မင်းတပ်တွင် ရိက္ခာနှင့် ဆေးဝါးပြတ်တောက်သည့်ဒုက္ခကြုံတွေ့နေပြီး အာဟာရပြတ်

Back to top button