစေရး။

(ဆ)    အစိုးရ၊ ပုဂၢလိက၊ ျပည္တြင္း/ျပည္ပ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး ပညာရွင္မ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ ေရး။

(ဇ)     စိုက္ပ်ိဳေရးႏွင့္ေမြးျမဴေရးက႑ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ားကို ျပည္တြင္း/ျပည္ပ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ေပးေရး။

 

၄။       သစ္ေတာႏွင့္သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းေရးက႑

(က)    တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ ပိုင္ဆိုင္ထိန္းသိမ္းထားေသာ ေက်းရြာပိုင္၊ သာသနာ့ပိုင္ သစ္ေတာမ်ားႏွင့္ ေရေဝေရလဲ ဧရိယာမ်ားကို စနစ္တက်ထိန္းသိမ္းေရး။

(ခ)     ေဂဟစနစ္ေကာင္းမြန္ေစရန္ ဇီဝမ်ိဳးကြဲပင္မ်ား တိုးခ်ဲ႕စိုက္ပ်ိဳးေရး။

(ဂ)     စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရး၊ စက္ရံုအလုပ္ရံုမ်ားမွ ထြက္ရွိလာေသာ အညစ္အေၾကးမ်ားကို စနစ္တက် စြန္႔ပစ္ေစရန္ႏွင့္ ျပန္လည္သန္႔စင္မႈျပဳလုပ္ေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ေရး။

(ဃ)    ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈ အနည္းဆံုးျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး။

 

၅။       ေျမယာႏွင့္သဘာဝသယံဇာတက႑

(က)    တိုင္းရင္းသားတို႔၏ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားအရ ပိုင္ဆိုင္ထားေသာ ေျမယာမ်ားကို ဥပေဒအရ အကာအကြယ္ေပးေရး။

(ခ)     ေျမယာမ်ားကို စနစ္တက်ေဖာ္ထုတ္အသံုးခ်ေရး။

(ဂ)     သဘာဝသယံဇာတမ်ားကို ထုတ္ယူသံုးစြဲရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္း ဆံုးႏွင့္ ေရရွည္တည္တံ့ေသာ ထုတ္ယူသံုးစြဲမႈစနစ္ျဖင့္သာ ေဆာင္ရြက္ေရး။

(ဃ)    အမ်ိဳးသား သဘာဝဥယ်ဥ္မ်ား သတ္မွတ္ေဖာ္ထုတ္ ထိန္းသိမ္းေရး။

 

၆။      လူငယ္က႑

(က)    အမ်ိဳးသားေရး ဦးေဆာင္မႈက႑တြင္ လူငယ္မ်ားပါဝင္ေရး။

(ခ)     အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ အင္အားစုတစ္ရပ္ေၚထြန္းေရး။

(ဂ)     ႏိုင္ငံေရးအခန္းက႑တြင လူငယ္မ်ားပါဝင္ေရး။

(ဃ)    က႑ေပါင္းစံုတြင္ မ်ိဳးဆက္သစ္လူငယ္ေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရး။

(င)     က႑ေပါင္းစံုတြင္ လူငယ္တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းေရး။

(စ)     စြန္႔ဦးတီထြင္ လူငယ္တတ္သိပညာရွင္မ်ား ေပၚထြန္းေရး။

(ဆ)    လူငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေအာင္ အခြင့္အလမ္းေဖာ္ေဆာင္ေရး။

(ဇ)     လူငယ္မ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေရး။

(ဈ)     လူငယ္မ်ား၏ ဗလငါးတန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

 

၇။       အမ်ိဳသမီးက႑

(က)    အမ်ိဳးသားေရးဦးေဆာင္မႈအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပါဝင္ေရး။

(ခ)     ႏိုင္င့ေရးအခန္းက႑တြင္ အမ်ိဳးသမီးမ်ားပါဝင္ေရး။

(ဂ)     က်ား/မ တန္းတူေရး။

(ဃ)    အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို တားဆီးကာကြယ္ေရး။

(င)     အမ်ိဳးသားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို လက္ဆင့္ကမ္းတာဝန္ထမ္းေဆာင္ရန္ အမ်ိဳးသမီးအင္အားစု တစ္ရပ္ေပၚထြန္းေရး။

(စ)     က႑ေပါင္းစံုတြင္ အမ်ိဳးသမီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေမြးထုတ္ေရး။

(ဆ)    အမ်ိဳးသမီးမ်ား၏ စြမ္းရည္ႏွင့္ စြမ္းေဆာင္ရည္မ်ားကို ျမွင့္တင္ေရး။

 

၈။       တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားက႑

(က)    တိုင္းရင္းသားအားလံုး ေသြးစည္းညီညြတ္ေရး။

(ခ)     ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းမႈ တည္ေဆာက္ေရး။

(ဂ)     ျပည္ေထာင္စု စိတ္ဓာတ္ ထြန္းကားေရး။

 

၉။       လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးက႑

(က)    ေဒသတြင္း အေျခခံလမ္း/တံတားမ်ား ေဖာက္လုပ္ေရး။

(ခ)     လမ္း/တံတားမ်ားအဆင့္ျမွင့္တင္ေရးႏွင့္ အဆင့္မီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

(ဂ)     ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေက်းလက္ကုန္ထုတ္ လမ္းမ်ား အပါအဝင္ေက်းလက္လမ္းမ်ား၊ တံတားမ်ား စဥ္ဆက္မပ်က္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

(ဃ)    ေက်းလက္ေဒသတြင္ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ လူထုဗဟိုျပဳ ခ်ည္းကပ္မႈနည္းလမ္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေရး။

 

၁၀။     ေရအရင္းအျမစ္က႑

(က)    ေဒသရွိရင္းစြဲေရအရင္းအျမစ္မ်ား အေပၚအေျခခံ၍ ေက်းလက္ေသာက္သံုးေရဖူလံုရရွိေရး။

(ခ)     ေရအရင္းအျမစ္မ်ားကို အစုအဖြဲ႔စနစ္ျဖင့္ ရယူသံုးစြဲေရး။

(ဂ)     ေဒသအလုိက္ အက်ိဳးရွိမည့္ ေရရရွိေရးစီမံကိန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ေရး။

(ဃ)    တည္ေဆာက္ၿပီး ဆည္မ်ား၊ ေျမာင္းမ်ား၊ ျမစ္မ်ားႏွင့္ေရသြင္း ေရထုတ္စနစ္မ်ားကို အက်ိဳးရွိစြာ အသံုးျပဳေရး။

(င)     ေျမေအာက္ေရ  ေဖာ္ထုတ္သံုးစြဲရာတြင္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ႏွင့္ ေရအရင္းအျမစ္ ထိခုိက္မႈ အနည္းဆံုးျဖစ္ေသာ အဆင့္ျမင့္ ေရသြင္းနည္းစနစ္မ်ားျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးေမြးျမဴေရး။

 

၁၁။    ပညာေရးက႑

(က)    ေဒသေနျပည္သူမ်ား လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ ပညာေရးႏွင့္ သက္ေမြးေက်ာင္းမ်ား ေပၚထြန္းေရး။

(ခ)     အေျခခံေက်ာင္းမ်ားတြင္ တိုင္းရင္းသားစာေပက်ယ္ျပန္႔စြာ သင္ၾကားေရး။

(ဂ)     ict နည္းပညာအေထာက္အကူျဖင့္ ကြ်မ္းက်င္ေသာ ပညာရွင္မ်ားကို ေမြးထုတ္ေရး။

 

၁၂။     က်န္းမာေရးက႑

(က)    လူတိုင္း လက္လွမ္းမီႏိုင္ေသာ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရး။

(ခ)     တိုင္းရင္းေဆးပညာမ်ားကို ျမွင့္တင္ေရး။

 

၁၃။     စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈက႑

(က)    ပအိုဝ္းဘာသာစကား၊ စာေပယဥ္ေက်းမႈတိုးတက္ျပန္႔ပြားေရး။

(ခ)     တိုင္းရင္းားတို႔၏ စကား၊ စာေပ၊ ယဥ္ေက်းမႈ၊ အႏုပညာ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္းမ်ားကို လြတ္လပ္စြာ ေျပာဆိုေရးသားေဖာ္ထုတ္ထိန္းသိမ္းျမွင္တင္ခြင့္ရွိေရး။

 

၁၄။     လွ်ပ္စစ္မီးက႑

(က)    ေက်းလက္ေဒသမ်ား လွ်ပ္စစ္မီးရရွိေရး။

(ခ)     ေရ၊ ေန၊ ေလ ႏွင့္ အျခားစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္ေရး။

 

၁၅။     ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းက႑

(က)    ပအိုဝ္းေဒသအတြင္း ဟိုတယ္ႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး။

(ခ)     ဧည့္လမ္းညြန္မ်ား ေမြးထုတ္ေရး။

 

၁၆။     ဘာသာေရးက႑

(က)    သာသနာေတာ္ (၃)ရပ္ အဓြန္႔ရွည္ တည္တံ့ခိုင္ၿမဲေရး။

(ခ)     အျခားဘာသာမ်ားကို အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး။

 

 

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ (pno) ၏ ေရွ႕လုပ္ငန္းစဥ္

 

၁။      ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးမ်ား၏ စကား၊ စာေပ၊ ဝတ္စားဆင္ယင္မႈ၊ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ အမ်ိဳးသားေရး လကၡဏာႏွင့္ သမိုင္းအေမြအႏွစ္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းေစာင့္ေရွာက္၍ ဖြံ႔ၿဖဳိးတုိးတက္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ၿပီး မိမိတို႔၏ အမ်ိဳးဂုဏ္၊ ဇာတိဂုဏ္တို႔ကို သားစဥ္ေျမဆက္အထိ အေမြေကာင္မ်ား ေပးႏိုင္ရန္ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

၂။       တိုင္းရင္းသားအခ်င္းခ်င္း စည္းလံုးညီညြတ္မႈကို ေရွးရႈ၍ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ အတူယွဥ္တြဲ ေနထိုင္ေရးမူကို စြဲကိုင္ကာ အျပန္အလွန္ေလးစားတန္ဖိုးထားၿပီး ေဒသတြင္းတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိေစရန္ အေလးထား ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္။

၃။       ေဒသတြင္း ဘက္စံုဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ က်န္းမာေရး၊ ပညာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္မ်ားကို ဦးစားေပး ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

၄။       သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ ထိခိုက္မႈအနည္းဆံုးျဖင့္ သတင္းအခ်က္အလက္ႏွင့္ နည္းပညာမ်ားကို အေျခခံ ေသာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ား အားေကာင္းလာေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္သြားမည္။

၅။       အေျခခံလူ႔အခြင့္အေရးႏွင့္ ဒီမိုကေရစီအခြင့္အေရးမ်ား အျပည့္အဝရရွိႏိုင္သည့္ ဒီမိုကေရစီ ဖက္ဒရယ္ ျပည္ေထာင္စုစနစ္ ေပၚထြန္းလာေစရန္ အျခားညီေနာင္တိုင္းရင္းသားမ်ားႏွင့္အတူ ေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၆။       ဒို႔တာဝန္အေရး(၃)ပါးကို အေလးထား၍ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒအရ ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသကုိ ျပဌာန္းခ်က္ႏွင့္အညီ လုပ္ပိုင္ခြင့္အျပည့္အဝရရွိရန္ႏွင့္ ပအိုဝ္းလူမ်ိဳးတို႔၏ ဂုဏ္အဂၤါရပ္မ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ားကို ရရွိရန္ ဥပေဒႏွင့္အညီ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားမည္။

၇။       အမ်ိဳးသားေရးဦးေဆာင္မႈ အခန္းက႑တြင္ လူငယ္ႏွင့္ အမ်ိဳးသမီးမ်ား ပိုမိုပါဝင္လာေစရန္ ေဖာ္ေဆာင္ သြားမည္။

 

 

ပအိုဝ္းအမ်ိဳးသားအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ပါတီ

 

 

 

 

 

 

 

Related Articles

Back to top button