စစ်ကောင်စီတပ်မှူး ၂ ဦးနှင့်အတူ လျှပ်စစ်ဝန်ထမ်းများ (EPC)ဝန်ထမ်း ၂၆ ဦး ဖမ်းဆီးရမိ။ KNDF

Back to top button