ဆောင်းပါး

 • လ်ပ္စစ္ထုက္ယူေရး စီမံကိန္းမ်ား ႏွင့္ ေဒသအက်ိဳး

  ဆလိုင္းထြန္းထြန္း “အစိုးရတာဝန္ယူတဲ့အခ်ိန္ကစၿပီးေတာ့ ႏိုင္ငံတိုးတက္ေရးအတြက္၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အတြက္ အဓိကက်တဲ့ကိစၥႏွစ္ခုဟာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားရရွိေရးပဲ ျဖစ္တယ္ဆိုတာ ကြၽန္မတို႔ သေဘာေပါက္ခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေက်ာက္ဆည္ၿမိဳ႕နယ္ ဘဲလင္း ရွိ သဘာဝဓါတ္ေငြ႕သံုး ဓါတ္အားေပးစက္ရံုဖြင့္ပဲြတြင္…

  Read More »
 • ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရးႏွင့္တုိင္းရင္းသားတို႔ အခြင့္အေရး

  ကၽြန္ေတာ္တို႔၏ႏိုင္ငံတြင္ လြတ္လပ္ေရးမရမီက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ႀကိဳတင္ေရးဆြဲခဲ့ေသာ ၁၉၄၇ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းအုပ္ခ်ဳပ္ပံုအေျခခံဥပေဒ၊ ျမန္မာ့ဆိုရွယ္လစ္လမ္းစဥ္ပါတီက ၁၉၇၄ ခုႏွစတြင္ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ဖြဲ႕စည္းပံု အေျခခံဥပေဒႏွင့္ တပ္မေတာ္အစိုးရမွ ေရးဆြဲျပ႒ာန္းခဲ့ေသာ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒဟူ၍ အေျခခံဥပေဒ သံုးႀကိမ္…

  Read More »
 • ျမန္မာတိုင္းရင္းသားလူနည္းစုမ်ားအတြက္ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ အဓိကျပင္ဆင္ခ်က္

  ေဒးဗစ္စီဝီလ်ံ ဆူဆန္အိတ္ခ်္ဝီလ်ံ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒႏွင့္ညီေသာ ဒီမိုကေရစီအတြက္ အဓိကအခ်က္မ်ား ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ခ်က္မ်ားသည္ ျမန္မာ့တိုင္းရင္းသား လူနည္းစုမ်ားအား မိမိတို႔လိုလားသည့္အစိုးရမ်ိဳးကို မိမိတို႔ဘာသာ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ပိုင္ခြင့္ ပိုမိုရရွိေစမည္ျဖစ္သည္။ ၁။ ျပည္နယ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး (သို႔မဟုတ္) ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေရြးေကာက္တင္ေျမွာက္ျခင္း…

  Read More »
 • အေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ေရး ဘာေၾကာင့္အေရးႀကီးသလဲ

  ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေျခခံဥပေဒဟာ အသက္ေသြးေၾကာသမွ် အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီႏုိင္ငံအတြင္း မွီတင္းေနထိုင္ၾကတဲ့ ႏုိင္ငံသူ၊ ႏိုင္ငံသားအားလံုး၊ တိုင္းရင္းသားအားလံုး တန္းတူအခြင့္အေရးရဖို႔၊ ဥပေဒရဲ႕ ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္မႈကို ရဖို႔၊ လံုၿခံဳစိတ္ခ်စြာ ရွင္သန္ေနထိုင္ႏိုင္ဖို႔ အေျခခံဥပေဒဟာ အဓိကက်တဲ့ အုတ္ျမစ္တစ္ခုပါပဲ။ ကၽြန္မတို႔ျမန္မာႏိုင္ငံမွာ…

  Read More »
 • ၀န္မင္းအိုင္ေဒါ

  အနီေရာင္ စင္ျမင့္ၾကီးက ဟီး ထေနသည္။ အနီေရာင္ ေနာက္ခံပိတ္ကားၾကီးေပၚ အနီေရာင္ မီးဆလိုက္ၾကီးမ်ား အနီေရာင္အလင္းတန္းမ်ား ထိုးထားသည္။ အနီေရာင္ စင္ျမင့္၏ ေရွ႕တည့္တည့္ရွိ ခံုတန္းရွည္ၾကီးတြင္ အနီေရာင္၀တ္စံု ဒီဇိုင္းမ်ိဳးစံု၀တ္ထားေသာ ဒိုင္လူၾကီးသံုးဦးနွင့္ အစိမ္းေရာင္၀တ္ဒိုင္လူၾကီး တစ္ဦး ထိုင္ေနေလသည္။…

  Read More »
 • “ဝ” ျပည္နယ္ ေတာင္းဆိုမႈ နဲ႕ အနာဂတ္ ဖက္ဒရယ္ တည္ေဆာက္ေရး ျပႆနာ

  သီဟေသြး ျမန္မာ့ ႏွစ္သစ္ကူး အခါသမယ ၊၂၀၁၉ ခုႏွစ္ထဲက ဧၿပီလ ၁၇ ရက္ေန႕ မွာ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ ဝ’ အထူးေဒသ ရဲ႕ UWSA ဝ’ လက္နက္ကိုင္ အဖြဲ႕ တည္ေထာင္မႈ နဲ႕…

  Read More »
 • ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပံုအေျခခံဥပေဒျပင္ဆင္ႏွင့္ တိုင္းရင္းသားရႈေတာင့္

  (သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ တိုင္းရင္းသားမ်ား လိုလားခဲ့သည့္ ဖက္ဒရယ္ ဖြဲ႔စည္းပံုအေျခခံဥပေဒ ေဖာ္ထုတ္ၾကည့္ျခင္း) ဆလိုင္း က်ဲအိုဘိ္ခ္ေထာင္ ကာယကံရွင္ တပ္မေတာ္ကိုယ္တိုင္က ျပင္ဆင္ရန္သေဘာတူၿပီးျဖစ္ေသာ ၂၀၀၈ အေျခခံဥပေဒကို ဖက္ဒရယ္ ဒီမိုကေရစီအဂၤါရပ္ႏွင့္အညီ ျပင္ဆင္ေျပာင္းလဲႏိုင္ရန္ လႊတ္ေတာ္တြင္း၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ လမ္းေၾကာင္းႏွစ္မ်ိဳးစလံုးျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းလ်က္ရိွၾကသည္။…

  Read More »
 • ျပည္ေထာင္စုေန႔

  Beizachhi (Chinland) ဗားမာန္ ပရုိပါ အပါအ၀င္ သီးျခားေနထုိင္ခဲ့ေသာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ားျဖစ္သ ည့္ ကခ်င္၊ ခ်င္း၊ ႏွင့္ ရွမ္းတုိ႔ သမုိင္း၀င္ လက္မွတ္ေရးထုိးခဲ့ေသာ ပင္လုံ စာခ်ဳပ္မွတစ္ဆင့္  ျပည္ေထာင္စု ပုံသ႑န္ကုိ ပုံေဖာ္…

  Read More »
 • အနာဂတ္ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ႏွင့္ အနာဂတ္ပညာေရး

  ဆလုိင္းမ်ိဳးခ်စ္ ပညာေရးသည္ ႏုိင္ငံတစ္ခုအတြက္ အသက္ေသြးေၾကာဟုဆုိရမည္။ ႏုိင္ငံဖြံ႕ၿဖိဳးမႈသည္ ႏုိင္ငံ၏ ပညာေရးအ ဆင့္အတန္းမ်ားႏွင့္ပင္ အခ်ိဳးက်သည္ဟု ပညာရွင္တခ်ဳိ႕ကဆုိၾကသည္။ အထူးသျဖင့္ ျမန္မာနုိင္ငံအတြက္ ဆုိရပါမူ ပညာေရးသည္ ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ဒါမကပဲ နုိင္ငံ့ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးအခန္းက႑မ်ားႏွင့္   ေရရွည္ခုိင္မာ တည္တံ့သည့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးတည္ေဆာက္ရန္အတြက္လည္း မ်ားစြာေရးပါေၾကာင္းထင္ရွား…

  Read More »
 • တိုင္းရင္းသား ဘာသာစကားေတြ ေရရွည္ ရွင္သန္ၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔အတြက္ ဘာေတြလိုသလဲ

  စိုင္းဇင္ဒီဒီဇုံ ၿပီးခဲ့တဲ့ႏွစ္ပိုင္းကစၿပီးေတာ့ အေျခခံပညာ စာသင္ေက်ာင္းေတြမွာ တိုင္းရင္းသားစာေပေတြကို စတင္သင္ၾကားခြင့္ျပဳခဲ့ပါတယ္။ ၁၉၈၈ ေနာက္ပိုင္းမွာ ပထဆုံးအေနနဲ႔ အေျခခံပညာေက်ာင္းေတြမွာ တရားဝင္သင္ၾကားခြင့္ျပဳလိုက္တာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ၁၉၈၈ မတိုင္မီကေတာ့ အစိုးရက တိုင္းရင္းသား ဖတ္စာအုပ္ေတြ ထုတ္ေဝခဲ့ဖူးေပမယ့္ သင္ၾကားေရးမွာ ဟုတ္တိပတ္တိ…

  Read More »
Back to top button